Bài tập kế toán - Phần 1

Chia sẻ: Thế Huân | Ngày: | Loại File: XLS | Số trang:15

1
504
lượt xem
237
download

Bài tập kế toán - Phần 1

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu tham khảo Bài tập kế toán giúp các bạn luyện tập

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài tập kế toán - Phần 1

 1. Bài 23 SỐ STT CT MẶT HÀNG GIÁ NHẬP THUẾ NGÀY NHẬP PHÍ CC TIỀN NHẬP NGÀY BÁN GIÁ BÁN LỢI NHẬN 1 LCDS32 Tivi LCD 32'' Sony 9,800,000 0.05 10/26/2007 0.02 10,486,000 11/15/2007 10700000 214,000 2 LCDs32 Tivi LCD 32'' Sony 9,800,000 0.05 10/27/2007 0.02 10,486,000 11/15/2007 10500000 14,000 3 TLSA Tủ lạnh SamSung 3,200,000 0.03 10/27/2007 0.02 3,360,000 11/16/2007 3500000 140,000 4 MGLG 4,100,000 0.07 10/27/2007 0.03 4,510,000 11/16/2007 4500000 -10,000 5 MGSA May giặt SamSung 3,150,000 0.07 10/28/2007 0.03 3,465,000 11/17/2007 3700000 235,000 6 MLHP1 Máy lạnh HP1 3,100,000 0.04 10/28/2007 0.01 3,255,000 11/18/2007 3500000 245,000 7 LCDS32 Tivi LCD 32'' Sony 9,800,000 0.05 10/28/2007 0.02 10,486,000 11/18/2007 10200000 -286,000 8 TLSA Tủ lạnh SamSung 3,200,000 0.03 10/29/2007 0.02 3,360,000 11/18/2007 3600000 240,000 9 MGSA May giặt SamSung 3,150,000 0.07 10/29/2007 0.03 3,465,000 11/19/2007 3300000 -165,000 ### TLSA Tủ lạnh SamSung 3,200,000 0.03 10/29/2007 0.02 3,360,000 11/19/2007 3400000 40,000 BẢNG DANH MỤC MẶT HÀNG 0.22 667,000 MÃ MH TÊN HÀNG GIÁ THUẾ PHÍ CC TV Phi CC LCDS32 Tivi LCD 32'' Sony 9,800,000 5% 2% 0% 0% TLSA Tủ lạnh SamSung 3,200,000 3% 2% MGLG 4,100,000 7% 3% MLHP1 Máy lạnh HP1 3,100,000 4% 1% MGSA May giặt SamSung 3,150,000 7% 3% Yêu cầu: 1. Dựa vào số CT và bảng danh mục mặt hàng, lập công thức cho các cột: mặt hàng, giá, thuế, phí cc, tiền nhập 2. Tính lợi nhận thu được. 3. Rút trích ra danh sách các mặt hàng máy giặt đã bán trong tháng 11 4. Vẽ biểu đồ biểu thị số lượng đã bán, lợi nhuận của từng mặt hàng. 5. Tính lợi nhuận thu được của mặt hàng Tivi 32" Sony khi thuế thay đổi từ 1%--> 10%, đồng thời phí CC thay đổi từ 1% --> 10% 6. Thuế và phí CC của từng mặt hàng tối đa là bao nhiêu để lợi nhuận thu được từ các mặt hàng là 20% 7. Giá bán của từng mặt hàng là bao nhiêu để được lợi nhuận là 20% Câu 5 667000 -1% 0% 1% 2% 3% 4% 5% TV -4% 667000 667000 667000 667000 667000 667000 667000
 2. -3% 667000 667000 667000 667000 667000 667000 667000 -2% 667000 667000 667000 667000 667000 667000 667000 -1% 667000 667000 667000 667000 667000 667000 667000 0% 667000 667000 667000 667000 667000 667000 667000 1% 667000 667000 667000 667000 667000 667000 667000 2% 667000 667000 667000 667000 667000 667000 667000 3% 667000 667000 667000 667000 667000 667000 667000 4% 667000 667000 667000 667000 667000 667000 667000 5% 667000 667000 667000 667000 667000 667000 667000 Câu 3 SỐ CT MẶT HÀNG GIÁ NHẬP THUẾ NGÀY NHẬP PHÍ CC TIỀN NHẬP NGÀY BÁN MGLG 4,100,000 0.07 10/27/2007 0.03 4,510,000 11/16/2007 MGSA May giặt SamSung 3,150,000 0.07 10/28/2007 0.03 3,465,000 11/17/2007 MGSA May giặt SamSung 3,150,000 0.07 10/29/2007 0.03 3,465,000 11/19/2007
 3. 133400 800,400 dk FALSE g 6% 7% 8% cc 667000 667000 667000
 4. 667000 667000 667000 667000 667000 667000 667000 667000 667000 667000 667000 667000 667000 667000 667000 667000 667000 667000 667000 667000 667000 667000 667000 667000 667000 667000 667000 GIÁ BÁN LỢI NHẬN 4500000 -10,000 3700000 235,000 3300000 -165,000
 5. Bài 24 Cho số liệu của dự án đầu tư khai thác: ls 18% 0% Năm Vốn đầu tư ban đầu Đầu tư bổ sung Doanh thu dự tính nợ cuối năm 1 500 0 0 591.23 2 30 100 634.58 3 30 150 635.84 4 30 150 637.33 5 30 200 589.09 6 30 200 532.05 7 30 200 464.61 8 30 250 334.85 9 30 250 181.42 10 30 250 0 Hãy Tính lãi suất vay vốn sao cho có thể hoàn vốn trong 10 năm dung goal seek
 6. Bài 25 Một nhà máy được đặt sản xuất 2 loại sản phầm có giá bán là P1=14 và P2=26. Tìm số lượng sản phẩm x1 và x2 sao cho doanh thu thu được lớn nhất, biết rằng có 4 tổ sản xuất M1, M2, M3, M4 để sản xuất hai sản phẩm này và quỹ thời gian của 4 tổ này trong năm như sau: M1: 1800 giờ công, M2: 1600 giờ công, M3: 1000 giờ công, M4: 23140 giờ công trong đó giờ công để hoàn thành 1 sản phẩm của các tổ theo như sau: Tổ Sản phẩm 1 Sản Phẩm 2 M1 A11 = 2.03 A21= 1.23 M2 A12 = 0.14 A22= 0.92 M3 A13 = 0.91 A23= 1.81 M4 A14 = 1.32 A24= 0.18 - Hãy lập phương án sản xuất để đạt được doanh thu cao nhất. P1 P2 14 26 X1 X2 M1 2.03 1.23 MỤC TIỆU M2 0.14 0.92 3555826 M3 0.91 1.81 M4 1.32 0.18 SẢN LƯỢNG M1 0 1463 M2 11428 0
 7. M3 1092 3 M4 0 128555 RANG BUỘC 1799.49
 8. Bài 26 Có bốn tổ làm việc và thời gian hoàn thành các công việc của từng tổ như sau Thời gian hoàn thành công việc (h) Tiện Sơn Hàn Gò Tổ 1 10 33 41 30 Tổ 2 24 17 50 60 Tổ 3 39 32 62 39 Tổ 4 22 27 39 37 Lập phương án lao động sao cho tổng thời gian hoàn thành các công việc là nhỏ nhất. Phân công theo nguyên tắc mỗi việc chỉ do một tổ đảm nhận.
 9. Bài 27 - Một xưởng sản xuất làm 3 sản phẩm : TV, máy Cassete, loa. Mỗi sản phẩm được lắp ráp từ những phụ kiện có sẵn trong kho. Có 5 loại vật tư phụ kiện : khung máy, đèn hình, bộ loa, bộ nguồn, bảng mạch điện tử. Mục tiêu là sản xuất đầy đủ các sản phẩm để có lãi nhiều nhất với số vật tư phụ kiện còn tồn trong kho. Số vật tư tồn đầu kỳ là : 450 khung máy, 250 đèn hình, 800 bộ loa, 450 bộ nguồn và 600 bảng mạch điện tử. Định mức cho : - TV : 1 khung, 1 đèn hình, 2 bộ loa, 1 bộ nguồn, 2 bảng mạch điện tử - Cassette : 1 khung, 2 bộ loa, 1 bộ nguồn, 1 bảng mạch điện tử - Loa : 1 bộ loa, 1 bảng mạch điện tử Lãi cho mỗi sản phẩm được dự tính là TV 75đ, Cassette 50đ, loa 35đ TV MÁY CASSETE LOA HIỆN CÓ RANG BUỘC KHUNG MÁY 1 1 450 400
 10. 450 250 800 450 600
 11. Bài 28 Một nhà nông có 100ha đất và dự định trồng 3 loại cây. Hạt giống cho 3 loại cây A, B, C tốn lần lượt là: 40, 20, 30 cho mỗi hecta đất. Nhà nông đang có ngân sách cho hạt giống là 3200. Thời gian để gieo trồng các hạt giống A,B,C trên 1 hecta lần lượt là 1,2,1 ngày công. Nhà nông ước tính tổng giờ công có sẵn là 160 ngày. Xác định diện tích trồng cho mỗi loại cây A, B, C sao cho có lợi nhất, biết rằng lợi nhuận mỗi hecta cây A, B, C lần lượt là: 100, 300, 200. HAO TÔN TG LỢI NHUẬN DIỆN TÍCH A 40 1 100 0 B 20 2 300 60 C 30 1 200 40 MỤC TIÊU 26000 RÀNG BUỘC 100
 12. Bài 29 Một chuyên gia dinh dưỡng của một nông trại muốn pha chế một hỗn hợp gồm 2 loại thức ăn M và N. Mỗi kg thức ăn M chứa 30 đơn vị can-xi, 10 đơn vị sắt, 10 đơn vị vitaminA, 8 đơn vị cholesterol. Mỗi kg thức ăn N chứa 10 đơn vị can-xi, 10 đơn vị sắt, 30 đơn vị vitaminA, 4 đơn vị cholesterol. Khi dùng hỗn hợp này, người ta yêu cầu dinh dưỡng tối thiểu mỗi ngày là 360 đơn vị can-xi, 160 đơn vị sắt, 240 đơn vị vitaminA. Chuyên gia dinh dưỡng cần bao nhiêu thức ăn M và N để pha chế nhằm đảm bảo nhu cầu về dinh dưỡng mỗi ngày đồng thời lượng cholesterol có trong hỗn hợp là ít nhất, M N can-xi 30 10 sắt 10 10 vitamina 10 30 cholesterol 8 4 Sản lượng cần thiết 10 6 104 Rằng buộc 360 >= 360 360 >= 160 280 >= 240 104 MIN
 13. Bài 30 Một xí nghiệp đóng tàu đánh cá cần đóng hai loại tàu: 100 mã lực và 50 mã lực. Trong xí nghiệp có ba loại thợ chính quyết định sản lượng kế hoạch. Thợ rèn có 2000 công, thợ sắt có 3000 công và thợ mộc có 1500 công. Định mức lao động cho mỗi loại tàu được cho trong bảng sau Loại tàu 100 mã lực 50 mã lực Loại thợ Thợ sắt (3000) 150 70 Thợ rèn (2000) 120 50 Thợ mộc (1500) 80 40 SL 0 0 MỤC TIÊU #VALUE! Hỏi xí nghiệp nên đóng tàu mỗi loại bao nhiêu để đạt tổng số mã lực cao nhất? RANG BUỘC
 14. Bài 31 Một doanh nghiệp giày da chuyển sản xuất giày, dép, túi xách. Doanh nghiệp có 3 cơ sở sản xuất, mỗi cơ sở sản xuất một loại mặt hàng. Ước tính số lượng sản xuất của mỗi cơ sở trong 1 tháng là: Cơ sở sản xuất giày 100 Cơ sở sản xuất dép 170 Cơ sở sản xuất túi xách 140 Biết chi phí Và lợi nhuận của từng mặt hàng là: Chi phí Lợi nhận LS 0% Giày 80000 120000 100 Dép 60000 90000 170 Túi xách 40000 65000 140 DT 36400000 37856000 Tổng vốn doanh nghiệp chi tiêu cho sản xuất hàng tháng là 600.000.000 đồng. SL Hãy lập phương án sản xuất cho từng cho sở trong tháng để doanh nghiệp đạt được lợi luận cao nhất? Ràng buộc 23800000
 15. Bài 32 Một doanh nghiệp có 3 kho xăng đặt tại Tp.HCM: Q.Bình Tân, Q.Bình Thạnh, Q8. Lượng xăng có trong các kho tương ứng là: 250, 100, 400 Doanh nghiệp cần phân phối xăng đến 4 cây xăng: A, B, C, D. Biết chi phi chuyên chở từ các kho đến các cây xăng là: A B C D Kho Q.Bình Tân 100 200 120 300 Kho Q.Bình Thạnh 200 350 150 500 Kho Q8 400 300 300 400 Nhu cầu tiêu thụ 100 70 100 120 Hãy lập kế hoạch vận chuyển xăng từ các kho đến các cây xăng sao cho tổng chi phí vận chuyển là nhỏ nhất? A B C D Kho Q.Bình Tân 33.33 23.33 0 40 Kho Q.Bình Thạnh 33.33 23.33 0 40 Kho Q8 33.33 23.33 0 40 Nhu cầu tiêu thụ CHI PHI 0 Hàng ràng buộc VP SS VT 100 = 100 70 = 70 0= 100 120 = 120 96.67
Đồng bộ tài khoản