BÀI TẬP KẾT CẤU BÊ TÔNG CỐT THÉP

Chia sẻ: 0909076

1. Tính duyệt khả năng chịu lực của một tiết diện mặt cắt chữ nhật dầm BTCT thường, đặt cốt đơn, biết: • Kích thước mặt cắt: bh = 200 400 mm2 • Vật liệu: 28 MPa; fy = 420MPa; As = 3 # 25; ds = 350 mm. • Mômen tính toán ở TTGH cường độ: Mu = 100 kNm

Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản