Bài tập kiểm tra môn Toán lớp 6

Chia sẻ: thuba1208

1, Khi đo chiều dài một cái bàn với độ chính xác 0,4cm và ghi được kết quả là a = 1,379m. Cách viết chuẩn của a là: Chọn câu trả lời đúng: A. 1,37m B. 1,4m C. 1,38m D. 1,3m 2, Biết Chọn câu trả lời

Nội dung Text: Bài tập kiểm tra môn Toán lớp 6

1,
Khi đo chiều dài một cái bàn với độ chính xác 0,4cm và ghi được kết quả là a =
1,379m. Cách viết chuẩn của a là:
Chọn câu trả lời đúng:
A. 1,37m
B. 1,4m
C. 1,38m
D. 1,3m


2,
Biết , số quy tròn của số gần đúng a = 3,146573 là:
Chọn câu trả lời đúng:
A. 3,147
B. 3,14
C. 3,146
D. 3,15


3,

Thức hiện phép tính với hết quả có 5 chữ số thập phân ta được
kết quả là:
Chọn câu trả lời đúng:
A. -0,02390
B. -0,02300
C. -0,02400
D. -0,02399


4,
Thức hiện phép tính ta được kết quả với 2 chữ số ở phần thập phân là:
Chọn câu trả lời đúng:
A. 6593085,47
B. 6593085,48
C. 6593085,51
D. 6593085,46


5,
Một tam giác có ba cạnh đo được như sau: a = 6,3 cm 0,1cm; b = 10cm 0,2cm. Kết
quả gần đúng dưới dạng chuẩn của chu vi tam giác đã cho là:
Chọn câu trả lời đúng:
A. 32cm
B. 30,5cm
C. 30cm
D. 31cm


6,
Cho giá trị gần đúng của số e là a = 2,718281828182 với độ chính xác là . Số
quy tròn của a là:
Chọn câu trả lời đúng:
A. 2,718
B. 2,71
C. 2,719
D. 2,72


7,
Trong cuộc điều tra dân số, tỉnh A báo cáo dân số là a' = 2 365 478 với sai số ước
lượng không vượt quá 300 người. Số chữ số chắc của số gần đúng a' là:
Chọn câu trả lời đúng:
A. 3
B. 6
C. 4
D. 5


8,
Thay số pi bởi 3,14 ta mắc phải một sai số tuyệt đối là:
Chọn câu trả lời đúng:
A. 0,004
B. 0,001
C. 0,002
D. 0,003


9,
Một hình chữ nhật với các kích thước: chiều rộng x = 2,56m 0,01m; chiều dài y =
4,2m 0,01m. Kết quả gần đúng dưới dạng chuẩn của chu vi hình chữ nhật đó là:
Chọn câu trả lời đúng:
A. 13,56m
B. 13,48m
C. 13,5m
D. 13,52m


10,
Số a' = 25,44 là giá trị gần đúng với ba chữ số chắc của đại lượng a. Sai số của phép
xấp xỉ là:
Chọn câu trả lời đúng:
A. 0,002
B. 0,003
C. 0,004
D. 0,001


1,
Trong cuộc điều tra dân số, tỉnh A báo cáo dân số là a' = 2 365 478 với sai số ước
lượng không vượt quá 300 người. Số chữ số chắc của số gần đúng a' là:
Chọn câu trả lời đúng:
A. 5
B. 3
C. 4
D. 6
Nếu bạn thấy có vấn đề trong câu hỏi này, hãy bấm vào đây để gửi ý kiến của bạn
cho Hocmai.vn hoặc thảo luận với các bạn khác .
Bạn chưa đưa ra đáp án
Điểm: 0/1.00 Bạn không bị phạt cho lần nộp này


2,
Biết , số quy tròn của số gần đúng a = 3,146573 là:
Chọn câu trả lời đúng:
A. 3,147
B. 3,15
C. 3,146
D. 3,14
Nếu bạn thấy có vấn đề trong câu hỏi này, hãy bấm vào đây để gửi ý kiến của bạn
cho Hocmai.vn hoặc thảo luận với các bạn khác .
Bạn chưa đưa ra đáp án
Điểm: 0/1.00 Bạn không bị phạt cho lần nộp này


3,
Số a' = 25,44 là giá trị gần đúng với ba chữ số chắc của đại lượng a. Sai số của phép
xấp xỉ là:
Chọn câu trả lời đúng:
A. 0,002
B. 0,003
C. 0,004
D. 0,001
Nếu bạn thấy có vấn đề trong câu hỏi này, hãy bấm vào đây để gửi ý kiến của bạn
cho Hocmai.vn hoặc thảo luận với các bạn khác .
Bạn chưa đưa ra đáp án
Điểm: 0/1.00 Bạn không bị phạt cho lần nộp này


4,
Thay số pi bởi 3,14 ta mắc phải một sai số tuyệt đối là:
Chọn câu trả lời đúng:
A. 0,001
B. 0,002
C. 0,004
D. 0,003
Nếu bạn thấy có vấn đề trong câu hỏi này, hãy bấm vào đây để gửi ý kiến của bạn
cho Hocmai.vn hoặc thảo luận với các bạn khác .
Bạn chưa đưa ra đáp án
Điểm: 0/1.00 Bạn không bị phạt cho lần nộp này


5,
Khi đo chiều dài một cái bàn với độ chính xác 0,4cm và ghi được kết quả là a =
1,379m. Cách viết chuẩn của a là:
Chọn câu trả lời đúng:
A. 1,38m
B. 1,37m
C. 1,3m
D. 1,4m
Nếu bạn thấy có vấn đề trong câu hỏi này, hãy bấm vào đây để gửi ý kiến của bạn
cho Hocmai.vn hoặc thảo luận với các bạn khác .
Bạn chưa đưa ra đáp án
Điểm: 0/1.00 Bạn không bị phạt cho lần nộp này


6,
Thức hiện phép tính ta được kết quả với 2 chữ số ở phần thập phân là:
Chọn câu trả lời đúng:
A. 6593085,46
B. 6593085,47
C. 6593085,51
D. 6593085,48
Nếu bạn thấy có vấn đề trong câu hỏi này, hãy bấm vào đây để gửi ý kiến của bạn
cho Hocmai.vn hoặc thảo luận với các bạn khác .
Bạn chưa đưa ra đáp án
Điểm: 0/1.00 Bạn không bị phạt cho lần nộp này
7,
Cho giá trị gần đúng của số e là a = 2,718281828182 với độ chính xác là . Số
quy tròn của a là:
Chọn câu trả lời đúng:
A. 2,718
B. 2,72
C. 2,719
D. 2,71
Nếu bạn thấy có vấn đề trong câu hỏi này, hãy bấm vào đây để gửi ý kiến của bạn
cho Hocmai.vn hoặc thảo luận với các bạn khác .
Bạn chưa đưa ra đáp án
Điểm: 0/1.00 Bạn không bị phạt cho lần nộp này


8,
Một tam giác có ba cạnh đo được như sau: a = 6,3 cm 0,1cm; b = 10cm 0,2cm. Kết
quả gần đúng dưới dạng chuẩn của chu vi tam giác đã cho là:
Chọn câu trả lời đúng:
A. 30cm
B. 31cm
C. 30,5cm
D. 32cm
Nếu bạn thấy có vấn đề trong câu hỏi này, hãy bấm vào đây để gửi ý kiến của bạn
cho Hocmai.vn hoặc thảo luận với các bạn khác .
Bạn chưa đưa ra đáp án
Điểm: 0/1.00 Bạn không bị phạt cho lần nộp này


9,

Thức hiện phép tính với hết quả có 5 chữ số thập phân ta được
kết quả là:
Chọn câu trả lời đúng:
A. -0,02399
B. -0,02400
C. -0,02390
D. -0,02300
Nếu bạn thấy có vấn đề trong câu hỏi này, hãy bấm vào đây để gửi ý kiến của bạn
cho Hocmai.vn hoặc thảo luận với các bạn khác .
Bạn chưa đưa ra đáp án
Điểm: 0/1.00 Bạn không bị phạt cho lần nộp này


10,
Một hình chữ nhật với các kích thước: chiều rộng x = 2,56m 0,01m; chiều dài y =
4,2m 0,01m. Kết quả gần đúng dưới dạng chuẩn của chu vi hình chữ nhật đó là:
Chọn câu trả lời đúng:
A. 13,5m
B. 13,52m
C. 13,48m
D. 13,56m
Nếu bạn thấy có vấn đề trong câu hỏi này, hãy bấm vào đây để gửi ý kiến của bạn
cho Hocmai.vn hoặc thảo luận với các bạn khác .
Bạn chưa đưa ra đáp án
Điểm: 0/1.00 Bạn không bị phạt cho lần nộp này
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản