Bài tập lập trình hướng đối tượng C++

Chia sẻ: tran_xuan_thuc

Xây dựng lớp cơ sở HOCSINH có các thông tin: Họ tên, Lớp, Điểm toán, lý, hoá và các phương thức nhập, xuất dữ liệu, tính điểm trung bình. Viết chương trình chính thực hiện nhập vào một danh sách n học sinh, sau đó hiển thị danh sách những học sinh có điểm trung bình =5 .

Bạn đang xem 7 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: Bài tập lập trình hướng đối tượng C++

Bài tập lập trình hướng đối tượng C++  BỘ CÔNG THƯƠNG
Trường Cao Đẳng Công Nghiệp Phúc Yên
-------------- --------------

BÀI TẬP LẬP TRÌNH HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG
C++

Họ Tên: Trần Xuân Thức
LỚP: CCK02TH2
Khoa Công Nghệ Thông Tin
Phúc Yên – 2009
Trần Xuân Thức - CCK02TH2 1 Trường: CĐCN Phúc Yên
Bài tập lập trình hướng đối tượng C++

BÀI TẬP C++

Bài 1:Xây dựng lớp cơ sở HOCSINH có các thông tin: Họ tên, Lớp, Điểm toán, lý, hoá và các phương thức
nhập, xuất dữ liệu, tính điểm trung bình.
Viết chương trình chính thực hiện nhập vào một danh sách n học sinh, sau đó hiển thị danh sách những học
sinh có điểm trung bình >=5 .
#include
#include
#include
class hocsinh
{
char hoten[25];
int lop;
float dtoan,dly,dhoa,tb;

public:
void nhap()
{
cout
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản