Bài tập lớn công nghệ chế tạo máy

Chia sẻ: phumyskv

Trong cuộc sống công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước hiện nay. Các ngành kinh tế nói chung và ngành cơ khí nói riêng đòi hỏi người kỹ sư phải có kiến thức tương đối rộng, phải biết vận dụng những kiến thức đó để giải quyết các vấn đề cụ thể trong sản xuất và trong sửa chữa

Bạn đang xem 7 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: Bài tập lớn công nghệ chế tạo máy

.......... Khoa:cơ khí chế tạo
TRƯỜNG ĐHSPKT VINHLời Nhận Xét

…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
………………………….
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
……………………………………………………………………..........
……………………………………………..
Đồ án:Công nghệ chế tạo máy Trang -1
-
.......... Khoa:cơ khí chế tạo
TRƯỜNG ĐHSPKT VINHBài tập lớn công nghệ chế tạo máy

Lời nói đầu
Trong công cuộc công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước hi ện nay. Các
ngành kinh tế nói chung và ngành cơ khí nói riêng đòi h ỏi ng ười k ỹ s ư ph ải
có kiến thức tương đối rộng, phải biết vận d ụng những ki ến th ức đó đ ể
giải quyết các vấn đề cụ thể trong sản xuất và trong sửa chữa.
Môn học công nghệ chế tạo máy có vai trò rất quan tr ọng, môn h ọc giúp
sinh viên nắm vững và biết vận dụng hiệu quả các phương pháp thi ết k ế
và quản lí quá trình chế tạo một sản phẩm cơ khí có hi ệu qu ả. Bài t ập l ớn
cộng nghệ chế tạo máy là việc tổ hợp những kiến th ức đã h ọc vào vi ệc
thiết kế quy trình công nghệ chế tạo máy cho chi tiết điển hình. No giúp cho
người sinh viên làm quen và thiết kế một quy trình c ộng ngh ệ gia công cho
một sản phẩm cơ khí cụ thể.
Trong quá trình làm bài tập l ớn môn h ọc đ ược s ự ch ỉ b ảo t ận tình c ủa
thầy Đậu Phi Hải và các thầy cô trong bộ môn nhưng do kiên thức và th ời
gian còn hạn chế nên còn nhiều thiếu sót, mong các thầy cô trong b ộ môn
tận tình góp ý chỉ bảo cho em.
Em xin cảm ơn các thầy, cô đã giúp em hoàn thành bài tập lớn này.
Đồ án:Công nghệ chế tạo máy Trang -2
-
.......... Khoa:cơ khí chế tạo
TRƯỜNG ĐHSPKT VINH


sinh viên nguyễn xuân
hữu


Phần I: Phân tích điều kiện làm việc,yêu cầu
kỹ thuật, tính kết cấu công nghệ phương pháp
chọn phôi và gia công phôi.

1. Điều kiện làm việc:
Bánh xích khớp nối là chi tiết được dùng nhiều trong
nghành chế tạo máy nó là chi tiết dạng bánh răng.Bánh xích
khớp nối có vai dùng để nối hai chi tiết máy liên kết bằng
chuyển động quay chung giữa trục với trục.
Ngoài ra nó dùng để truyền mô men xoắn cũng có th ể giúp cho
máy không bị quá tải(khớp nối bảo vệ). Cho nên kh ớp nối
thường chịu ảnh hưởng của lực dọc trục,mô men xoắn trong lúc
làm việc

2. Yêu cầu kỹ thuật và tính công nghệ trong kết cấu:
• Yêu cầu kỹ thuật quan trọng nhất đối với chi tiết bánh xích
khớp nối là độ đồng tâm giữa mặt ngoài và mặt trong lỗ cũng
như độ vuông góc giữa mặt đầu và đường tâm lỗ. Cụ thể đảm
bảo các yêu câù sau:
-Độ không đồng tâm giữa mặt lỗ và đường tròn cơ sở nằm
trong khoảng (0,05 ÷ 0,1)mm
-Độ không vuông góc giữa mặt đầu và lỗ trong khoảng (0,01 ÷
0,015)mm trên 100mm đường kính
- Mặt lỗ và các cổ trục cua bánh xích được gia công đạt chính
xác cấp 7.
- Các bề mặt không làm việc có độ nhám Rz =40
- Bề mặt làm việc là mặt đầu và mặt lỗ trong nên cần độ
bóng cao Rz =20, cấp chính xác cấp 8.
- Các bề mặt kết cấu khác được gia công đạt cấp chính xác
8,9,10; Độ nhám Ra =(10 ÷ 2,5) hay Rz =(40 ÷ 10)
- Sau khi nhiệt luyện đạt độ cứng 55 ÷ 60 HRC. Độ sâu khi
thấm các bon là 1 ÷ 2mm
- Độ cứng các bề mặt không gia công thường đạt 180 ÷ 280 HB


Đồ án:Công nghệ chế tạo máy Trang -3
-
.......... Khoa:cơ khí chế tạo
TRƯỜNG ĐHSPKT VINH

• Tính kết cấu trong công nghệ cũng như các chi tiết dạng
khác tính kết cấu công nghệ trong kết cấu Bánh xích có kết cấu
ảnh hưởng trực tiếp đến năng suất và chất lượng gia công, ảnh
hưởng đến độ bền khi làm việc.
- Mặt ngoài của bánh xích phải có tính công nghệ cao, hình dáng
mặt ngoài phẳng, máy ơ năm về một phía,
- bề dày của răng cua bánh xích phải lớn để tránh biến dạng khi
nhiệt luyện.
3. Xác định dạng sản xuất:
a. Áp dụng công thức (2) trang 12 sách thiết kế đồ án công
nghệ chế tạo máy ta có.
� α +β �
N = N1.m �+
1 �
� 100 �
α = 4% tỷ lệ phế phẩm.
Trong đó:

N1=5000 chiếc/năm.
m = 1 số chi tiết trong một sản phẩm.
β = 6% số chi tiếy được chế tạo để dự trữ.
4+6

=> N = 5000.1. 1 + 
 100 
(chiếc)
= 5500
b. Trọng lượng chi tiết được tính theo công thức:
Q1 = V .γ (kg)
Q1 : trọng lượng chi tiết
V : thể tích chi tiết (dm3)
γ = 7,852 kg/dm3khối lượng riêng của thép

=> Q1 = 0,274.7,852 = 2,151 (kg)Qua bảng 2 trang 13 sách thiết kế đồ án công nghệ chế tạo máy ta có:
Đồ án:Công nghệ chế tạo máy Trang -4
-
.......... Khoa:cơ khí chế tạo
TRƯỜNG ĐHSPKT VINH


Dạng sản Q1:Trọng lượng của chi tiết (kg)
xuất >200 4-200 Tóm lại,vớí bánh xích là dạng sản xuất hàng loạt lớn(tra bảng
2,trang 13,sách thiết kế đồ công nghệ chế tạo máy) vật liệu c30 rèn
dập tròn xoay,kết cấu đơn giản,yêu cầu chất lượng không cao,nâng
cao năng suất nên ta chọn phương pháp ren dập nóng.
- Lượng dư cho các bề mặt phôi tra trang 256,bảng 3-103,sach sổ
tay công nghệ chế tạo máy ta có kích thước lớn nhất 120mm,ta có
lượng dư gia công của phôi:
Kích thước ≤120mm,lượng dư là 4mm.Đồ án:Công nghệ chế tạo máy Trang -5
-
.......... Khoa:cơ khí chế tạo
TRƯỜNG ĐHSPKT VINH
Phần II: TIẾN TRÌNH GIA CÔNG


Chọn phương án hợp lý:
 Phương án 1:
+Nguyên công 1: Chọn chuẩn thô là mặt ngoài và mặt đầu để
định vị, tiện mặt đầu φ 77,2,mặt lỗ φ 20 và mặt trụ φ 77,2.
+Nguyên công 2: chọn măt đầu φ 77,2 và mặt lỗ φ 20 để định
vị : tiện mặt đầu φ 40, mặt trụ φ 40, mặt bậc φ 77,2

+Nguyên công 3: dùng bề mặt lỗ φ 20 và mặt đầu để định vị :
Cắt răng trên máy phay mô đun, bằng dao phay đia mô đun trên đầu
phân độ nhiều trục.

+Nguyên công 4: Chọn mặt đầu φ 77,2 và mặt trụ φ 77,2 làm định
vị : xọc then hoa

Nguyên công II: Tiện mặt đầu φ 40, mặt trụ φ 40, mặt bậc φ
77,2

-Định vị mặt đầu hạn chế 1 bậc tự do bằng mặt phẳng và mặt trụ φ
40 hạn chế 4 bậc tự do bằng trục gá kẹp đàn hồi kẹp chặt bằng
bu lông – đai ốc
- Máy: thực hiện trên máy tiện vạn năng T620 công suất động cơ
10KW,tốc độ trục chính từ 12,5 ÷ 2000 (vg/ph)
-Dao: Dao tiện có gắn mảnh hợp kim cứng T15K6.
Tiện mặt đầu bằng dao đầu cong có góc ϕ = 45 0 .
Tiện mặt ngoài φ 40 bằng dao tiện ngoài bậc.
Đồ án:Công nghệ chế tạo máy Trang -6
-
.......... Khoa:cơ khí chế tạo
TRƯỜNG ĐHSPKT VINH

+0.05
9.5-0.05
+0.021
40-0.012
S1

S2
+0.05
35-0.05S3
Tính toán chế độ cắt:
 Bước 1: Tiện mặt đầu φ 40:
-Chiều sâu cắt: t=2(mm).Ta có thể gia công trong 1 lần cắt.
-Lượng chạy dao: s = 0,3 (mm).
-Vận tốc cắt lý thuyết: Tra trang 56, bảng 5-64, sách sổ tay công
nghệ chế tạo máy tập 2 ta có:
v = 186 m/ph
-Số vòng quay :
n = 1000x186/( π×64)=871 vg/ph ; chọn n = 800 vg/ph.
- Vận tốc cắt thực tế: v = π×60×800/1000 = 150m/ph
Đồ án:Công nghệ chế tạo máy Trang -7
-
.......... Khoa:cơ khí chế tạo
TRƯỜNG ĐHSPKT VINH

-Công suất cắt: Tra trang 60, bảng 5-68 sách sổ tay công nghệ
chế tạo máy tập 2 ta có:
N1 = 4,1kW.
 Bước 2: Tiện bề mặt lỗ Φ 20
-Chiều sâu cắt:
+ Tiện thô : t=1.5(mm).
+ Tiện tinh : t=0.5(mm).
-Vận tốc cắt lý thuyết: Tra trang 56, bảng 5-64, sách sổ tay công
nghệ chế tạo máy tập 2 ta có:
+ Tiện thô :182 m/ph .
+ Tiện tinh : 205 m/ph.
-Số vòng quay :
+ Tiện thô : n1 = 1000×182/(π×64)=852 vg/ph ; chọn n = 800 vg/ph.
+ Tiện tinh : n1 = 1000×205/(π×61)= 1053vg/ph ; chọn n = 1000 vg/ph.
Vận tốc cắt thực tế:
-
+ Tiện thô : π×64×800/1000 = 170 m/ph.
+ Tiện tinh: π×61×1000/1000 = 194 m/ph .
-Công suất cắt: Tra trang 60, bảng 5-68 sách sổ tay công nghệ chế
tạo máy tập 2 ta có:
+ Tiện thô lỗ Ø30: N = 3,4kW.
+ Tiện tinh lỗ Ø30: N = 4,1 kW.


Ta có bảng sau:
Bước Rz ρa ε Kích Dung dmin dmax 2Zmin 2Zmax
(μm (μm thướ
(μm sai (mm) (mm) (μm) (μm)
) ) ) c tính (μm)
toán
(mm)
Đồ án:Công nghệ chế tạo máy Trang -8
-
.......... Khoa:cơ khí chế tạo
TRƯỜNG ĐHSPKT VINH

Phôi 250 350 268 27,85 350 27,51 27,86
6
Tiện 50 50 100 100 29,22 50 29,18 29,23 1370 1670
thô 8
Tiện 20 30 100 30,02 25 30 30,02 795 820
tinh 5 5
V TÝnh to¸n vµ thiÕt kÕ ®å g¸ cho nguyªn c«ng tiÖn m ặt đầu Φ 40
vµ mặt lç φ 20

a -S¬ ®å g¸ ®Æt:
Víi ®Æc ®iÓm cña nguyªn c«ng tiÖn mÆt ngoµi,®Õ ®¶m b¶o ®ñ ®é
cøng vøng vµ thao t¸c nhanh trong qu¶ tr×nh g¸ ®Æt dïng trôc g¸ ®Õ g¸
®Æt chi tiÕt gia c«ng.Chi tiÕt gia c«ng ® îc ®Þnh vÞ khèng chÕ 5 bËc tù
do:m¨t lç khèng chÕ 2 bËc tÞnh tiÕn ®ã lµ : Oy , Oz vµ mÆt ®Çu cña trôc
g¸ khèng chÕ 3 bËc tù do ®ã lµ :tÞnh tiÕn theo Ox ,quay quanh Oy vµ Oz.
Sau khi chi tiÕt ®îc ®Þnh vÞ vµ kÑp chÆt lªn trôc g¸,b©y giê chi tiÕt gia
c«ng vµ trôc g¸ trë thµnh 1 chi tiÕt.Khi gia c«ng chi tiÕt nµy ® îc g¸ ®Æt trªn
m¸y 1 ®Çu chèng t©m vµ mét ®Çu ®îc kÑp trªn m©m cÆp 3 chÊu tù ®Þnh
t©m.

VI.TÝnh sai sè cho phÐp cña ®å g¸
Chi tiÕt gia c«ng ®îc g¸ ®Æt khèng chÕ 5 bËc tù do .Sè chi tiÕt ®îc gia
c«ng trªn ®å g¸ lµ N= 2120.
Sai sè cña ®å g¸ ¶nh hëng ®Õn sai sè cña kÝch thíc gia c«ng nhng phÇn
lín nã ¶nh hëng ®Õn sai sè vÞ trÝ t¬ng quan gi÷a bÒ mÆt gia c«ng vµ bÒ
mÆt chuÈn.
Sai sè cña ®å g¸ tiªn ngoµi ,tiÖn trong,mµi ngoµi ¶nh hëng ®Õn sai sè vÞ
trÝ t¬ng quan bÒ mÆt gia c«ng vµ bÒ mÆt chuÈn cña chi tiÕt gia c«ng nh-
ng kh«ng ¶nh hëng ®Õn sai sè h×nh d¸ng cña bÒ mÆt gia c«ng .
a.Sai sè chuÈn
εc do chuÈn ®Þnh vÞ kh«ng trïng víi gèc kÝch thíc g©y ra
Đồ án:Công nghệ chế tạo máy Trang - 9
-
.......... Khoa:cơ khí chế tạo
TRƯỜNG ĐHSPKT VINH

Theo b¶ng 19 s¸ch -TKCNCTM ta cã εc = 0(µm)
b.Sai sè kÑp chÆt ε k
Do lùc kÑp g©y ra sai sè kÑp chÆt ®îc x¸c ®Þnh
εk = c . p 0,5 = 0.04(mm)
c.Sai sè mßn ε m
Do ®å g¸ bÞ mßn g©y ra sai sè mßn ®îc tÝnh theo c«ng thøc sau:
εm = β. N (µm) chän β=0,5
εm = 0,5. 2120 = 19(µm).
Trong ®ã : . β :HÖ sæ phô thuéc vµo kÕt cÈu ®Þnh vÞ;khi chuÈn
tinh lµ khæi V ta lÊy β =0,5. N :Lµ sæ lîng chi tiÕt ®îc gia c«ng trªn ®å g¸ .
d.Sai sè ®iÒu chØnh ε dc
Lµ sai sè sinh ra trong qu¸ tr×nh l¾p r¸p vµ ®iÒu chØnh ®å g¸.Sai sè
®iÒu chØnh phô thuéc vµo kh¶ n¨ng ®iÒu chØnh vµ dông cô ® îc dïng ®Ó
®iÒu chØnh khi l¾p r¸p.Trong thùc tÕ khi tÝnh to¸n ®å g¸ ta cã thÓ lÊy εdc
= 5÷ 10 (µm) ,lÊy εdc = 8(µm)
e.Sai sè chÕ t¹o cho phÐp cña ®å g¸ [ε ct]
Sai sè nµy cÇn x¸c ®Þnh khi thiÕt kÕ ®å g¸.Do ®ã sè c¸c sai sè ph©n
bè theo quy luËt chuÈn vµ ph¬ng cña chóng khã x¸c ®Þnh nªn ta dïng c«ng
thøc sau ®Ó tÝnh.
Sai sè g¸ ®Æt cho phÐp εg® :
Víi sai sè g¸ ®Æt cho phÐp εgd = (1/2 ÷ 1/5).δ,
lÊy [εgd] =1/3.δ = 1/3 .0,2 = 0.07 (mm).
Sai sæ chÓ t¹o cho phÐp cña ®å g¸ lµ :
[ε ] − [ε ]
εct = + ε k2 + ε m + ε dc
2 2 2 2
gd c


[εct] = 0,07 2 − ( 0 + 0.04 2 + 0,019 2 + 0.008 2 ) = 0.054(mm).
Đồ án:Công nghệ chế tạo máy Trang -
10 -
.......... Khoa:cơ khí chế tạo
TRƯỜNG ĐHSPKT VINH
TÀI LIỆU THAM KHẢO


1. PGS.TS. Trần Văn Dịch; Thiết kế đồ án công nghệ chế tạo máy; Nhà
xuất bản khoa học kĩ thuật; Hà Nội 2001.
2. GS. TS Nguyễn Đắc Lộc, PGS. TS Lê Văn Tiến, PGS. TS Ninh Đức
Tốn, PGS. TS Trần Xuân Việt; Sổ Tay Công Nghệ Chế Tạo Máy, tập 1; Nhà
xuất bản khoa học và kĩ thuật; Hà Nội 2003.
3. GS. TS Nguyễn Đắc Lộc, PGS. TS Lê Văn Tiến, PGS. TS Ninh Đức
Tốn, PGS. TS Trần Xuân Việt; Sổ Tay Công Nghệ Chế Tạo Máy, tập 2; Nhà
xuất bản khoa học và kĩ thuật; Hà Nội 2003.
4. GS. TS Nguyễn Đắc Lộc, PGS. TS Lê Văn Tiến, PGS. TS Ninh Đức
Tốn, PGS. TS Trần Xuân Việt; Sổ Tay Công Nghệ Chế Tạo Máy, tập 3; Nhà
xuất bản khoa học và kĩ thuật; Hà Nội 2003.
5. GS.TS. Nguyễn Đắc Lộc; PGS.TS. Lê Văn Tiến; Cơ sở Công nghệ
chế tạo máy; Nhà xuất bản khoa học kĩ thuật; Hà Nội 2003.
6. TS. Nguyễn Hữu Lộc; Cơ sở Thiết kế máy; Nhà xuất bản Đại học
Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh; 2004.
7.PGS,PTS.Lê Văn Tiến;PGS,PTS.Trần Văn Địch;PTS.Trần Xuân Việt:
Đồ gá cơ khí hoá và tự động hoá; Nhà xuất bản khoa học kỹ thuật. Hà nội năm
1999.
Đồ án:Công nghệ chế tạo máy Trang -
11 -
.......... Khoa:cơ khí chế tạo
TRƯỜNG ĐHSPKT VINH
MỤC LỤC

Lời nói đầu.......................................................................................................... Trang
2

Phần I: Phân tích điều kiện làm việc,yêu cầu kỹ thuật,tính kết cấu công nghệ… 3
Xác định dạng sản xuất,phương pháp chọn phôi và gia công phôi.
Phân tích điều kiện làm việc.
1.
Yêu cầu kỹ thuật và tính kết cấu trong công nghệ.
2.
Xác định dạng sản xuất.
3.
4. Phương pháp chọn phôi và gia công phôi.
Phần II: Trình gia công ………………………………………………………… 7
Xác định chế độ căt bằng phương pháp tính toán.
I.

Nguyên công II:Tiện mặt đầu ø40, mặt trụ φ 40 và
mặt bậc φ 77,2
Phần III: Tính toán thiế kế đồ giá nguyên công II
………………....
Đồ án:Công nghệ chế tạo máy Trang -
12 -
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản