Bài tập môn kinh tế thương mại

Chia sẻ: tuyencdt4

1. Khái quát thực trạng thương mại Việt Nam kể từ khi gia nhập WTO đến nay. 1.1 Thành tựu: WTO bao gồm 155 nước thành viên, chiếm 97% GDP toàn cầu. Tham gia WTO là mục tiêu phấn đấu của tất cả các quốc gia trên thế giới và Việt Nam cũng không phải ngoại lệ. Sau rất nhiều nỗ lực, Việt Nam đã chính thức tham gia tổ chức thương mại kinh tế thế giới vào 7-11-2006.

Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản