Bài tập môn lôgic học đại cương

Chia sẻ: ettetrym

Viết một công thức biểu thị phán đoán theo bảng giả tị sao cho a,b,c chỉ có mặt một lần trong phán đoán và không dùng phép suy diễn ở bài a (hay không dung phép logic đã dung ở a) 8.

Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản