Bài tập môn nguyên lý thống kê

Chia sẻ: haclong054

- Tính các chỉ tiêu biểu thị mức độ biến động của năng suất lao động và đầu tư cho trang thiết bị. - Vẽ trên cùng một đồ thị thống kê với trục hoành biểu thị thời gian, trục tung biểu thị mức độ của hai chỉ tiêu trên. Cho nhận xét. - Dùng hàm bậc nhất, hàm bậc hai để biểu thị xu thế biến động của hai chỉ tiêu trên theo thời gian. - Dựa vào lượng tăng giảm tuyệt đối bình quân, tốc độ phát triển bình quân và các hàm xu thế dự báo các mức độ tương lại cho...

Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản