BÀI TẬP Môn: Tài chính – tiền tệ

Chia sẻ: mashjmaru

1. Nếu lãi suất là 8%/năm, người ta sẽ chấp nhận 100.000 đồng hiện tại hay 160.000 đồng sau 5 năm ? 2. Một người đi vay 100.000 đồng, sau đó đúng 2 năm phải trả 120.000 đồng. Lãi suất của khoản vay đó là bao nhiêu trong trường hợp lãi suất tính đơn và lãi suất tính kép? 3. Nếu lãi suất 12 %/năm thì phải có bao nhiêu thời gian để: - Gấp 2 số tiền ban đầu? - Gấp 3 số tiền ban đầu? - Gấp 5 số tiền ban đầu?...

Bạn đang xem 7 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản