Vui lòng download xuống để xem tài liệu đầy đủ.

Bài tập nâng cao môn Toán lượng giác lớp 11

Chia sẻ: | Ngày: pdf 1 p | 458

7
5.449
views

Tập hợp các bài toán nâng cao lượng giác lớp 11.

Bài tập nâng cao môn Toán lượng giác lớp 11
Nội dung Text

  1. CHAN MEI QUI – HTTP://QUI81.TK 1 1 cos x tan 2 x 3 sin(8cos x) 0 2 2 6 sin( x 2 4 x) 0 ( cos x) cos( sin x) x (1 2)(sin x cos x) sin 2 x 1 2 0 1 3 4 8 3 1 4 4 sin 3 x cos 3 x cos 2 x 3 cos x cos x 1 2 2sin( x ) tan x cot x 4 3 1 cos 2 x sin 2 x 2 4 4 1 cos x 1 cos x tan 2 x cot 2 x 1 sin x 1 sin x 1 sin 2 x sin x cos x cos 2 x 0 2 4x cos cos 2 x 3 4sin 2 x 3tan 2 x 2 4sin x 2 3 tan x 2 2 4cos x 3cot x 4 3 cos x 2 3 cot x 4 0
Đồng bộ tài khoản