Vui lòng download xuống để xem tài liệu đầy đủ.

Bài tập nâng cao môn Toán lượng giác lớp 11

Chia sẻ: | Ngày: | Loại File: pdf | 1 trang

7
5.449
lượt xem
458
download

Tập hợp các bài toán nâng cao lượng giác lớp 11.

Bài tập nâng cao môn Toán lượng giác lớp 11
Nội dung Text

  1. CHAN MEI QUI – HTTP://QUI81.TK 1 1 cos x tan 2 x 3 sin(8cos x) 0 2 2 6 sin( x 2 4 x) 0 ( cos x) cos( sin x) x (1 2)(sin x cos x) sin 2 x 1 2 0 1 3 4 8 3 1 4 4 sin 3 x cos 3 x cos 2 x 3 cos x cos x 1 2 2sin( x ) tan x cot x 4 3 1 cos 2 x sin 2 x 2 4 4 1 cos x 1 cos x tan 2 x cot 2 x 1 sin x 1 sin x 1 sin 2 x sin x cos x cos 2 x 0 2 4x cos cos 2 x 3 4sin 2 x 3tan 2 x 2 4sin x 2 3 tan x 2 2 4cos x 3cot x 4 3 cos x 2 3 cot x 4 0
Đồng bộ tài khoản