BÀI TẬP NÂNG CAO VỀ VĂN BẢN “HỒN TRƯƠNG BA, DA HÀNG THỊT”

Chia sẻ: lovetime

Qua tác phẩm giúp HS hiểu thêm một số vấn đề: đặc điểm của thể loại kịch và giá trị tư tưởng của đoạn trích để các em có kiến thức sâu hơn trong việc phân tích, khám phá tác phẩm. B/ Tiến trình bài dạy: I. Vấn đề thảo luận: 1.Đoạn trích “Hồn Trương Ba, da hàng thịt” của Lưu Quang Vũ đã xây dựng trên tình huốn kịch nào?

Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản