BÀI TẬP NGUYÊN HÀM

Chia sẻ: chenxanh

Kiến thức: Củng cố:  Khái niệm nguyên hàm của một hàm số.  Các tính chất cơ bản của nguyên hàm. Bảng nguyên hàm của một số hàm số.  Các phương pháp tính nguyên hàm. Kĩ năng:  Tìm được nguyên hàm của một số hàm số đơn giản dựa vào bảng nguyên hàm và cách tính nguyên hàm từng phần.

Bạn đang xem 7 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: BÀI TẬP NGUYÊN HÀM

Chương III: NGUYÊN HÀM – TÍCH PHÂN VÀ ỨNG DỤNGBài 1 : BÀI TẬP NGUYÊN HÀM
I. MỤC TIÊU:Củng cố:
Kiến thức: Khái niệm nguyên hàm của một hàm số. Các tính ch ất cơ b ản của nguyên hàm. Bảng nguyên hàm của một số hàm số. Các phương pháp tính nguyên hàm.Kĩ năng: Tìm được nguyên hàm của một số hàm số đơn giản dựa vào bảng nguyên hàm và

cách tính nguyên hàm từng phần.
1
Giải tích 12 Trần Sĩ Tùng

 Sử dụng đư ợc các phương pháp tính nguyên hàm để tìm nguyên hàm của các hàm số

đơn giản.Thái độ: Rèn luyện tính cẩn thận, chính xác. Tư duy các vấn đề toán học một cách lôgic và hệ

thống.II. CHUẨN BỊ:Giáo viên: Giáo án. Bảng công thức đạo hàm và nguyên hàm.Học sinh: SGK, vở ghi. Ôn tập các công thức đạo h àm.III. HO ẠT ĐỘNG DẠY HỌC:1 . Ổ n định tổ chức: Kiểm tra sĩ số lớp.2 . Kiểm tra bài cũ: (Lồng vào quá trình luyện tập )H.Đ.
2
3. Giảng bài mới:TL Hoạt động của Giáo viên Hoạt động của Học sinh Nội dung10' Hoạt động 1: Củng cố khái niệm nguyên hàmH1. Nhắc lại định nghĩa Đ1. F(x) = f(x) 1 . Trong các cặp hàm số sau,

nguyên hàm của một hàm h àm số nào là 1 nguyên hàm

số? a) Cả 2 đều là nguyên hàm của hàm số còn lại:

của nhau.

a) e  x và  e  x

b ) sin 2 x là 1 nguyên hàm

của sin2x b ) sin 2 x và sin 2 x 4 x 2
 1   e là 1 nguyên c) 1  2  e x và  1  4  e x
c)
   
 x
 x  x
2
2

h àm của 1   e x
xH2. Nhắc lại bảng nguyên
Đ2.
2 . Tìm nguyên hàm của các
hàm?

h àm số sau:
5 7 2
3 6 3
a) 3 6 3
x  x  x C
4 7 2

x  x 1
a) f ( x )  3
x
3
Giải tích 12 Trần Sĩ Tùng


2x  1
2 x  ln 2  1
b) f ( x ) 
b) C
ex
e x (ln 2  1)c) f ( x)  sin 5 x.cos 3x
11 
c)   cos8 x  cos 2 x   C
3 4 
 Hướng dẫn cách phân tích
1
d) f ( x ) 
phân thức. (1  x)(1  2 x)
1 1 x
d) C
ln
3 1 2x1 1 1 2
   
(1  x)(1  2 x) 3  1  x 1  2 x 
15' Hoạt động 2: Luyện tập phương pháp đổi biến sốH1. Nêu công thức đổi biến Đ1. 3. Sử dụng phương pháp đổi

biến, hãy tính:
?

a) t = 1 – x  A =

a)  (1  x )9 dx
(1  x)10
 C
103
b)  x(1  x 2 ) 2 dx
2
b) t = 1 + x c)  cos3 x sin xdx
5
1
B= (1  x 2 ) 2  C
5
4
 1
c) t = cosx C = d)
 ex  e x  2dx
1
 cos 4 x  C
4
d ) t = ex + 1  D =

1
 C
1  ex
15' Hoạt động 3: Luyện tập phương pháp nguyên hàm từng phần
5
Giải tích 12 Trần Sĩ Tùng


4. Sử dụng phương pháp
H1. Nêu cách phân tích? Đ1 .

nguyên hàm từng phần, hãy

tính:
u  ln(1  x)
a) 
 dv  xdxa)  x ln(1  x)dx
12 1 x
A= ( x 1)ln(1  x)  x2   C
2 4 2


b)  ( x 2  2 x  1)e x dx
u  x 2  2 x  1

b)  x
 dv  e dx


c)  x sin(2 x  1)dx

B= e x ( x 2  1)  C

d)  (1  x) cos xdx

u  x
c) 
 dv  sin(2 x  1)dx
C =

x 1
 cos(2x  1)  sin(2 x  1)  C
2 4
u  1  x
d) 
 dv  cos xdx
D= (1  x )sin x  cos x  C
6
3' Hoạt động 4: Củng cốNhấn mạnh:– Bảng các nguyên hàm.– Các sử dụng các phương

ph áp tính nguyên hàm.
4. BÀI TẬP VỀ NHÀ: Bài tập th êm. Đọc trước bài "Tích phân".IV. RÚT KINH NGHIỆM, BỔ SUNG:................................................................................................ ................................ ........................................................................................................ ................................ ........


7
Giải tích 12 Trần Sĩ Tùng

................................ ........................................................................................................
8
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản