Bài tập nguyên lí thống kê

Chia sẻ: buiduongson3

Bảng cân đối kế toán là: a. Phản ánh toàn bộ giá trị tài sản và nguồn vốn của DN tại 1 thời điểm nhất định. b. Báo cáo tài chính

Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản