BÀI TẬP ÔN KẾ TOÁN THỰC HÀNH TRÊN SIMBA ACCOUNTING

Chia sẻ: Nguyen Thuy Nga | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:31

2
355
lượt xem
245
download

BÀI TẬP ÔN KẾ TOÁN THỰC HÀNH TRÊN SIMBA ACCOUNTING

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Cuốn bài tập thực hành này bao gồm hệ thống bài tập xuyên suốt nội dung kế toán doanh nghiệp, có số liệu nghiệp vụ cụ thể và hướng dẫn hạch toán chi tiết trong phần mềm. Người dùng có thể dễ dàng theo dõi và sử dụng ngay được phần mềm vào công tác kế toán của doanh nghiệp mình.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: BÀI TẬP ÔN KẾ TOÁN THỰC HÀNH TRÊN SIMBA ACCOUNTING

 1. Vì s thành công c a khách hàng Công ty CP Phát Tri n Ph n M m ASIA BÀI TẬP KẾ TOÁN THỰC HÀNH TRÊN SIMBA ACCOUNTING Bài t p th c hành Simba Accounting Trang 1 http://www.simba.vn
 2. Vì s thành công c a khách hàng L I GI I THI U Nh m giúp ngư i s d ng ph n m m Simba Accounting làm quen và v n hành h th ng vào công tác k toán m t cách d dàng và thu n ti n ngoài các tài li u hư ng d n chi ti t kèm theo chương trình, cu n “ Bài t p k toán th c hành trên Simba Accounting” hư ng d n ngư i dùng hi u rõ hơn v các ch c năng c a chương trình cũng như vi c áp d ng t ng ph n hành k toán trong chương trình vào công tác k toán c a doanh nghi p. Cu n bài t p th c hành này bao g m h th ng bài t p xuyên su t n i dung k toán doanh nghi p, có s li u nghi p v c th và hư ng d n h ch toán chi ti t trong ph n m m. Ngư i dùng có th d dàng theo dõi và s d ng ngay ư c ph n m m vào công tác k toán c a doanh nghi p mình. N i dung cu n Bài t p th c hành Simba Accounting bao g m 3 ph n: Ph n 1 Gi i thi u Ph n 2 S li u Ph n 3 Hư ng d n th c hành Trong quá trình biên so n chúng tôi ã c g ng ch n l c k lư ng nh ng nghi p v th c t thư ng phát sinh t i các doanh nghi p, ki m tra c n th n cu n sách ư c hoàn thi n và có ch t lư ng cao nh t. Tuy nhiên, trong quá trình biên so n v n i dung và hình th c c a cu n sách không tránh kh i nh ng thi t sót. R t mong nh n ư c s óng góp ý ki n c a ngư i s d ng cu n sách ư c hoàn thi n hơn. M i chi ti t xin liên h Công ty CP Phát Tri n Ph n M m ASIA VP Simba – TT. H tr khách hàng a ch : 642/43/38 Lê c Th , F15, Q.GV, TP.HCM i n tho i : (08) 3916.8350; 3916.8351; 3916.8352 Fax: (08) 3916.8353 Email: Info@simba.vn Xin chân thành c m ơn ! Bài t p th c hành Simba Accounting Trang 2 http://www.simba.vn
 3. Vì s thành công c a khách hàng Ph l c Gi i thi u Trang 1 Bài t p th c hành Trang 3 I S LI U Trang 3 1.1 Thông tin doanh nghi p Trang 3 1.2 Khai báo danh m c và s dư Trang 3 1.2.1Khai báo danh m c và tham s Trang 3 1.2.2 Khai báo nh p s dư Trang 6 1.3 Các nghi p v phát sinh Trang7 1.3.1Mua hàng Trang 7 1.3.2 Bán hàng Trang 8 1.3.3 Hàng t n kho Trang 9 1.3.4 K toán CCDC Trang 9 1.3.5 Qu n lý ti n m t, TGNH Trang 9 1.3.6 K toán ti n lương Trang 10 1.3.7 K toán TSC Trang 11 1.3.8 T ng h p Trang 11 II HƯ NG D N TH C HÀNH Trang 12 2.1 Kh i t o danh m c và s dư Trang 12 2.1.1 Kh i t o danh m c Trang 12 2.1.2 Nh p s dư Trang 13 2.2 Các nghi p v phát sinh Trang15 2.2.1 Mua hàng Trang 15 2.2.2 Bán hàng Trang 19 2.2.3 Hàng t n kho Trang 21 2.2.4 K toán CCDC Trang 22 2.2.5 Qu n lý ti n m t, TGNH Trang 22 2.2.6 K toán ti n lương Trang 25 2.2.7 K toán TSC Trang 25 2.2.8 T ng h p Trang 29 Bài t p th c hành Simba Accounting Trang 3 http://www.simba.vn
 4. Vì s thành công c a khách hàng BÀI T P TH C HÀNH K TOÁN I. S LI U 1.1 Thông tin Doanh nghi p Tên ơn v : Công ty CP SX TM XNK NOVICO a ch : 642 Lê c Th , Gò V p , TP. HCM Mã s thu : 0300248810 i n tho i : 08.37274049 B t u s d ng ph n m m Samba Accounting ngày 01/03/2009 v i các thông tin cơ b n như sau : Ch k toán Áp d ng theo Q 15/2006/Q -BTC Ngày b t u thành l p 22/12/2006. Ngày niên k toán 01/01/.. ng ti n ho ch toán VN Ch ghi s T c th i Phương pháp n p thu GTGT Kh u tr Phương pháp tính giá t n kho Bình quân cu i kỳ Phương pháp kh u hao TSC ư ng th ng. 1.2 Khai báo danh m c và s dư 1.2.1 Khai báo danh m c a) Danh m c hàng hoá,v t tư: v Theo Giá Tk Tk Tk Tk Mã VT Tên v t tư dõi t n v t doanh giá tr tính t n kho tu thu v n l i CASE001 Case TA885 Cái 1 1 1561 5111 632 531 CASE002 Case TA861 Cái 1 1 1561 5111 632 531 CD001 CD ROM 52X Cái 1 1 1561 5111 632 531 CD002 CD ROM 52X BLACK Cái 1 1 1561 5111 632 531 CPU001 CPU Xeon Intel DC 5060 Cái 1 1 1561 5111 632 531 CPU002 CPU INT DC 2.4GHZ E2220 Cái 1 1 1561 5111 632 531 DVD001 DVD RW ASUS Cái 1 1 1561 5111 632 531 DVD002 DVD Rom 16X Asus Black Cái 1 1 1561 5111 632 531 LT001 LAPTOP ACER Aspire One A150 Cái 1 1 1561 5111 632 531 LT002 LAPTOP DELL 1525 Cái 1 1 1561 5111 632 531 MB001 Mainboard P5KPL Cái 1 1 1561 5111 632 531 MB002 Mainboard Intel BLKDG 31 GL Cái 1 1 1561 5111 632 531 MB003 Mainboard GA G31MS2L Cái 1 1 1561 5111 632 531 MH001 Monitor LCD Acer 15.6" AL1602WB Cái 1 1 1561 5111 632 531 MH002 Monitor LCD 19" Cái 1 1 1561 5111 632 531 MH003 Monitor LCD 17" E700 BenQ Cái 1 1 1561 5111 632 531 VT001 V t li u 001 Kg 1 1 1521 5111 632 531 VT002 V t li u 002 Kg 1 1 1521 5111 632 531 VT003 V t li u 003 Kg 1 1 1521 5111 632 531 CCDC01 Công c C1 Cái 1 1 153 5111 632 531 CCDC02 Công c C2 Cái 1 1 153 5111 632 531 TP001 S n ph m 1 Cái 1 1 155 5111 632 531 TP002 S n ph m 2 Cái 1 1 155 5111 632 531 Bài t p th c hành Simba Accounting Trang 4 http://www.simba.vn
 5. Vì s thành công c a khách hàng b) Danh muc nhóm v t tư, hàng hóa Mã nhóm Tên nhóm Nhóm m C p nhóm CPU CPU 1 MB Mainboard 1 MBNH Mainboard Nh t MB 2 MBTQ Mainboard Trung Qu c MB 2 c) Danh m c kho hàng Tài kho n STT Mã kho Tên kho a i m kho i lý 1 KCT Kho công ty Lê c Th , Gò V p , TP. HCM 2 KDL Kho i lý 12/5 Nguy n Hu ,TP.HCM 157 d) Danh m c khách hàng Mã s T Mã Tên a ch Nhóm 1 Nhóm 2 thu K CC001 Công ty TNHH Công Ngh M i 282 Nam Kỳ Kh i 0300125487 331 KHMN CN Nghĩa,Q.3, TP HCM CC002 Cty TNHH Sony Electronics 248A Nơ Trang Long, 0300898989 331 KHMN CN Vi t Nam Q.Bình Th nh, Tp.HCM CC003 Công ty TNHH METRO Cash & Lê Văn Khương, Tp.Nha 0200232425 331 KHMT PP Carry Vi t Nam Trang CC004 Công ty CP máy tính T m Nhìn 161 Láng Ha, Hà N i 0100732389 331 KHMB PP Vi t (VISCOM JSC) CC005 Công ty Vi n thông Quân i S 1 Giang Văn Minh, Ba 0100342576 331 KHMB CN (Viettel) ình, Hà N i KH001 Công ty TNHH Th c Ph m S 324 Nguy n Thái 0300111084 131 KHMN SX Long Ph ng Sơn,Gog V p , TP HCM KH002 Công ty CP u tư và PT i 234 i L Bình Dương, 0300252567 131 KHMN PP Dương TX. Th D u M t KH003 Công ty CP T & PT A&A 478 Dũng Sĩ Thanh Khê, 0400266711 131 KHMT SX TP à N ng. KH004 Trư ng ngo i ng M Âu 242 Lê Thánh Tông,Long 0100342369 131 KHMB TH Biên, Hà N i. KH005 Công ty Công Trình Giao Thông 415 Nguy n Hu , Biên 0400546729 131 KHMB SX BOT Hòa, ng Nai e) Danh m c nhóm khách hàng Nhóm theo Nhóm Mã nhóm Tên nhóm Nhóm 1 Nhóm 2 Nhóm 3 1 KHMN Khách hàng mi n nam X 1 KHMB Khách hàng mi n b c X 1 KHMT Khách hàng mi n trung X 2 CN Ho t ng công ngh X 2 SX ơn v s n xu t X 2 TH Trư ng h c X Bài t p th c hành Simba Accounting Trang 5 http://www.simba.vn
 6. Vì s thành công c a khách hàng f) Danh m c nhân viên Mã NV Tên Nhân Viên Mã s thu cá nhân Phòng ban Nhóm KD.NQL Nguy n Quỳnh Lê 111278390998 Kinh doanh NV KD.TTD Tr n Trung Dũng 111278390938 Kinh doanh NV HC.THT Tr n Hoài Thương 111278390967 Kinh doanh NV HC.NTH Nguy n Thu Hà 111278390124 Kinh doanh NV BH.DHC Hùng Cư ng 111278390721 Bán hàng NV g) Danh m c TSCD Th i Mã Ngày Tên TSCD Nguyên giá ã KH Còn l i gianKH BPSD Nhóm TSCD KH (tháng) Văn phòng TS001 công ty 01/01/2009 2,385,000,000 364,982,028 2,020,017,972 120 QL VNAM ô tô Toyota TS002 Innova 01/01/2009 501,282,889 48,735,834 452,547,055 48 QL NHAT Máy phát i n TS003 SH7600EXS 01/01/2009 33,428,572 323,502 33,105,070 12 SX NHAT May tinh xach TS004 tay 01/01/2009 15,000,000 15,000,000 12 QL VNAM h) Danh m c lý do tăng gi m TSC ,CCDC Mã tăng/gi m Tên tăng/gi m Lo i tăng/gi m G1 Gi m do thanh lý như ng bán G G2 Gi m mang i góp v n liên doanh G G3 Gi m khác G T1 Tăng do mua s m m i T T2 Tăng do nh n GVLD T T3 Tăng khác T i) Danh m c nhóm TSCD Lo i nhóm Mã nhóm Tên nhóm 1 NHAT Máy moc thi t b do nh t SX 1 VNAM Máy moc thi t b do Vi t Nam SX 2 PX1 TSCD dùng cho PX1 2 PX2 TSCD dùng cho PX2 k) Danh m c b ph n s d ng tài s n STT Mã BP Tên b ph n 1 SX Phân xư ng s n xu t 1 BH Bô ph n bán hàng 3 QL B ph n QLDN Bài t p th c hành Simba Accounting Trang 6 http://www.simba.vn
 7. Vì s thành công c a khách hàng 1.2.2 Khai báo nh p s dư: a) Khai báo s dư u năm các tài kho n TK Tên tài kho n N u kỳ Có u kỳ 111 Ti n m t 277,013,027 1111 Ti n m t Vi t Nam 277,013,027 112 Ti n g i ngân hàng 313,384,982 1121 Ti n VND g i ngân hàng 313,384,982 11211 Ti n VND g i ngân hàng - TCB 17,265,300 11212 Ti n VND g i ngân hàng - VCB 296,119,682 131 Ph i thu c a khách hàng 226,092,010 10,000,000 133 Thu GTGT c kh u tr 19,205,134 1331 Thu GTGT c kh u tr c a hàng hoá d ch v 19,205,134 13311 Thu GTGT c kh u tr c a hàng hoá d ch v 15,391,102 13312 Thu GTGT hàng nh p kh u 3,814,032 141 T m ng 9,100,000 142 Chi phí tr tr c ng n h n 31,200,000 152 Nguyên v t li u 1521 Nguyên v t li u chính 124,701,854 153 Công c d ng c 6,000,000 155 Thành ph m 92,600,000 156 Hàng hóa 14,663,421 1561 Giá mua hàng hóa 14,663,421 157 Hàng g i i bán 89,293,313 211 Tài s n c nh h u hình 2,934,711,461 2111 Nhà c a, v t ki n trúc 2,433,428,572 2113 Phơng ti n v n t i,truy n d n 501,282,889 214 Hao mòn tài s n c nh 414,041,364 2141 Hao mòn TSC h u hình 414,041,364 21411 Hao mòn TSC HH - Nhà c a, v t ki n trúc 365,000,000 21412 Hao mòn TSC HH - Máy móc, thi t b 305,530 21413 Hao mòn TSC HH - PT V n t i, truy n d n 48,735,834 242 Chi phí tr tr c dài h n 14,403,972 311 Vay ng n h n 1,320,000,000 331 Ph i tr cho ng i bán 10,000,000 427,281,330 333 Thu và các kho n ph i n p Nhà n c 4,631,910 3331 Thu GTGT ph i n p 4,631,910 33311 Thu GTGT u ra ph i n p 4,631,910 411 Ngu n v n kinh doanh 2,000,000,000 4111 V n u t c a ch s h u 2,000,000,000 414 Qu u tư phát tri n 421 Lãi chưa phân ph i 13,585,430 4212 Lãi năm nay 13,585,430 T ng c ng 4,175,954,604 4,175,954,604 Bài t p th c hành Simba Accounting Trang 7 http://www.simba.vn
 8. Vì s thành công c a khách hàng b) S dư hàng t n kho Mã v t tư Tên v t tư S lư ng t n Ti n t n KCT – Kho công ty VT001 V t li u 001 324 56.754.000 VT002 V t li u 002 210 34.687.216 VT003 V t li u 003 412 33.260.638 CCDC02 Công c C2 3 6.000.000 TP001 S n ph m 1 37 45.384.000 TP002 S n ph m 2 20 47.216.000 CPU001 CPU Xeon Intel DC 5060 4 8.543.000 CPU002 CPU INT DC 2.4GHZ E2220 3 6.120.421 `KDL - Kho i lý MB001 Mainboard P5KPL 4 6.847.313 MB003 Mainboard GA G31MS2L 18 35.696.000 CPU001 CPU Xeon Intel DC 5060 12 46.750.000 c) S dư công n các tài kho n theo dõi công n chi ti t : S dư đ u kỳ S dư DK ngo i t TK Mã KH Tên KH N Có N Có 131 KH002 Công ty CP u tư và PT i Dương 168,523,745 131 KH003 Công ty CP T & PT A&A 57,568,265 131 KH005 Công ty Công trình giao thông BOT 10,000,000 141 KD.NQL Nguy n Quỳnh Lê 5,000,000 141 HC.NTH Nguy n Thu Hà 4,100,000 331 CC001 Công ty TNHH Công Ngh M i 87,000,000 Cty TNHH Sony Electronics Vi t 331 CC002 Nam 217,423,800 CC003 Công ty TNHH METRO Cash & Carry 331 Vi t Nam 10,000,000 556USD 331 CC004 Công ty CP máy tính T m Nhìn Vi t 122,857,530 1.3 Các nghi p v phát sinh : 1.3.1 Mua hàng : a) Ngày 02/01/2009 nh p mua hàng CPU INT DC 2.4GHZ E2220 c a Công ty TNHH Công Ngh M i do Nguy n Văn Th giao theo phi u nh p s 001 ngày 02/01/2009 s lương 10 cái . Giá tr hàng hóa theo H TC/2008N s 007402 ngày 01/01/2009: Bài t p th c hành Simba Accounting Trang 8 http://www.simba.vn
 9. Vì s thành công c a khách hàng - Giá mua : 10 cái x 1.725.100 /cái = 17.251.000 - Thu GTGT (10%) 1.725.000 - Chi phí v n chuy n ph i tr cho Công ty TNHH Công Ngh M i là 1.000.000 . Toàn b s ti n chưa thanh toán. b) Ngày 05/01/2009 nh p mua v t li u 003 chưa tr ti n cho công ty TNHH Th nh Phát do Nguy n Văn Tư giao theo phi u nh p s 002 ngày 05/01/2009 s lư ng 1.00kg. Giá tr v t li u 003 theo HD TK/2009A s 00714 ngày 05/01/2009 - Giá mua : 100 kg x 81.000 /kg = 8.100.000 - Thu GTGT (10%) 810.000 - Ti n v n chuy n v t li u 003 v nh p kho ph i tr cho công ty TNHH Thành t là 525.000 trong ó thu GTGT 5% theo hóa ơn AN/2009B s 007411 ngày 05/01/2009. c) Ngày 06/01/2009 tr l i công ty TNHH Công Ngh M i s hàng CPU INT DC 2.4GHZ E2220 ngày 02/01/2009. s lư ng 3 cái do không úng quy cách. d) Ngày 15/01/2009 nh p kh u m t lô hàng DVD RW ASUS t Công ty IBM Theo Invoi 00124 như sau: S lư ng 100 cái X 3USD/Cái = 300 USD Thu su t nh p kh u : 3% Thu GTGT : 10 % T giá bình quân ngân hàng ngày 15/01/2009 là 19.000/USD Hàng nh p kho ,chưa thanh toán. e) Ngày 20/01/2009 Thuê m t m t b ng c a Khách San Phương Anh ph c v cho vi c bán hàng, s ti n thuê ư c th hi n trên hóa ơn HA\2008N s 079821 ngày 20/01/2009 là 10.000.000 , chưa thanh toán. 1.3.2 Bán hàng : a) Ngày 05/01/2009 Xu t hóa ơn AA/2009N s 001291 bán m t lô hàng cho Công ty Công trình giao thông BOT chi ti t như sau: STT Tên hàng S lư ng ơn giá 1 CPU Xeon Intel DC 5060 2 3.200.000 2 Mainboard GA G31MS2L 18 2.435.200 Thu su t GTGT 10 %, s ti n trên khách hàng chưa thanh toán. b) Ngày 10/01/2009 Xu t hóa ơn AA/2009N s 001292 bán lô hàng cho công ty TNHH TM Nhân c, chi ti t : STT Tên hàng S lư ng ơn giá 1 S n ph m 1 8 2.200.000 T l chi t kh u 5%, Thu GTGT 10 % Bài t p th c hành Simba Accounting Trang 9 http://www.simba.vn
 10. Vì s thành công c a khách hàng S ti n trên sau khi tr i chi t kh u ư c hư ng Khách hàng thanh toán ngay b ng ti n m t 7.000.000 , ph n còn l i KH còn n . c) Ngày 15/01/2009 Công ty công trình giao thông BOT tr l i hàng mua ngày 05/01/2010 như sau : STT Tên hàng S lư ng 1 CPU Xeon Intel DC 5060 1 2 Mainboard GA G31MS2L 1 1.3.3 Hàng t n kho: a) Ngày 02/01/2009 phi u xu t kho 001 xu t nguyên v t li u ch t o s n ph m chi ti t như sau : SXSP STT Tên v t tư S lư ng SP1 SP2 1 V t li u 001 300 130 170 2 V t li u 002 100 75 25 3 V t li u 003 150 17 133 b) Ngày 07/01/2009 phi u xu t kho s 002 xu t kho g i hàng cho i lý bán chi ti t xu t kho như sau : STT Tên hàng S lư ng 1 CPU Xeon Intel DC 5060 1 2 CPU INT DC 2.4GHZ E2220 5 c) Ngày 10/01/2009 Phi u nh p kho s 001 nh p kho thành ph m t s n xu t chi ti t: STT Tên s n ph m S lư ng 1 S n ph m 1 10 2 S n ph m 2 17 1.3.4 K toán CCDC a) Ngày 15/01/2009 Phi u xu t kho s 003 xu t kho CCDC dùng cho b ph n qu n lý doanh nghi p chi ti t như sau : STT Tên v t tư S lư ng 1 Công c C2 3 Giá tr CCDC ư c phân b u trong 6 tháng k t tháng này. 1.3.5 Qu n lý ti n m t, ti n g i ngân hàng 1.3.5.1 Phi u chi Bài t p th c hành Simba Accounting Trang 10 http://www.simba.vn
 11. Vì s thành công c a khách hàng a) Ngày 04/01/2009. Phi u chi s 001 chi ti n m t thanh toán ti n hàng cho công ty TNHHH Công Ngh M i. sô ti n làn 10.000.000 do ông Tr n Cao Vi t nh n. b) Ngày 10/01/2009 Phi u chi s 002 chi ti n thanh toán ti n xăng d u cho công ty DNTN Xăng D u S 7 – MST 030023654 s ti n ư c th hi n trên HD GTGT AN/2009N s 0023671 như sau: S ti n hàng : 1.000.000 L phí xăng d u : 60.000 T ng ti n hàng 1.060.000 Ti n thu (10%) 100.000 1.3.5.2 Phi u thu: a) Ngày 05/01/2009 phi u thu s 001 thu n Công ty CP T & PT A&A s ti n là 20.000.000 b) Ngày 15/01/2009 phi u thu s 002 thu ti n công ty CP Phát tri n Hàng Không ,n i d ng thu khách hàng t trư c ti n hàng s ti n 50.000.000 c) Ngày 20/01/2009 Phi u thu s 003 thu ti n n khách hàng do nhân viên Tr n Hùng Dũng n p, chi ti t thu ti n các khách hàng sau : - Công ty CP u tư và PT i Dương S ti n : 20.000.000 . - Công ty CP T & PT A&A S ti n : 10.000.000 . 1.3.5.3 Ngân hàng chi ( u nhi m chi) a) Ngày 05/ 01/2009 chuy n kho n thanh toán ti n cho Công ty TNHH Công Ngh M i s tiên 30.000.000 . ã nh n ư c gi y báo n 001 c a ngân hàng VCB. b) Ngày 10/01/2009 chuy n kho n thanh toán ti n i n cho công ty i n L c thành ph H Chí Minh s ti n ư c th hi n trên 2 hoá ơn GTGT chi ti t như sau : - H GTGT : AA/2009N s 057248 Ti n hàng 10.000.000 Thu su t GTTT 10% - H GTGT : AA/2009N s 057249 Ti n hàng 13.000.000 Thu su t GTTT 10% - Ti n hàng ư c phân b cho các b ph n như sau : BH 20%,QLDN 20%,PXSX 60%. - S ti n trên ã nh n ư c gi y báo s 002 ngân hàng VCB 1.3.5.4 Ngân hàng thu : a) Ngày 10/01/2009 nh n ư c gi y báo có s 04525 ngân hàng TCB thông báo Công ty Công trình giao thông BOT chuy n kho n thanh toán ti n hàng s ti n : 10.000.000 1.3.6 K toán ti n lương và các kho n trích theo lương A. Ngày 31/01/2009 tính ti n lương tháng 01/2009 cho cán b công nhân viên chi ti t như sau : Lương BP QLDN 7.000.000 Lương BP BH 10.000.000 Bài t p th c hành Simba Accounting Trang 11 http://www.simba.vn
 12. Vì s thành công c a khách hàng Lương PXSC 30.000.000 b) Phi u chi s 003 ngày 31/01/2009 chi lương tháng 1 cho cán b công nhân viên. 1.3.7 K toán TSC a) Ngày 15/01/2009 mua m t TSCD c a công ty TNHH TM Nh t Nam, dùng cho b ph n bán hàng, ký hi u máy AX 111 do Vi t Nam s n xu t 2008 s ti n ư c th hi n trên HD GTGT AN/2008N s 27865 chi ti t như sau : Ti n hàng : 120.000.000 Thu GTGT : 10% Chi phí l p t ch y th : 12.000.000 . Toàn b s ti n chưa thanh toán cho ngư i bán. b) Ngày 20/01/2009. Thanh lý xe ô tô Toyota Innova dùng b ph n qu n lý . Bán cho công ty CP Chân Tr i Xanh theo hoá ơn GTGT AA/2009N s 001293 Ti n hàng : 550.000.000 – Thu GTGT 10% S ti n trên khách hàng chưa thanh toán. c) Tính toán, phân b kh u hao tháng 1/2009 1.3.8 T ng H p a) T o bút toán phân b , k chuy n doanh thu, chi phí cu i kỳ. b) K t chuy n chi phí xác nh k t qu kinh ng SXKD c a doanh nghi p trong tháng 1/2009. c) Lên các báo cáo tài chính,các s sách k toán trong tháng 1/2009 d) Lên báo cáo thu tháng 1/2009 Bài t p th c hành Simba Accounting Trang 12 http://www.simba.vn
 13. Vì s thành công c a khách hàng HƯ NG D N TH C HÀNH I KH I T O DANH M C VÀ NH P S DƯ Cách b trí menu trong Simba Accounting Menu Simba Accounting ư c b trí theo dang icon ơn gi n,th ng nh t d thao tác cho ngư i dùng. Ch ng t nh p li u các nghi p v k Nh p s dư toán phát sinh Các phân h k toán Danh m c và tham s tuy ch n Báo cáo,t ng h p,chi ti t t ng phân h 1.Kh i t o danh m c : Bư c u s d ng Simba Accounting vi c t o các danh m c là r t c n thi t, danh m c ư c t o n u mang tính khoa h c cao thì vi c s d ng s nhanh chóng và tham chi u r t d dàng. Tuỳ vào cách qu n lý m i danh nghi p mà vi c s p x p t o mã v t tư, khách hàng ,nhóm… phù h p. Trong Simba Accounting các thao tác t o kh i t o danh m c ư c ti n hành như sau: F3 - S a , F4 - Thêm , F5 - Tìm ki m , F6 - i mã , F7 - in, F8 - Xoá Danh m c tài kho n Bài t p th c hành Simba Accounting Trang 13 http://www.simba.vn
 14. Vì s thành công c a khách hàng Vào T ng h p\ Tài kho n Khai báo l i các thông tin các tài kho n…, m thêm các ti u kho n các ngân hàng,… Danh m c khách hàng Vào Mua hàng ho c Bán hàng\Khách hàng Khai báo các thông tin khách hàng nh n F4 thêm khách hàng, F3 s a . Danh m c khách hàng, nhà cung c p, nhân viên n m chung m t ch múc ích T o th m s thu n ti n trong nh p li u vì khách hàng cũng có th là nhà cung c p… Danh m c hàng hoá, v t tư Vào Hàng t n kho\Hàng hoá,v t tư Khai báo các thông tin v hàng hoá v t tư ( Mã , DVT, TK v t tư, doanh thu, giá v n, Các thao tác tao danh m c vào ph n danh m c và tham s tuy ch n nh p tương t . 2. Nh p s dư Nh p s dư các tài kho n màn hình nh p li u chính ch n : nh p s dư\nh p s dư u năm và s dư u kỳ các tài kho n ch n tháng năm nh p li u, t i dòng tài kho n c n nh p s dư ch n F3 gõ s ti n u kỳ vào dư có ho c dư n các tài kho n. Lưu ý: ( N u s d ng Simba Accounting và tháng trong năm không ph i là tháng 01/XX thì thao tác nh p li u ph i ch n nh p s dư u kỳ và s dư u năm). Nh p s dư các tài kho n ch nh p cho các tài kho n không theo dõi chi ti t công n như (131,331,141,..) và không theo dõi chi ti t kho như (152,153,155,156,157). Bài t p th c hành Simba Accounting Trang 14 http://www.simba.vn
 15. Vì s thành công c a khách hàng VD: vào s dư tài kho n 1111 s ti n 277.013.027 t i màn hình nh p li u ch n nh p s dư chon tháng 01 năm 2009 òng tài kho n 1111 nh n F3 nh p s ti n 277.013.027 vào dư n Nh p s dư công n u kỳ : - Vào s dư công n ph i thu : màn hình nh p li u chính ch n : nh p s dư\vào s dư công n ph i thu u kỳ ch n tài kho n,tháng, năm nh p li u, nh n F4 thêm, F3 s a, F8 – xoá và F10 tính t ng. Khi nh p chi ti t chương trình t c ng t ng hơp thành s dư c a tài kho n. Bài t p th c hành Simba Accounting Trang 15 http://www.simba.vn
 16. Vì s thành công c a khách hàng S dư công n ph i tr nh p tương t Nh p s dư hàng t n kho : màn hình nh p li u ch n : nh p s dư\Vào t n kho u kỳ : ch n kho hàng, nh n F4 – thêm v t tư t n kho s lư ng và giá tr VD : nh p s dư hàng CPU Xeon Intel DC 5060 s lư ng 4 thành ti n 8.543.000 . Các thao tác nh p s dư còn l i tư ng t 3. Nh p các ch ng t phát sinh thao tác nhanh chóng trong qua trình nh p li u Simba Accounting ngư i dùng có th s dung các phím nóng trong chương trinh B ng cách s d ng t h p phím Alt+> ( vd: Alt+M – M i) và s d ng phím ch n và qua các trư ng nh p li u. 3.1 Mua hàng a) (Nghi p v 1.3.1a) c i m nghi p v : mua hàng,ghi nh n công n , nh p kho,chi phí mua hàng tr chung cùng m t hoá ơn và m t ói tư ng. Cách làm: Vào mua hàng/phi u nh p mua trong nư c : khi vào màn hình nh p ch ng t chương trình t ng l c lên 5 ch ng tù nh p li u g n nh t ( tham s này có th i u ch nh trong tham s tuy ch n), nh n ESC tr v màn hình nh p li u Ch n s d ng phím tham chi u danh m c và qua các trư ng nh p li u, sau khi nh p xong các thông tin trên ch n nút . Bài t p th c hành Simba Accounting Trang 16 http://www.simba.vn
 17. Vì s thành công c a khách hàng - Sau khi làm chương trình ghi nh n công n và t ng nh p kho. b)(Nghi p v 1.3.1b) - c i m nghi p v : i v i nghi p v này ti n mua hàng ph i tr cho công ty Th nh Phát còn ti n v n chuy n hàng thì ph i tr cho công ty Thành t, ti n hàng + chi phí = giá v n nh p kho. Trên Simba Accounting s nh p ch ng t trên 2 phi u : phi u nh p mua trong nư c và phi u nh p chi phí mua hàng. - Cách làm : - Vào mua hàng/phi u nh p mua trong nư c Ch n s d ng phím tham chi u danh m c và qua các trư ng nh p li u, khách hàng nh n enter chương trinh b t lên danh sách khách hàng ngư i dùng tham chi u và ch n Nh n F5 – tìm ki m , n u khách hàng không có trong danh m c thì nh n F4 thêm thông tin khách hàng, tương t các danh m c v t tư, b ph n… u cóth thêm trong quá trình thao tác nh p ch ng t . dòng HD GTGT nh p thông tin HD ngư i dùng nh n ký t s b t kỳ tr s 0 trên bàn phím ( có thu nh n s b t kỳ # 0 khai báo hoá ơn). Sau khi nh p xong các thông tin trên ch n nút lưu ch ng t l i. Bài t p th c hành Simba Accounting Trang 17 http://www.simba.vn
 18. Vì s thành công c a khách hàng Ph n khai báo thu - Nh p li u kê khai thu ( m t phi u nh p có th nh p cho nhi u hoá ơn GTGT) c) (Nghi p v 1.3.1c) c i m nghi p v : Tr l i hàng cho ngư i bán, gi m công n ,xu t kho hàng hoá,.. Cách làm : Vào mua hàng/phi u xu t tr l i nhà cung c p Ch n s d ng phím tham chi u danh m c và qua các trư ng nh p li u, ch n lưu ch ng tư. Bài t p th c hành Simba Accounting Trang 18 http://www.simba.vn
 19. Vì s thành công c a khách hàng d) (Nghi p v 1.3.1.d) c i m nghi p v : Nh p kh u hàng hoá,ho ch toán b ng ngo i t ,thu nh p kh u,tiêu th c bi t, các chi lien quan n nh p kh u ho ch toán vào giá v n hàng nh p kho. Cách làm: màn hình nh p li u ch n : mua hàng\ phi u nh p kh u. Ch n s d ng phím tham chi u danh m c và qua các trư ng nh p li u, t i dòng t giá ch n ng ngo i t ho ch toán gõ t giá ngo i t , c t thu NK ch n ph n trăm thu nh p kh u, thu GTGT ch n sô b t kỳ #0 khai báo HD , ch n lưu ch ng tư. - N u ngư i dùng mu n qu n lý b t khai h i quan thì s d ng trư ng MãVV qu n lý. Bài t p th c hành Simba Accounting Trang 19 http://www.simba.vn
 20. Vì s thành công c a khách hàng e) (Nghi p v 1.3.1.e) c i m nghi p v : Mua d ch v ,gh nh n công n , không có hàng hoá nh p kho. Cách làm : Ngư i dùng vào mua hàng\phi u nh p mua (D ch v ) 3.2 Bán hàng a. (Nghi p v 1.3.1.a) - c i m nghi p v : Bán hàng ghi nh n doanh thu,giá v n khi làm hoá ơn bán hàng ghi nh n công n chương trình t ng xu t kho và c p nh p giá v n - Cách làm : T menu chính chương trình ch n Bán hàng\Hoá ơn bán hàng kiêm phi u xu t kho nh n esc vào màn hình thêm ch ng t . Ch n , s d ng phím tham chi u danh m c và qua các trư ng nh p li u, thu GTGT ch n sô b t kỳ #0 khai báo HD , ch n lưu ch ng tư. N u ngư i dùng mu n thay i ti n thu và ho ch toán thu thì ch n vào ô ch n sưa l i. Chương trình t tính giá tuy theo cách ch n giá trong danh m c tuy nhiên thay vì tính giá trung bình như ã ch n ngư i dùng có th xu t ích danh b ng cách ch n >. Bài t p th c hành Simba Accounting Trang 20 http://www.simba.vn
Đồng bộ tài khoản