Vui lòng download xuống để xem tài liệu đầy đủ.

Bài tập pascal : Lời giải, đáp án part 5

Chia sẻ: | Ngày: pdf 25 p | 45

0
86
views

Tuy nhiên sau đó Borland đã quyết định cần phải có nhiều tính năng hướng đối tượng tinh vi và phức tạp hơn, và đã bắt đầu sản phẩm Delphi, sử dụng sơ đồ thiết kế của Object Pascal do Apple đưa ra làm cơ sở. (Sơ đồ của Apple vẫn chưa phải là chuẩn.) Borland cũng gọi đây là Object Pascal trong phiên bản Delphi đầu tiên nhưng đổi tên thành Delphi trong các phiên bản sau đó

Bài tập pascal : Lời giải, đáp án part 5
Nội dung Text

    Đồng bộ tài khoản