Bài tập phần hình chiếu

Chia sẻ: kinghung21st

Bài tập phần hình chiếu. 1. Kết hợp các phương pháp vẽ hình chiếu, thực hiện các bản vẽ sau với các lớp: Duongtam, Duongcoban, Duongkhuat, Matcat, Gán màu và đường nét cho từng lớp. (Với những hình có hình chiếu trục đo, thực hiện vẽ hình chiếu trục đo) 2. Thực hiện bản vẽ hai hình chiếu với các lớp: Duongcoban, Duongtam, Duongkhuat, Matcat, Kichthuoc. Gán màu và đường nét cho từng lớp.

Bạn đang xem 7 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: Bài tập phần hình chiếu

Bài tập phần hình chiếu
1. Kết hợp các phương pháp vẽ hình chiếu, thực hiện các bản vẽ sau với các lớp: Duongtam,
Duongcoban, Duongkhuat, Matcat, Gán màu và đường nét cho từng lớp. (Với những hình có
hình chiếu trục đo, thực hiện vẽ hình chiếu trục đo)
1
2
2. Thực hiện bản vẽ hai hình chiếu với các lớp: Duongcoban, Duongtam, Duongkhuat, Matcat,
Kichthuoc. Gán màu và đường nét cho từng lớp.
3. Thực hiện các bản vẽ gồm 3 hình chiếu
3
4. Thực hiện vẽ các hình chiếu trục đo.
4
5
6
7
8
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản