Bài tập phát triển kỹ năng quản trị

Chia sẻ: lenga_a6

Phát triển kĩ năng quản trị GVHD: Nguyễn Thị Loan Lê Thị Nga 34K16 Nhóm 6 Lớp PTKNQ_04 BÀI TẬP: Chủ đề: Đánh giá các thành viên trong nhóm và viết tâm trạng, cảm xúc khi làm bài tập nhóm. BÀI LÀM: I.

Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản