BÀI TẬP PHÉP TỔNG HỢP VÀ PHÂN TÍCH LỰC

Chia sẻ: abcdef_48

Học sinh cần hiểu được khái niệm hợp lực. - Biết cách xác định hợp lực của các lực đồng quy. - Biết cách phân tích môt lực ra hai lực thành phần có phương xác định. II. TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC 1) Kiểm tra bài cũ : 1/ Phát biểu quy tắc hợp lực ? 2/ Cuối giờ , nếu còn thời gian, cho HS làm bài tập số 1 để HS thấy được ảnh hưởng của góc  đối với độ lớn hợp lực.

Nội dung Text: BÀI TẬP PHÉP TỔNG HỢP VÀ PHÂN TÍCH LỰC

Tiết Bài tập 08

BÀI TẬP PHÉP TỔNG HỢP VÀ PHÂN TÍCH LỰC

I. MỤC TIÊU

- Học sinh cần hiểu được khái niệm hợp lực.

- Biết cách xác định hợp lực của các lực đồng quy.

- Biết cách phân tích môt lực ra hai lực thành phần có phương xác định.

II. TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC

1) Kiểm tra bài cũ :

1/ Phát biểu quy tắc hợp lực ?

2/ Cuối giờ , nếu còn thời gian, cho HS làm bài tập số 1 để HS thấy được ảnh
hưởng của góc  đối với độ lớn hợp lực.
2) Phần giải các bài tập
Phần làm việc của giáo viên Phần ghi chép của học sinhBài 1/56 SGK : Cho hai lực đồng quy có độ lớn F1 = F2 =20 N.


Hãy tìm góc hợp lực của hai lực khi chúng hợp nhau một góc  = 00,
600,900,1200 , 1800. Vẽ hình biểu diễn mỗi trường hợp. Nhận xét về
ảnh hư ởng cua góc  đối với độ lớn của hợp lực.


Bài giải


a )  = 00Ta có F = 2F1cos
2

 F = 2  20  cos300 = 34,6 (N)


b) = 600Ta có F = 2F1cos
2

 F =2  20  cos 600 = 20 (N)


c) = 900Ta có F = 2F1cos
2

 F =2  20  cos450 = 28,3 (N)
 =1200
d)Ta có F = 2F1cos
2

 F =2  20  cos600 = 28,3 (N)


Nhận xét : Với F1, F2 nhất định, khi  tăng thì F giảm.


BÀI 2/56 SGK : Cho hai lực đồng qui có độ lớn F1 = 16N, F2 =
12N.


a) Hợp lực của chúng có thể có độ lớn 30N hay 3,5N không?


b) Cho biết độ lớn của hợp lực là 20N. Hãy tìm góc giữa hai lực F1
vàF2 ?


Bài giải


a) Trong trường hợp góc  hợp giữa hai lực bằng 0, có nghĩa là F1 và F2
cùng phương với nhau.


* Nếu hai lực cùng chiều khi đó ta có hợp lực :

 
F = F1 + F2

Độ lớn : F = F1+F2 = 16+12 = 28N < 30N


 Hợp lực của chúng không thể bằng 30N và nếu  = 0


* Nếu hai lực ngược chiều khi đó ta có hợp lực :

 
F = F1 + F2

Độ lớn : F = F1- F2 = 16 -12 = 4N > 3,5 N
 Hợp lực của chúng không thể bằng 3,5N và nếu  = 0
  
b)Ta có : F = F 1 + F 2


Ta nhận thấy khi xét về độ lớn :


F12+F22 = 162+122 = 400


F2 = 202 = 400


Vậy : Góc hợp lực của nó là 900.


Bài 3/56 SGK : Cho ba lưcï đồng quy cùng nằm trong một mặt
phẳng, có độ lớn bằng nhau và từng đôi một làm thành góc 1200. Tìm
hợp lực của chúng.


Bài làm.


Gọi F là hợp lực của ba lực đồng quy F1, F2, F3 ta có :


F = F1 + F2 + F3


Áp dụng quy tắc hình bình hành ta xác định được hợp lực F12 của hai
lực F1, F2 là đường chéo của một hình bình hành có hai cạnh là F1 và F2


Vì góc FOF2 = 1200 nên F12 là đường chéo của hình thoi OF1F2F12, do
đó :


F12 = F1 = F2


Ta thấy hai lực F12 và F3 là hai lực trực đối :


F12 = - F3


Tóm lại : F = F1 + F2 + F3 = F12 + F3 = 0 nên ba lực F1, F2, F3 là hệ lực cân
bằng nhau.


Bài 4/56SGK : Hãy dùng quy tắc hình bình hành lực và quy tắc đa
  
giác lực để tìm hợp lực của ba lực F 1 , F 2 , F 3 có độ lớn bằng nhau
và nằm trong cùng một mặt phẳng. Biết rằng lực F2 làm thành với hai
 
lực F 1 và F 3 những góc đều là 60o


Bài làm :
  
Ta có: F 1 = F 2 = F 3


Hợp lực của F1 và F2 :

  
F 12 = F 1 + F 2

Độ lớn :


3
F12 = 2F2 Cos 30o = 2 F2. 3
= F2
2

Hợp lực của F1, F2, F3 :


F2 = F122 + F32 = 3 F2 + F22 = 4 F22


 F = 2 F2
Đề 5/56 SGK : Tìm hợp lực của 4 lực đồng quy sau trong hình
2.11(Trang 56/SGK)


Bài làm :
Ta có:


F  F1  F2  F3  F4 = F1  F3  F2  F4


= F13  F24


Trong đó độ lớn:


F13  F1  F3  2(N)


F24  F2  F4  2(N)


 F  F13  F24  2 2  2 2  8
2 2
  
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản