Khóa học Đổi mới toàn diện Bản thân cùng Tư duy ĐỘT PHÁ 2016 - Ts. Lê Thẩm Dương. nhận ngay Coupon Giảm 50%

Bài tập phrasal verb (2)

Chia sẻ: Sushi Sushi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
156
lượt xem
69
download

Bài tập phrasal verb (2)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài tập phrasal verb (2) 1.I don't know how she managed to get... such a hard work in just one day (over/through/off/in) Get over 2. The man answering... the robber's description was seen to leave the station (on/in/to/against) Answering to

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài tập phrasal verb (2)

Đồng bộ tài khoản