Bài tập phương trình đường thẳng trong không gian

Chia sẻ: abcdef_7

PHƯƠNG TRÌNH THAM SỐ CỦA ĐƯỜNG THẲNG Đường thẳng đi qua điểm và có vectơ chỉphươnglà phương trình có dạng (trong đó t là tham số)Chú ý: Nếu trìnhđi qua điểm và có vectơ chỉphươnglà phương trình có dạng (trong đó t là tham số)Chú ý: Nếu trình

Nội dung Text: Bài tập phương trình đường thẳng trong không gian

Phương trình đường thẳng trong
không gian
PHƯƠNG TRÌNH THAM SỐ CỦA ĐƯỜNG THẲNG

Đường thẳng đi qua điểm và có vectơ chỉ
phương là phương trình có dạng

(trong đó t là tham số)

Chú ý:

Nếu có dạng gọi là phương
thì

trình chính tắc

Ví dụ 1: Viết phương trình tham số của đường thẳng đi qua

điểm và có vectơ chỉ phương là

Giải:Phương trình tham số của đường thẳng là :


Ví dụ 2: Viết phương trình tham số của đường thẳng qua hai

điểm A(-1;2;1) và B(-3;0;3)

Nhận xét: nằm trên nên là một vecto chỉ phương của .
Giải:

Đường thẳng có vectơ chỉ phương và đi

qua A(-1;2;3)Phương trình tham số của đường thẳng là :


Ngoài ra còn có thể chọn đi qua B(-3;0;1). PTTS có
dạng:Ví dụ 3: Chứng minh đường thẳng :

vuông góc với mặt phẳng : 2x+4y+6z-9=0

Giải :

có vectơ chỉ phươngcó vecto pháp tuyến

Ta có , suy ra .

PHƯƠNG TRÌNH THAM SỐ CỦA ĐƯỜNG THẲNG
Đường thẳng đi qua điểm và có vectơ chỉ
phương là phương trình có dạng

(trong đó t là tham số)

Chú ý:

Nếu có dạng gọi là phương
thì

trình chính tắc

Ví dụ 1: Viết phương trình tham số của đường thẳng đi qua

điểm và có vectơ chỉ phương là

Giải:Phương trình tham số của đường thẳng là :


Ví dụ 2: Viết phương trình tham số của đường thẳng qua hai

điểm A(-1;2;1) và B(-3;0;3)

Nhận xét: nằm trên nên là một vecto chỉ phương của .

Giải:

Đường thẳng có vectơ chỉ phương và đi

qua A(-1;2;3)
Phương trình tham số của đường thẳng là :


Ngoài ra còn có thể chọn đi qua B(-3;0;1). PTTS có
dạng:Ví dụ 3: Chứng minh đường thẳng :

vuông góc với mặt phẳng : 2x+4y+6z-9=0

Giải :

có vectơ chỉ phươngcó vecto pháp tuyến

Ta có , suy ra .
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản