Bài tập phương trình đường thẳng trong không gian

Chia sẻ: abcdef_7

PHƯƠNG TRÌNH THAM SỐ CỦA ĐƯỜNG THẲNG Đường thẳng đi qua điểm và có vectơ chỉphươnglà phương trình có dạng (trong đó t là tham số)Chú ý: Nếu trìnhđi qua điểm và có vectơ chỉphươnglà phương trình có dạng (trong đó t là tham số)Chú ý: Nếu trình

Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản