BÀI TẬP PHƯƠNG TRÌNH MŨ – PHƯƠNG TRÌNH LOGARIT

Chia sẻ: chenxanh

Kiến thức: Củng cố:  Cách giải một số dạng phương trình mũ và phương trình logarit. Kĩ năng:  Giải được một số phương trình mũ và phương trình logarit đơn giản bằng các phương pháp đưa về cùng cơ số, logarit hoá, mũ hoá, đặt ẩn phụ, tính chất của hàm số.  Nhận dạng được phương trình. Thái độ:  Rèn luyện tính cẩn thận, chính xác. Tư duy các vấn đề toán học một cách lôgic và hệ thống. ...

Nội dung Text: BÀI TẬP PHƯƠNG TRÌNH MŨ – PHƯƠNG TRÌNH LOGARIT

Chương II: HÀM SỐ LUỸ THỪA – H ÀM SỐ MŨ – HÀM SỐ LOGARITBài 5: BÀI TẬP PHƯƠNG TRÌNH MŨ – PHƯƠNG TRÌNH LOGARITI. MỤC TIÊU:Củng cố:
Kiến thức: Cách giải một số dạng phương trình mũ và phương trình logarit.Kĩ năng: Giải đư ợc một số phương trình mũ và phương trình logarit đ ơn giản bằng các phương

pháp đưa về cùng cơ số, logarit hoá, mũ hoá, đặt ẩn phụ, tính chất của hàm số. Nhận dạng được phương trình.Thái độ: Rèn luyện tính cẩn thận, chính xác. Tư duy các vấn đề toán học một cách lôgic và hệ

thống.II. CHUẨN BỊ:
1
Giải tích 12 Trần Sĩ Tùng

Giáo viên: Giáo án. Hệ thống bài tập.Học sinh: SGK, vở ghi. Ôn tập các kiến thức đã học về phương trình mũ và logarit.III. HO ẠT ĐỘNG DẠY HỌC:1 . Ổ n định tổ chức: Kiểm tra sĩ số lớp.2 . Kiểm tra bài cũ: (Lồng vào quá trình luyện tập )H.Đ.3 . Giảng bài mới:TL Hoạt động của Giáo viên Hoạt động của Học sinh Nội dung15' Hoạt động 1: Luyện tập phương pháp đưa về cùng cơ sốH1. Nêu cách giải ? Đ1. Đưa về cùng cơ số. 1. Giải các phương trình sau:a) (0,3)3x2  1
3
a) x 
2
2
b ) x = –2 x
 1
b )    25
 5

 Chú ý điều kiện của các c) x = 0; x = 3
2
c) 2 x 3 x 2
4
phép biến đổi logarit.

d) x = 9

d ) (0,5) x7.(0,5)12 x  2
e) vô nghiệm

e) log3 (5x  3)  log3(7x  5)
f) x = 7


f) lg( x  1)  lg(2x  11)  lg2
g) x = 6


g) log2 ( x  5)  log2 ( x  2)  3
h) x = 5


h ) lg( x2  6x  7)  lg( x  3)
10' Hoạt động 2: Luyện tập phương pháp đặt ẩn phụH1. Nêu cách giải ? Đ1. Đặt ẩn phụ. 2 . Giải các phương trình sau:a) 64x  8x  56  0
a) Đặt t  8x  x = 1
3
Giải tích 12 Trần Sĩ Tùng


 Chú ý điều kiện của ẩn x
b) 3.4x  2.6x  9x
 2
b) Đặt t     x = 0
 3
phụ.

1
c) log2 x  2log4  0
2
x

c) Đặt t  log2 x   x  1
x  2


1 3
d) 1

5  lg x 3  lg x

d) Đặt t  lg x   x  10
 x  1000
15' Hoạt động 3: Luyện tập phương pháp logarit hoá – mũ hoáH1. Nêu cách giải ? Đ1. Logarit hoá hoặc mũ 3. Giải các phương trình sau:

hoá.
2
a) 5 x.3 x  1

a) Lấy logarit cơ số 3 hai vế

 Chú ý điều kiện của các 2 x 1
b) 5 x.2 x1  50
 x = 0; x   log3 5
phép biến đổi.

x x
c) 23  32
b) Lấy logarit cơ số 2 hai vế

3x
x
d) 3 .2 x2
6
 x = 2;
4
1 log2 5
x
e) log7 (6  7 x )  1  x
2log2 5
c) Lấy logarit cơ số 2 hai vế f) log3(4.3x1  1)  2x  1log3 (log2 3)
g) log2 (3.2x  1)  2x  1  0
 x
1  log3 2h ) log2 (9  2x )  5log5 (3 x)
d ) Lấy logarit cơ số 2 hai vế x = 1;

2(log2 3  1)
x
log2 3
e) 6  7 x  71 x  x = 0
f) 4.3x1  1  32x1   x  0

x  1

g) 3.2x  1  22 x1   x  0
 x  1

h ) 9  2x  23 x   x  0
x  3
5
Giải tích 12 Trần Sĩ Tùng
3' Hoạt động 4: Củng cốNhấn mạnh:– Cách giải các dạng phương

trình.– Điều kiện của các phép

b iến đổi phương trình. Giởi thiệu thêm phương

pháp hàm số cho HS khá,

giỏi.
4 . BÀI TẬP VỀ NHÀ: Bài tập thêm. Đọc trước bài "Bất phương trình mũ – Bất phương trình logarit".
6
IV. RÚT KINH NGHIỆM, BỔ SUNG:................................................................................................ ................................ ........................................................................................................ ................................ ........................................................................................................ ................................ ........
7
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản