Bài tập số 1: Mô hình hồi qui đơn biến - Lớp 06QK3

Chia sẻ: Mạnh Nguyễn | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
215
lượt xem
53
download

Bài tập số 1: Mô hình hồi qui đơn biến - Lớp 06QK3

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Một sinh viên đã tiến hành nghiên cứu mối quan hệ giữa Giá nhà phụ thuộc như thế nào vào Số phòng ngủ. Dữ liệu thu thập từ mẫu gồm 14 ngôi nhà và được kết quả như sau...a) Tính các trị thống kê tổng hợp cho biến Giá nhà và biến Số phòng ngủ . b) Vẽ đồ thị phân tán điểm cho tập dữ liệu từ đó xác định đường hồi qui.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài tập số 1: Mô hình hồi qui đơn biến - Lớp 06QK3

  1. ĐẠI HỌC DÂN LẬP HÙNG VƯƠNG Bài tập số 1 Khoa Quản Trị Kinh Doanh Môn học: KINH TẾ LƯỢNG Lớp: 06QK3 (Năm học 2007 – 2008) Bài tập số 1: MÔ HÌNH HỒI QUI ĐƠN BIẾN Ngày phát: Thứ Sáu, ngày 05 tháng 10 năm 2007 Ngày nộp: Thứ Sáu, ngày 12 tháng 10 năm 2007 Một sinh viên đã tiến hành nghiên cứu mối quan hệ giữa Giá nhà phụ thuộc như thế nào vào Số phòng ngủ. Dữ liệu thu thập từ mẫu gồm 14 ngôi nhà và được kết quả như sau: Giá Số phòng STT nhà ngủ 1 199.9 3 2 228 3 3 235 3 4 285 4 5 239 3 6 293 4 7 285 4 8 365 4 9 295 4 10 290 4 11 385 4 12 505 3 13 425 4 14 415 4 a) Tính các trị thống kê tổng hợp cho biến Giá nhà và biến Số phòng ngủ . TRỊ THỐNG KÊ TỔNG HỢP GIÁ NHÀ SỐ PHÒNG NGỦ Số lần quan sát (n) Trung bình Trung vị Yếu vị Giá trị lớn nhất Giá trị nhỏ nhất Khoảng Phương sai Độ lệch chuẩn Hệ số biến thiên Hệ số tương quan b) Vẽ đồ thị phân tán điểm cho tập dữ liệu từ đó xác định đường hồi qui. ˆ ˆ c) Dựa vào công thức lý thuyết, hãy lập bảng xác định các tham số β1 , β 2 ˆ ˆ d) Dựa vào các hàm trong Excel hãy các định các tham số β 1 , β 2 e) Tính lại bằng Data Analysis trong Excel ˆ ˆ f) Giải thích ý nghĩa của các tham số β 1 , β 2 trong phương trình hồi qui g) Hảy kiểm định giả thuyết cho rằng Số phòng ngủ có ảnh hưởng đến Giá nhà. 1
Đồng bộ tài khoản