Bài tập số 2: Mô hình hồi qui bội - Lớp 06QK2

Chia sẻ: Mạnh Nguyễn | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
126
lượt xem
28
download

Bài tập số 2: Mô hình hồi qui bội - Lớp 06QK2

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Câu 2: (50điểm) Xem xét dữ liệu về tiêu dùng thịt gà ở Mỹ giai đọan 1960 đến 1982 được trình bày trong file Table 7.9 thuộc bộ dữ liệu của Gujarati (hoặc file chicken demand). Trong đó: Y = lượng thịt gà tiêu thụ bình quân đầu người (pound) X2 = thu nhập khả dụng bình quân đầu người (USD) X3 = Giá bán lẻ của thịt gà (cent/pound) X4 = Giá bán lẻ của thịt bò (cent/pound) X5 = Giá bán lẻ của thịt heo (cent/pound) X6 = Giá bán lẻ bình quân có trọng số của thịt bò và thịt heo (cent/pound)...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài tập số 2: Mô hình hồi qui bội - Lớp 06QK2

  1. ĐẠI HỌC DÂN LẬP HÙNG VƯƠNG Bài tập số 2 Khoa Quản Trị Kinh Doanh Môn học: KINH TẾ LƯỢNG Lớp: 06QK2 (Năm học 2007 – 2008) Bài tập số 2: MÔ HÌNH HỒI QUI BỘI Ngày phát: Thứ Sáu, ngày 26 tháng 10 năm 2007 Ngày nộp: Thứ Ba, ngày 06 tháng 11 năm 2007 Câu 1: (30điểm) Một sinh viên muốn nghiên cứu các yếu tố tỷ lệ thất nghiệp UNEMP. Sinh viên thực hiện việc nghiên cứu với các biến độc lập là GNP, POP, HOUSING. SUMMARY OUTPUT Regression Statistics Multiple R R Square Adjusted R Square Standard Error Observations ANOVA Significance df SS MS F F Regression 3 65.14076 7.36E-11 Residual 0.278816 Total 22 70.43826 Coefficient Standard Upper s Error t Stat P-value Lower 95% 95% Intercept -77.0687 7.661927 -10.0587 4.79E-09 -93.1053 -61.0321 GNP 0.001784 -8.60842 5.55E-08 -0.01909 -0.01162 POP 0.580881 0.057228 4.14E-09 0.461102 0.70066 HOUSING 0.000351 0.240465 -0.00031 0.00116 1. Anh/chị hãy điền các giá trị còn thiếu trong bảng trên. 2. Viết phương trình hồi quy tuyến tính trong trường hợp trên. 3. Các anh chị hãy kiểm định giả thuyết cho rằng tất cả các tham số của phương trình hồi quy đều không đồng thời bằng 0 với mức ý nghĩa 5%. GV: Nguyễn Thị Mai Bình 1
  2. ĐẠI HỌC DÂN LẬP HÙNG VƯƠNG Bài tập số 2 Khoa Quản Trị Kinh Doanh Câu 2: (50điểm) Xem xét dữ liệu về tiêu dùng thịt gà ở Mỹ giai đọan 1960 đến 1982 được trình bày trong file Table 7.9 thuộc bộ dữ liệu của Gujarati (hoặc file chicken demand). Trong đó: Y = lượng thịt gà tiêu thụ bình quân đầu người (pound) X2 = thu nhập khả dụng bình quân đầu người (USD) X3 = Giá bán lẻ của thịt gà (cent/pound) X4 = Giá bán lẻ của thịt bò (cent/pound) X5 = Giá bán lẻ của thịt heo (cent/pound) X6 = Giá bán lẻ bình quân có trọng số của thịt bò và thịt heo (cent/pound) Với mức ý nghĩa 10%, các anh/chị hãy: a) Viết phương trình hồi qui tổng thể và phân tích mối quan hệ giữa kỳ vọng của lượng thịt gà tiêu thụ bình quân đầu người với các biến khác trong dữ liệu. b) Ước lượng mô hình hồi qui đa biến bằng Eview. c) Với mô hình ước lượng ở câu 2, các anh/chị hãy thực hiện kiểm định từng tham số và cho biết những biến nào không ảnh hưởng đến biến phụ thuộc lượng thịt gà tiêu thụ bình quân đầu người. d) Anh/chị hãy thực hiện lại bằng phép kiểm định Wald và cho biết các biến độc lập ở câu c có đồng thời không ảnh hưởng biến phụ thuộc không? e) Xây dựng mô hình theo phương pháp từ phức tạp đến đơn giản và cho biết mô hình nào là mô hình tối ưu. Vì sao? (có các kiểm định cần thiết) f) Giải thích ý nghĩa của mô hình tối ưu. GV: Nguyễn Thị Mai Bình 2

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản