BÀI TẬP SỬ DỤNG ĐỊNH LÝ TA-LET VÀ HỆ QUẢ

Chia sẻ: huan17

Bài 1: Cho ∆ABC có ba góc nhọn .Qua điểm D thuộc cạnh AB vẽ đường thẳng song song với BC cắt AC tại E .Gọi H và K là hình chiếu của B và D trên AC.Chứng

Nội dung Text: BÀI TẬP SỬ DỤNG ĐỊNH LÝ TA-LET VÀ HỆ QUẢ

BÀI TẬP SỬ DỤNG ĐỊNH LÝ TA-LET VÀ HỆ QUẢ
Bài 1: Cho ∆ABC có ba góc nhọn .Qua điểm D thuộc cạnh AB vẽ đường thẳng song song với BC
cắt AC tại E .Gọi H và K là hình chiếu của B và D trên AC.Chứng minh
SAD K AD .
AE
AD AB D H BK =
= =
a) b) BD.AC = CE.AB c) d)
SABC AB. AC
AE AC D E BC
Bài 2: Cho ∆ABC.Qua điểm M thuộc cạnh AB vẽ đường thẳng song song với BC cắt AC tại N
.Kẻ đường cao AK của tam giác ABC , AK cắt MN tại H .Chứng minh
2
��
S AH
AM BM AH M N
= = d) AM N = � �
a) b) c)MH.KC= NH.BK
AN CN AK BC SABC � �AK
Bài 3 : Cho tam giác ABC. Qua điểm M thuộc cạnh AB vẽ đường thẳng song song với BC cắt AC
tại N.Gọi E là trung điểm của BC , AE cắt MN tại F .Chứng minh
M N AF BC AE
=
a)AM.BC = MN.AB b) . .
AN AM AC AB
c)F là trung điểm của MN
d) Gọi I là giao điểm của BN và EF .Chứng minh C , I , M thẳng hàng .

Bài 4 : Cho tam giác ABC có BC = 15 cm .Trên đường cao AH lấy các điểm I và K sao cho AK = KI
= IH .Qua I và K vẽ các đường EF //BC , MN //BC
1)Tính độ dài các đoạn thẳng MN và EF .
2)Cho biết diện tích của tam giác ABC là 270cm2
a) Tính diện tích của tam giác AMN .
b) Tính diện tích của tứ giác MNEF .
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản