BÀI TẬP TÀI CHÍNH TIỀN TỆ

Chia sẻ: ducthanh2603

Nếu lãi suất là 8%/năm, người ta sẽ chấp nhận 100.000 đồng hiện tại hay 160.000 đồng sau 5 năm ? Một người đi vay 100.000 đồng, sau đó đúng 2 năm phải trả 120.000 đồng. Lãi suất của khoản vay đó là bao nhiêu ? Một người để dành tiền bằng cách gửi tiết kiệm với lãi suất 8%/năm, người đó phải gửi bao nhiêu ở thời điểm hiện tại để sau 20 năm nhận được 20 triệu đồng ?

Nội dung Text: BÀI TẬP TÀI CHÍNH TIỀN TỆ

BÀI TẬP
Môn: Tài chính – tiền tệ

1. Nếu lãi suất là 8%/năm, người ta sẽ chấp nhận 100.000 đồng hiện tại hay
160.000 đồng sau 5 năm ?
2. Một người đi vay 100.000 đồng, sau đó đúng 2 năm phải trả 120.000 đồng. Lãi
suất của khoản vay đó là bao nhiêu ?
3. Một người để dành tiền bằng cách gửi tiết kiệm với lãi suất 8%/năm, người đó
phải gửi bao nhiêu ở thời điểm hiện tại để sau 20 năm nhận được 20 triệu đồng
?
4. Nếu lãi suất 12 %/năm thì phải có bao nhiêu thời gian để:
- Gấp 2 số tiền ban đầu?
- Gấp 3 số tiền ban đầu?
- Gấp 5 số tiền ban đầu?
5. Hãy xác định giá trị hiện tại của một dãy tiền tệ bằng nhau có giá trị 100000
đồng trong 3 năm liên tiếp tính sau thời điểm hiện tại 1 năm nếu lãi suất i = 8%/
năm, số lần tính lãi là 1 lần trong năm.
6. Sau khi tổng kết năm thứ nhất, tổ chức quốc tế có tên là REI căn cứ vào điểm
của sinh viên để thưởng cho một sinh viên xuất sắc nhất. REI cho sinh viên trên
được hưởng số tiền liên tiếp trong 3 năm bằng cách gửi đều đặn 6 tháng 1 lần
với số tiền mỗi lần là 500000 đồng. Lần lĩnh đầu tiên được quy định sau đó 6
tháng. Vậy món tiền thưởng đó tương đương với giá trị hiện tại là bao nhiêu
nếu:
- Lãi suất i = 10%/năm, số lần tính lãi 1 lần trong năm
- Lãi suất i = 12%/năm, số lần tính lãi 1 lần trong năm
- Lãi suất i = 15%/năm, số lần tính lãi 2 lần trong năm
7. Do không có chế độ hưu trí nên một nông dân cần phải tiết kiệm một khoản
tiền để lo khi tuổi già. Hiện nay ông ta đúng 50 tuổi. Nếu khi ông ta đúng 60
tuổi, ông ta muốn có số tiền là 40 triệu thì hàng năm ông ta phải gửi tiết kiệm
vào ngân hàng đều đặn một số tiền là bao nhiêu nếu:
- Lãi suất tiết kiệm là 8%/năm, tiền gửi có kỳ hạn 1 năm?
- Lãi suất tiết kiệm là 7,5%/năm, tiền gửi có kỳ hạn 6 tháng?
(Ghi chú: tiền gửi tiết kiệm được bổ sung đều đặn tại cuối kỳ hạn tính lãi)
8. Một người muốn mua một máy vi tính với giá trả ngay là 5.000.000 đồng. Nếu
trả dần thì mỗi năm phải trả 1.527.000 đồng, số lần trả là 5 lần liên tiếp. Lãi
suất trong trường hợp này là bao nhiêu nếu số tiền trả lần đầu được trả sau khi
mua 1 năm?

1
9. Một người đang suy tính để mua giặt. Nếu phải trả tiền ngay thì giá mua là 8
triệu, nhưng trả dần thì trong 4 năm thì phải chịu lãi suất mỗi năm là 12%, số
lần tính lãi là 1 lần trong năm. Vậy số tiền cần phải trả mỗi lần là bao nhiêu
nếu:
- Số tiền trả lần đầu được trả sau khi mua đúng 1 năm?
- Số tiền trả lần đầu được trả ngay sau khi mua?
10. Ông bố đang dự tính gửi tiết kiệm dài hạn một số tiền để tặng thưởng cho hai
cậu con trai khi các con ông tròn 18 tuổi. Con thứ nhất hiện nay đúng 15 tuổi,
con thứ hai kém con thứ nhất đúng 3 tuổi. Ông ta muốn khi các con đúng 18 tuổi
thì sẽ nhận được một khoản tiền là 4 triệu đồng. Nếu lãi suất tiết kiệm là
9%/năm, số lần tính lãi là 1 lần trong năm thì số tiền hiện tại của mỗi sổ phải là
bao nhiêu?
11. Một ngôi nhà được đặt giá bán 100 triệu đồng. Mỗi năm ngôi nhà này có thể
đem lại một mức thu nhập 6 triệu đồng. Sau 5 năm có thể bán với giá 90 triệu
đồng. Biết lãi suất hiện hành là 10% và dự kiến sẽ ổn định trong 5 năm tới, các
khoản thu nhập nhận vào cuối năm.
Bạn có quyết định mua ngôi nhà đó trong tình huống trên không? Tại sao?
12. Một trái phiếu chiết khấu có mệnh giá 1 triệu đồng, thời hạn 1 năm. Một người
cho rằng có thể bán trái phiếu này với giá:
- Lớn hơn 1 triệu đồng (giả sử 1,1 triệu đồng)
- Nhỏ hơn mệnh giá (giả sử 0,9 triệu đồng)
- Bằng mệnh giá (1 triệu đồng)
Tính lãi suất hoàn vốn của mỗi trái phiếu trong mỗi trường hợp và nhận xét ý
kiến trên.
13. Hãy chọn 1 trong 2 cơ hội để đầu tư số tiền 5.000.000 đồng cho 10 năm.
- Cơ hội 1: Lãi suất = 8%/năm, số lần tính lãi theo quý.
- Cơ hội 2: Lãi suất = 6%/năm, số lần tính lãi theo tháng.
14. Ngân hàng áp dụng lãi suất 12%/năm cho các khoản tiền gửi tiết kiệm. Nếu số
tiền gửi tiết kiệm là 5 triệu đồng. Hãy tính số tiền nhận được sau 01 năm nếu:
- Số tiền trên gửi có kỳ hạn 1 năm?
- Số tiền trên gửi có kỳ hạn 6 tháng?
- Số tiền trên gửi có kỳ hạn 3 tháng?
- Số tiền trên gửi có kỳ hạn 1 tháng?
- Số tiền trên gửi có kỳ hạn theo 1 tuần?

Các bài tập thảo luận


2
15. Khoản tiền vay có lãi suất 2%/tháng. Tính lãi suất tỷ lệ tcủa số tiền vay đó nếu:
- Thời hạn vay là 12 tháng?
- Thời hạn vay là 9 tháng?
- Thời hạn vay là 6 tháng?
- Thời hạn vay là 3 tháng?
16. Chúng ta đã biết công thức tính Fn = P(1+i/m)n*m
Trong đó i là lãi suất tính theo năm, m là số lần tính lãi trong năm, Fn là số tiền
tương lai sau n năm, P là số tiền hiện tại.
Trong trường hợp m tiến tới vô cùng thì việc tính trên được giải quyết như thế
nào?
17. Một trái phiếu coupon có mệnh giá 500.000 đ, thời gian là 6 năm, lãi suất trái
phiếu là 10%/năm, thời hạn tính lãi một lần trong năm.
Nếu giá trị trái phiếu hiện đang được bán là 476.190,48 đồng thì tỷ suất đầu tư
mua trái phiếu trên là bao nhiêu?
18. Một trái phiếu có mệnh giá 100.000 đồng, lãi suất 8,5%/năm, thời gian 8 năm.
Tiền lãi tính 2 lần trong năm.
- Giá trái phiếu trên là bao nhiêu nếu hy vọng tỷ suất đầu tư đạt 10%/năm.
- Nếu giá bán bằng 85,5% mệnh giá thì mua trái phiếu trên đạt tỷ suất đầu tư
là bao nhiêu?
19. Tháng 4/1998, NH Đầu tư và Phát triển VN (BIDV) lần đầu tiên thông báo phát
hành trái phiếu có quy định lãi suất thay đổi với các quy định như sau:
- Trả lãi trước từng năm
- Lãi suất từ năm thứ hai trở đi (đối với các trái phiếu có kì hạn từ 2 năm trở
lên) được tính bằng lãi suất tiết kiệm của năm đó + 1%.
Loại trái phiếu Lãi suất năm 1998 (%/năm)
1 năm 12,25
2 năm 13,00
3 năm 13,50
5 năm 14,00
Yêu cầu : Xác định lãi suất các loại kỳ hạn trái phiếu trên tương đương với lãi suất
trả sau.
20. Thiết lập công thức quan hệ giữa lãi suất trả trước và lãi suất trả sau từ tài liệu
bài 17
3
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản