Bài tập thiên văn - Phạm Viết Trinh (chủ biên)

Chia sẻ: Hduw Shduw | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:161

0
561
lượt xem
229
download

Bài tập thiên văn - Phạm Viết Trinh (chủ biên)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Cuốn "Bài tập thiên văn" gồm các bài tập được sắp xếp theo trình tự các chương mục trong cuốn "Giáo trình thiên văn" do nhà xuất bản giáo dục xuất bản. Tài liệu này được biên soạn vơi mục đích nhằm nâng các chất lượng học tập và giảng dạy bộ môn thiên văn học trong các trường đại học, giúp sinh viên có thể nắm vững hơn phần lý thuyết và ứng dụng vào làm bài tập.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài tập thiên văn - Phạm Viết Trinh (chủ biên)

 1. 127.0.0.1 downloaded 73291.pdf at Tue Apr 10 17:08:39 ICT 2012
 2. 127.0.0.1 downloaded 73291.pdf at Tue Apr 10 17:08:39 ICT 2012
 3. 127.0.0.1 downloaded 73291.pdf at Tue Apr 10 17:08:39 ICT 2012
 4. 127.0.0.1 downloaded 73291.pdf at Tue Apr 10 17:08:39 ICT 2012
 5. 127.0.0.1 downloaded 73291.pdf at Tue Apr 10 17:08:39 ICT 2012
 6. 127.0.0.1 downloaded 73291.pdf at Tue Apr 10 17:08:39 ICT 2012
 7. 127.0.0.1 downloaded 73291.pdf at Tue Apr 10 17:08:39 ICT 2012
 8. 127.0.0.1 downloaded 73291.pdf at Tue Apr 10 17:08:39 ICT 2012
 9. 127.0.0.1 downloaded 73291.pdf at Tue Apr 10 17:08:39 ICT 2012
 10. 127.0.0.1 downloaded 73291.pdf at Tue Apr 10 17:08:39 ICT 2012
 11. 127.0.0.1 downloaded 73291.pdf at Tue Apr 10 17:08:39 ICT 2012
 12. 127.0.0.1 downloaded 73291.pdf at Tue Apr 10 17:08:39 ICT 2012
 13. 127.0.0.1 downloaded 73291.pdf at Tue Apr 10 17:08:39 ICT 2012
 14. 127.0.0.1 downloaded 73291.pdf at Tue Apr 10 17:08:39 ICT 2012
 15. 127.0.0.1 downloaded 73291.pdf at Tue Apr 10 17:08:39 ICT 2012
 16. 127.0.0.1 downloaded 73291.pdf at Tue Apr 10 17:08:39 ICT 2012
 17. 127.0.0.1 downloaded 73291.pdf at Tue Apr 10 17:08:39 ICT 2012
 18. 127.0.0.1 downloaded 73291.pdf at Tue Apr 10 17:08:39 ICT 2012
 19. 127.0.0.1 downloaded 73291.pdf at Tue Apr 10 17:08:39 ICT 2012
 20. 127.0.0.1 downloaded 73291.pdf at Tue Apr 10 17:08:39 ICT 2012

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản