Bài tập thống kê vận tải và du lịch

Chia sẻ: chutam_uct218

Bài tập lớn thống kê vận tải và du lịch A:bài tập NHỏ thống kê Bài 1 Tính các chỉ tiêu còn thiếu trong bảng sau: Khối lượng vận Tổng các 3 chuyển(10 T) tháng trong 3 Tháng 1990 1991 1990 năm ∑ yi (

Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản