Bài tập thực hành Bài giảng 2: Đo lường biến số kinh tế Vĩ mô

Chia sẻ: trannguyenminhngoc

2. Chỉ số đều chỉnh GDP (GDP deflator) có khuynh hướng đánh giá thấp giá cả trong nền kinh tế. Và ngược lại, CPI thường có khuynh hướng đánh giá cao giá cả trong nền kinh tế. Hãy giải thích tại sao?.

Nội dung Text: Bài tập thực hành Bài giảng 2: Đo lường biến số kinh tế Vĩ mô

1

Bài tập thực hành Bài giảng 2:

Đo lường biến số kinh tế Vĩ mô


1. Một nền kinh tế đơn giản có số liệu thông kê sau:
Lượng năm Lượng năm
Ngành Giá năm Giá năm
2000 2000 2005 2005
Sữa $ 50 10.000 kg $60 9.000 kg
TV $500 1.500 đv $ 400 5.000 đv
Điện năng $1 20.000 kwh $2 100.000kwh

Bài gải
2000 2005
Lượng Lượng
Ngành Giá Giá

Sữa 50 10.000 60 9.000
Tivi 500 1.500 400 5.000
Điện 1 20.000 2 100.000

GDP danh nghĩa 1.270.000 2.740.000
GDPthực 1.270.000 3.050.000
GDPdeflator 100% 90%
CPI 100% 98%
Như vậy, giá cả tổng quát năm 2005 giảm 10% so với năm 2000 nếu tính theo
GDPdeflator và giảm 12% nếu tính theo CPI.

2. Chỉ số đều chỉnh GDP (GDP deflator) có khuynh hướng đánh giá thấp giá cả
trong nền kinh tế. Và ngược lại, CPI thường có khuynh hướng đánh giá cao giá
cả trong nền kinh tế. Hãy giải thích tại sao?.
Xem, bài giảng

3. Khi giá hàng hoá nhập khẩu tăng, loại chỉ số nào giữa CPI và GDPdeflator sẽ
phản ảnh sự tăng này?

CPI sẽ phản ảnh giá hàng hoá nhập khẩu, vì trong rỗ hàng hoá tiêu dùng của người
dân có hàng hoá nhập khẩu trong đó. Trong khi đó GDPdeflator không phản ảnh, vì
nhập khẩu, M, không được cộng vào GDP để tính GDPdeflator.

4. Hãy giải thích mỗi giao dịch kinh tế sau đây sẽ ảnh hưởng như thế nào đến
GDP Việt Nam? Những yếu tố cấu thành nào của GDP sẽ chịu ảnh hưởng
(nếu có)?

a. Hãng Honda giảm lượng hàng tồn kho 500 tỷ đồng sẽ làm giảm GDP,
và nó ảnh hưởng vào cấu thành đầu tư (I) của GDP.
b. Chính phủ tăng 10% lương cho giáo viên công lập sẽ làm tăng GDP, tác
động vào Chi tiêu của chính phủ (G)
c. Không ảnh hưởng gì đến GDP, vì đây chỉ là hành động thay đổi chủ sở
hữu tài sản mà thôi.
d. Như câu c
2

e. Sản xuất 100 nghìn tấn đường sẽ làm tăng GDP cho dù không tiêu thụ
hết cũng là thành quả của họat động sản xuất. Sẽ tác động vào I của
nền kinh tế.
f. Siêu thị máy tính nhập về 500 máy sẽ tăng lượng hàng tồn kho của siêu
thị, tác động vào I, nhưng đồng thời làm tăng M một lượng tương ứng
nên không tác động gì đến GDP, trừ khi việc nhập khẩu này ảnh hưởng
xấu đến các nhà sản xuất máy tính trong nước nên làm giảm GDP.
g. Không tác động gì đến GDP, ngôi nhà đã có sẵn.
h. Nhà hàng mua 500 000 đồng cá, đây là chi phí trung gian của việc kinh
doanh nhà hàng, nếu mua cất trong tủ lạnh thì không tác động gì đến
GDP, còn nếu kinh doanh thì có thể tạo ra giá trị gia tăng mới, nhưng
không phải là 500000 đồng này.

5. Hãy giải thích mỗi giao dịch kinh tế sau đây sẽ ảnh hưởng như thế nào (tăng,
giảm, không ảnh hưởng) đến GNI Việt nam?

a) Bà Lan bán căn nhà bà mua cách đây 5 năm không ảnh hưởng đến GNP Việt
nam năm nay vì nó không phải là phần thu nhập được tạo ra trong năm. Tuy
nhiên nếu việc bán nhà mang ý nghĩa là cung cấp dịch vụ hiện hành thì GNP
sẽ tăng lên.
b) Hãng Honda Việt nam nhập khẩu một lượng linh kiện từ Trung Quốc
không ảnh hưởng đến GNP ở Việt nam vì nó không phải là thu nhập của
Việt nam
c) Lợi nhuận của công ty ACER ở thành phố Hồ Chí Minh, công ty 100% vốn
nước ngòai, tăng 10% không ảnh hưởng đến GNP của Việt nam vì nó là
phần thu nhập của nước ngòai .
d) Chính phủ tăng chi trợ cấp khó khăn cho giáo viện miền núi 10% không
phải là bộ phận thu nhập nên không được tính vào GNP. (Nó chỉ là một
khỏan chuyển giao đơn phương)
e) Năm 2004 Công ty thương mại Huy Hòang nhập khẩu một lô hàng có giá trị
100 tỷ, 80% lượng hàng hóa đó được bán hết trong năm không ảnh hưởng
đến GNP vì phần giá trị này không phải là thu nhập của Việt nam. Tuy
nhiên cũng giống như câu a) nếu việc bán này mang ý nghĩa là cung cấp dịch
vụ thì phần dịch vụ tăng thêm làm tăng GNP.
f) Một khách du lịch người Hà Lan hớt tóc ở thành phố Hồ Chí Minh là phần
thu nhập được tạo bởi công dânViệt nam ( người Việt Nam hớt tóc) và
được tính vào GNP

6. Hãy cho biết những biến số kinh tế sau đây, biến nào là lưu lượng (flow) biến
nào là tích lượng (stock)

Các biến là lưu lượng (flow) bao gồm: Thu nhập của người lao động/Tổng đầu tư
trong nền kinh tế/Tiết kiệm của chính phủ
Các biến là tích lượng (stock) bao gồm: Của cải của người lao động/Tổng lượng
tiền trong nền kinh tế/Giá trị bất động sản tại thành phố Hồ chí minh.


7. Một quốc gia có các số liệu sau:
GDP: Chi tiêu, gộp 108.000
Tiêu dùng C 80.000
3

Đầu tư ròng In 12.000
Khấu hao De 6.000
Dầu tư gộp Ig 18.000
Chi tiêu chính phủ G 15.000
Xuất khẩu X 30.000
Nhập khẩu M 35.000

GDP: Thu nhập, gộp 108.000
Tiền lương w 70.000
Tiền lãi i 10.000
Tiền thuê R 2.000
Lợi nhuận Pi 18.000
Thuế gián thu Ti 2.000
Khấu hao De 6.000

Thu nhập ròng NIA (4.000)
Chuyển giao ròng NTR 5.000

GNI (GNP) 104.000
GNDI 109.0008.

GDP = VA lúa mì +VA bột mì + VA bánh mì
VAlúa mì = 5× 20 = 100
VA bột mì = (100+30) - 80 = 50
VA bánh mì = (500-100) = 400
GDP = 100 + 50 + 400 = 550
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản