Bài tập thực hành Bài giảng 2: Đo lường biến số kinh tế Vĩ mô

Chia sẻ: lankute175

Như vậy, giá cả tổng quát năm 2005 giảm 10% so với năm 2000 nếu tính theo GDPdeflator và giảm 12% nếu tính theo CPI. 1. Chỉ số đều chỉnh GDP (GDP deflator) có khuynh hướng đánh giá thấp giá cả trong nền kinh tế. Và ngược lại, CPI thường có khuynh hướng đánh giá cao giá cả trong nền kinh tế. Hãy giải thích tại sao?.

Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản