BÀI TẬP THỰC HÀNH PLC

Chia sẻ: dungcdtk5

BÀI TẬP THỰC HÀNH PLC ( tài liệu tham khảo)

Nội dung Text: BÀI TẬP THỰC HÀNH PLC

BÀI TẬP THỰC HÀNH PLC S7-200 CPU 214
Bài tập 1:
Hãy viết chương trình điều khiển hai động cơ hoạt động theo chế độ như
sau :
Động cơ 1 chạy 5 giây rồi ngừng sau đó đến động cơ 2 chạy 5 giây rồi
ngừng động cơ 2 lặp lại 5 lần như vậy, kế đến thì chu kỳ làm việc của hai động
cơ lặp lại 10 lần rồi nghỉ. Muốn làm việc nữa thì khởi động lại .
Bài tập 2:
Công ty TECHNOPIA có hai bồn trộn hóa chất, mỗi bồn dược kéo bởi một
động cơ
ơ Bồn 1 trộn hóa chất a.
ấ Bồn 2 trộn hóa chất b.
Trên bảng điều khiển có ba chọn lựa :
+ Nếu nhấn nút PB thì cả hai bồn đều được chọn làm việc trong 30 giây.
+ Nếu nhấn nút PB1 thì chỉ có bồn 1 làm việc trong 30 giây (bồn 2 nghỉ).
+ Nếu nhấn nút PB2 thì chỉ có bồn 2 làm việc trong 30 giây (bồn 1 nghỉ).
Khi đang trộn hóa chất nếu bồn hóa chất bị hở van thì phải báo động ngay
lập tức và dừng quá trình trộn lại. ( hình vẽ).

PB PB1 PB2
Bồn 1 Bồn 1
2
SỰ
CỐ
BẢNG ĐIỀU KHIỂN
Động cơ Động cơ
Bài tập 3: 1 2

Có một máy bán nước tự động, tuỳ
HIỂN THỊ
thuộc số tiền ta đưa vào trong máy thì
loại nước uống tương ứng sẽ được cho
A B C D E F
ra. Tiền đưa vào phải tương đương hoặc
lớn hơn giá tiền qui định cho từng sản
Đè báo
n
phẩm.
A, B, C, D : 8 đồng.
Bỏ tiền E : 4 đồng.
vào
MÁY BÁN HÀNG
F : 2 đồng.
TỰ ĐỘNG
Hướng dẫn: Ta dùng một ngõ vào để mô phỏng số tiền đưa vào. Mỗi lần
ta tác động bộ đếm sẽ đếm và coi đó là 1 đồng (thay thế cho cảm biến báo số
tiền). Sau khi nhập xong ta phải nhấn thêm một phím nữa để báo số tiền đã nhập
xong. Sau khi nhập xong số tiền ta phải nhấn nút chọn loại nước. Số tiền còn dư
được thối lại bằng cách cho xung ra một ngõ ra ( cứ mỗi xung xem như một đồng
).

Bài tập 4:
- Do yêu cầu của công nghệ nên có một động cơ vận hành theo chế độ như
sau:
 Nhấn nút ON (động cơ chuẩn bị làm việc), sau đó chọn chế độ làm việc .
+ Nếu nhấn nút PB1 : thì động cơ chạy 50 giây dừng 10 giây rồi chạy
ngược 50 giây, dừng 10 giây và chu kỳ lặp lại 3 lần như ban đầu.


1
+ Nếu nhấn nút PB2 thì động cơ chạy 50 giây ,dừng 10 giây sau đó chạy
ngược 50 giây, dừng 10 giây và chu kỳ bắt đầu lặp lại như ban đầu 5 lần.
Bảng điều
khiển
5
3
PB1 PB2
Động cơ

OFF ON
Bài tập 5:
: Nhà máy LOSANCHE có một dây chuyền
sản xuất bia, sau khi đổ bia vào chai thì các chai bia này được đưa qua một băng
tải .dọc theo băng tải có 4 trạm kiểm tra:
ểTrạm 1 : Kiểm tra chai có bị mẻ hay không.
ẻTrạm 2 : Kiểm tra nhãn chai . T1 T2 T3 T4
ể Trạm 3 : Kiểm tra nút chai .
ểTrạm 4 : Kiểm tra bia đầy hay không .
Nếu chai bia nào không đảm bảo bất kỳ tiêu chuẩn kiểm tra nào thì sẽ bị loại
bỏ sau khi qua 4 trạm.
Hãy viết chương trình kiểm tra sản phẩm theo yêu cầu trên.
Bài tập 6:
 Có công nghệ đổ nguyên liệu như hình vẽ :

LS1 LS - LS1, LS2 : Công tắc
A B S hành trình
- S1, S2 : Báo bồn 1
S đầy và cạn
V - S3, S4 : Báo bồn
Bơm1 1 nguyên liệu đầy
Bơm và cạn
Động cơ 2
S Khi nhấn nút LV thì cần bơm nguyên
1
liệu di chuyển từ A B (nhờ động cơ
1 kéo). Khi đến B thì cần bơm dừng lại
S4
vào /bồn 1 nhờ bơm1. Khi bồn đầy bồn 1bơmngừng bơm và mở van
LV STOP và bắt đầu thì nguyên liệu
V1 đồng thời bơm nguyên liệu ra khỏi bồn 1 nhờ bơm 2. Khi bồn 1
đã cạn viếtngừng bơm điều khiển thvan V1 côngvà sauổđó thì cầnubơm
Hãy thì chương trình 2 và đóng ực hiện lại, nghệ đ nguyên liệ như
yêu cầu đã cho. A. Muốn làm việc nữa thì nhấn nút LV trở lại
trở về vị trí
Bài tập 7:
Công ty trách nhiệm hưũ hạn PHƯỚC - LỘC có một dây chuyền công
nghệ sản xuất sản phẩm gồm 8 motor hoạt động như sau :
Mỗi lần hoạt động chỉ có 1 động cơ trong số 8 động cơ vận hành, bắt đầu
khởi động thì động cơ 0 chạy trước.
+ Nếu nhấn nút PBR thì motor đang vận hành ngừng hoạt động và motor ở
phía bên phải của nó sẽ vận hành.
+ Nếu nhấn nút PBL thì motor đang vận hành ngừng hoạt động còn motor bên
trái của nó bắt đầu hoạt động :
 Ví dụ : Động cơ 0 đang hoạt động nếu nhấn nút PBR thì motor o ngừng
hoạt động còn động cơ 1 bắt đầu hoạt động. Còn nếu nhấn nút PBL thì động
cơ 0 ngừng và động cơ 7 bắt đầu hoạt động. (xem hình )


2
Motor 0 Motor Motor 2 Motor 3 Motor 4 Motor 5 Motor 6 Motor
1 7
BẢNG ĐIỀU KHIỂN


PBR PBL


ON OFF
Bài tập 8:
Viết một chương trình cài đặt trước giá trị cho một bộ đếm sản phẩm mì
gói từ 0 đến 9999 bằng các nút nhấn của các đầu vào từ I0.0 đến I1.1 ( tương
ứng các số từ 0 đến 9 ), giá trị đặt này được hiển thị trên các ngõ ra (dạng BCD 4
bit), khi đặt xong ta nhấn nút SET thì việc đặt sẽ hoàn thành, khi đang đếm muốn
sửa lại giá trị đặt thì ta nhấn nút chỉnh định (ADJUST).
Hình vẽ:
BẢNG ĐIỀU KHIỂN

0 1 2 3 4 HIỂN THỊ

5 6 7 8 9


SET ADJUST
Bài tập 9: ON/ OFF
- Xí nghiệp điện cơ Thành Đạt có 1 dây chuyền sấy động cơ như sau :
Khi động cơ đã được sơn xong thì được đưa vào buồng sấy, thời gian sấy
được đặt trước nhờ người sử dụng . Sau khi sấy xong thì báo đèn và ngừng quá
trình sấy. Hãy viết chương trình kích hoạt buồng sấy khi sản phẩm đã được đưa
vào buồng và thời gian sấy có thể đặt trước nhờ 10 phím số thập phân từ bên
ngoài, giá trị thời gian được hiển thị ở dạng số BCD tại ngõ ra ( chỉ hiển thị số
phút).

HIỂN THỊ THỜI GIAN C Á C H   ẬN   À N H
V H
- Đầu tiên ta nhấn nút
ON/OFF(tắt mở).
0 1 2 3 4 - Ta đặt thời gian bẳng các
phím số.
5 6 7 8 9 - Muốn bắt đầu sấy thì ta
nhấn nút LV(làm việc ).
ON/OFF LV
Bài tập 10:
Viết 1 chương trình điều khiển đèn giao thông cho ngã tư Cầu Mới ở Biên
Hòa, đèn hoạt động như sau:
 Có thể thay đổi được thời gian cho đèn xanh tuyến 1 và tuyến 2.
 Vàng tuyến 1 và tuyến 2 có giá trị mặc định là 5 giây.

- Xanh tuyến1,
tuyến 2 có giá trị
mặc định là 15
giây.
3 - Vàng tuyến 1
và tuyến 2 là 5
giây.
Bài tập 11:
Viết chương trình điều khiển một chuông báo tiết học theo yêu cầu sau:
- Chủ Nhật chuông không kêu.
- Từ 7h00’00” đến 7h00’10” chuông kêu báo vào giờ học.
- Từ 9h00’00” đến 9h00’08” chuông kêu báo giờ giải lao.
- Từ 9h15’00” đến 9h15’10” chuông kêu báo vào giờ học.
- Từ 11h00’00” đến 11h00’20” chuông kêu báo giờ học kết thúc.
4
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản