Bài tập thuế giá trị gia tăng

Chia sẻ: huynhkieudiem

Bài 1: Trong tháng 1 năm 2010, tại một doanh nghiệp sản xuất hàng tiêu dùng có các số liệu như sau: 1/ Hàng hóa, dịch vụ mua vào trong tháng: a. Để sử dụng cho SP – A (không thuộc diện chịu thuế GTGT): Mua từ công ty X: 15.000kg nguyên liệu với giá chưa thuế GTGT là 75.000đồng/kg Mua từ công ty Y theo hóa đơn GTGT, tiền thuế GTGT là 380 triệu đồng.

Nội dung Text: Bài tập thuế giá trị gia tăng

BÀI TẬP CHƯƠNG 2

THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG

Bài 1: Trong tháng 1 năm 2010, tại một doanh nghiệp sản xuất hàng tiêu dùng có các số liệu như sau:

1/ Hàng hóa, dịch vụ mua vào trong tháng:

a. Để sử dụng cho SP – A (không thuộc diện chịu thuế GTGT):

 Mua từ công ty X: 15.000kg nguyên liệu với giá chưa thuế GTGT là 75.000đồng/kg

 Mua từ công ty Y theo hóa đơn GTGT, tiền thuế GTGT là 380 triệu đồng.

 Tập hợp các hóa đơn GTGT mua hàng hóa, dịch vụ trong tháng là 520 triệu đồng (giá chưa thuế
GTGT).

b. Để sử dụng cho SP – B (thuộc diện chịu thuế GTGT):

 Mua từ công ty M: trị giá hàng hóa dịch vụ mua vào chưa thuế GTGT là 120 triệu đồng

 Mua từ công ty N: trị giá hàng hóa, dịch vụ mua vào bao gồm thuế GTGT là 330 triệu động.

 Tập hợp các hóa đơn mua hàng hóa, dịch vụ đặc thù trong tháng, giá thanh toán hàng hóa dịch vụ
mua vào là 440 triệu đồng.

c. Để sử dụng chung cho sản xuất 2 SP – A & B:

 Tập hợp các hóa đơn GTGT, trị giá hàng hóa, dịch vụ mua vào chưa có thuế GTGT là 510 triệu
đồng.

2/ Tiêu thụ sản phẩm trong tháng:

a. Sản phẩm A:

 Bán cho công ty thương mại An Khánh 120.000 sp với gián bán 130.000 đồng/sp

 Trực tiếp xuất khẩu 24.000sp, với giá FOB là 135 ngàn đ/sp

 Bán cho doanh nghiệp chế xuất 5.000sp với giá là 120.000 đ/sp.

b. Sản phẩm B:

 Bán qua các đại lý bản lẻ 60.000 sp, giá bán 132.000đ/sp (giá chưa thuế GTGT)

 Bán cho công ty xuất nhập khẩu Z 5.000sp, giá bán là 110.000đ/sp (giá chưa thuế GTGT).

 Bán cho môt công ty xuất nhập khẩu J 2.000sp, giá bán là 105.000đ/sp, để công ty này đem đi xuất
khẩu (đã có hợp đồng xuất khẩu)

 Trực tiếp xuất khẩu 20.000sp với giá FOB là 130.000đ/sp

Biết rằng: Thuế suất thuế GTGT của hàng, hóa, dịch vụ mua vào và bán ra (thuộc diện chịu thuế) là 10%


1
Yêu cầu tính thuế GTGT phải nộp trong tháng của doanh nghiệp

BÀI 2:

Trong tháng 8/2010 công ty TM _DV K có các nghiệp vụ kinh tế như sau:

1. Xuất khẩu một lô hàng A theo điều kiện FOB có trị giá 500 triệu đồng.

2. Làm đại lý tiêu thụ sản phẩm B cho một công ty TNHH trong nước, giá bán theo qui định chưa có thuế
GTGT là 50.000 đồng/sp, hoa hồng được hưởng là 5% trên giá bán chưa thuế GTGT, trong kỳ công ty K tiêu
thụ được 10.000sp và đã được công ty TNHH thanh toán tiền hoa hồng cho số sản phẩm bán được trong kỳ.

3. Nhận xuất khẩu ủy thác một lô hàng C theo điều kiện giá FOB có trị giá là 600 triệu đồng, hoa hồng ủy
thác được hưởng là 3% trên giá FOB.

4. Bán cho doanh nghiệp L lô hàng D với giá chưa thuế GTGT là 200 triệu đông, thuế GTGT là 10%, nhưng
khi viết hóa đơn, kế toán chỉ ghi giá thanh toán là 220 triệu đồng. (hóa đơn không ghi tách riêng giá chưa
thuế và thuế GTGT).

5. Dùng 100sp E để trao đổi với một cơ sở kinh doanh M lấy sản phẩm F, giá bán chưa thuế GTGT của sản
phẩm E cùng thời điểm phát sinh họat động trao đổi là 120.000đ/sp. Công ty nhận về số sản phẩm F có
tổng giá trị là 15 triệu (giá chưa thuế GTGT). Phần chênh lệch đã thanh toán cho phía công ty M. Thuế suất
thuế GTGT của sản phẩm F là 5%.

6. Thuê một công ty ở nước ngoài sửa chữa một hệ thống sản xuất với giá thanh toán theo hợp đồng qui ra
đồng VN là 300 triệu đồng.

7. Bán trả góp cho công ty N một lô hàng, giá bản trả góp chưa có thuế GTGT là 300 triệu đồng, trả trong
vòng 3 năm, giá bán trả ngay là 250 triệu đồng (giá chưa thuế GTGT).

Yêu cầu: xác định số thuế GTGT mà công ty K phải nộp trong tháng (bao gồm luôn số thuế nộp hộ nếu có).

Biết rằng:

Công ty nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ.

Thuế suất thuế GTGT của hàng hóa, dịch vụ là 10%.

Tổng số thuế GTGT đầu vào được khấu trừ trong kỳ là 50 triệu đồng (chưa tính thuế GTGT đầu vào đối với
hoạt động thuê nước ngoài sửa chữa TS và hàng trao đổi về).

Chứng từ phát sinh trong kỳ đều hợp lệ.

Bài 3: Tại một công ty thương mại, trong kỳ tính thuế có các nghiệp vụ kinh tế phát sinh như sau:

Mua hàng

1. Đối với sản phẩm A: mua về 10.000sp với giá chưa bao gồm tiền thuế GTGT là 32.000đ/sp

2. đối với sản phẩm B: mua 3.000 sp với giá thanh toán là 55.000đ/sp, 2.000sp với giá chưa thuế GTGT là
52.000đ/sp2
3. đối với sp C: trước tiên, mua của một doanh nghiệp chế xuất 6.000sp với giá 70.000đ/sp (tiền thuế nhập khẩu
là 7.000đ/sp). Sau đó, mua của một cty TNHH khác 2.000sp với giá chưa thuế GTGT là 80.000đ/sp về nhập
kho.

Tiêu thụ:

1. Đối với sp A: bán lẻ 5.000sp với giá có thuế GTGT là 44.000đ/sp, bán cho Công ty XNK theo hợp đồng
xuất khẩu 3.000sp với giá chưa thuế GTGT là 35.000đ/sp.

2. Đối với sp B: xuất khẩu ra nước ngoài theo giá FOB, 4.000sp với giá 70.000đ/sp, bán cho một tổ chức để
thực hiện hoạt động viện trợ nhân đạo 1.000sp với giá chưa thuế GTGT là 60.000đ/sp.

3. Đối với sp C: Bán cho các siêu thị trong nước 5.000sp với giá như sau: 2.000sp giá chưa thuế GTGT là
90.000đ/sp và 3.000sp với giá chưa thuế GTGT là 92.000đ./sp. Sau đó số còn lại đem xuất khẩu với giá
xuất khẩu là 92.000đ/sp.

Yêu cầu: Xác định thuế GTGT phải nộp trong kỳ của công ty thương mại này.

BIết rằng:

Công ty nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ.
-

Thuế suất thuế GTGT của các mặt hàng đều là 10%.
-

Các sản phẩm A, B và C đều không thuộc diện chịu thuế TTĐB.
-

Các sản phẩm A, B và C không có hàng tồn kho đầu kỳ.
-

Các chứng từ phát sinh trong kỳ đều hợp lệ.
-

Hàng xuất kho của đơn vị được thực hiện theo phương pháp nhập trước xuất trước.
-
3
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản