Bài tập thuế giá trị gia tăng

Chia sẻ: huynhkieudiem

Bài 1: Trong tháng 1 năm 2010, tại một doanh nghiệp sản xuất hàng tiêu dùng có các số liệu như sau: 1/ Hàng hóa, dịch vụ mua vào trong tháng: a. Để sử dụng cho SP – A (không thuộc diện chịu thuế GTGT): Mua từ công ty X: 15.000kg nguyên liệu với giá chưa thuế GTGT là 75.000đồng/kg Mua từ công ty Y theo hóa đơn GTGT, tiền thuế GTGT là 380 triệu đồng.

Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản