Bài tập thuế thu nhập doanh nghiệp

Chia sẻ: ngthisau

Bài 1: Một doanh nghiệp trong năm tính thuế có : - Doanh thu bán hàng : 5.000 triệu đồng - Doanh nghiệp kê khai chi phí tính thuế TNDN là : 4.000 triệu đ, trong đó...

Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản