Bài tập thuế thu nhập doanh nghiệp

Chia sẻ: ngthisau

Bài 1: Một doanh nghiệp trong năm tính thuế có : - Doanh thu bán hàng : 5.000 triệu đồng - Doanh nghiệp kê khai chi phí tính thuế TNDN là : 4.000 triệu đ, trong đó...

Nội dung Text: Bài tập thuế thu nhập doanh nghiệp

Bài tập thuế thu nhập doanh nghiệp

Bài 1: Một doanh nghiệp trong năm tính thuế có :
- Doanh thu bán hàng : 5.000 triệu đồng
- Doanh nghiệp kê khai chi phí tính thuế TNDN là : 4.000 triệu đ, trong
đó: phạt vi phạm hợp đồng kinh tế : 200 triệu đ
- Thu từ tiền phạt vi phạm hợp đồng kinh tế : 100 triệu đ
- Thu nhập từ hoạt động liên doanh trong nước (đã nộp thuế TNDN tại
nơi góp vốn) : 200 triệu đ

Yêu cầu: Tính thu nhập chịu thuế của doanh nghiệp trong năm tính
thuế?

Bài 2: Một doanh nghiệp trong năm tính thuế có :
- Doanh thu bán hàng : 1.000 triệu đ
- Chi phí doanh nghiệp kê khai : 600 triệu đ, trong đó :
+ Trợ câp công nhân gặp khó khăn : 30 triệu đ
+ Hỗ trợ trường học được nhà nước cấp phép thành lập : 20 triệu đ
- Thu nhập từ hoạt động liên kết kinh tế trong nước : 100 triệu đ ( đây
là thu nhập còn lại sau khi nộp thuế TNDN tại nơi góp vốn với thuế
suất: 20%)
- Thuế suất thuế TNDN: 25%
Yêu cầu: Tính thuế TNDN doanh nghiệp phải nộp trong năm

Bài 3: Một doanh nghiệp trong năm tính thuế có :
- Doanh thu chịu thuế : 2.000 triệu đ, trong đó : doanh thu chịu thuế TT
ĐB: 650 triệu đ với thuế suất thuế TT ĐB: 30%
- Các chi phí về thuế doanh nghiệp kê khai :
+ Thuế GTGT phải nộp của hàng bán ra: 200 triệu đ
+ Thuế GTGT của hàng hóa, dịch vụ mua vào quá thời hạn khấu
trừ thuế: 20 triệu đ
Chi phí về thuế, phí tính vào chi phi hợp lý của doanh nghiệp là bao
nhiêu?

Bài 4: Một doanh nghiệp cổ phần trong năm tính thuế có :
- Doanh thu tiêu thụ sản phẩm: 2.000 triệu đ
- Chi phí doanh nghiệp kê khai : 1.400 triệu đ, trong đó :
+ Tiền lương công nhân viên có chứng từ hợp pháp : 400 triệu đ
+ Tiền lương của các sáng lập viên doanh nghiệp nhưng không tham
gia điều hành công ty có chứng từ hợp pháp: 50 triệu đ
+ Chi nghiên cứu khoa học có chứng từ hợp pháp: 100 triệu đ
- Thu nhập từ hoạt động kinh doanh ở nước ngoài (sau khi đã nộp thuế
TNDN ở nước ngoài với thuế suất: 20%) : 200 triệu đ. Nước này chưa
ký hiệp định tránh đánh thuế 2 lần với VN.
Thu nhập chịu thuế của doanh nghiệp trong năm là bao nhiêu?

Bài 5: Khi kiểm tra quyết toán thuế TNDN năm 2006 của công ty cổ phần xây
dựng Thịnh Phát, cơ quan thuế đã loại một số khoản như sau :
- Chi phí cấp cho ông A là thành viên sáng lập ra công ty số tiền 20 tr đ
- Chi phí cho chuyên gia giám sát thi công công trình, số tiền 200 tr đ/
năm
Tiền trả cho một số lao động công nhật trong công ty số tiền 5 tr đ
Theo anh chị tại sao cơ quan thuế lại không chấp nhận các khoản chi
nêu trên trong bản tự quyết toán của công ty. Để đảm bảo lợi ích cho
công ty, các năm sau khi chi trả các khoản này công ty cần chú ý những
vấn đề gì theo quy định của pháp luật
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản