Vui lòng download xuống để xem tài liệu đầy đủ.

BÀI TẬP TÍCH PHÂN SUY RỘNG

Chia sẻ: | Ngày: | Loại File: pdf | 1 trang

1
1.382
lượt xem
217
download

Tài liệu tham khảo Bài tập Giải tích Ngành: Sư phạm Vật lý và Vật lý học

BÀI TẬP TÍCH PHÂN SUY RỘNG
Nội dung Text

  1. Bài tập: Giải tích 1 – Ngành: Sư phạm Vật lý và Vật lý học BÀI TẬP TÍCH PHÂN SUY RỘNG Hãy xét sự hội tụ của các tích phân suy rộng sau:   1 1 x dx dx   2.  dx 1. 3. x 2 x3 3 0 x x 1 0  1 1 x2 dx  5.  ln xdx  e 1 4. 6. dx x3  1 x 0 0 0   1 x3 dx dx    1  cos x dx 7. 8. 9. x 4  sin x x  2x  2 2 1 0 0    2 e x x 2  10   e cos xdx  x dx 10. 11. 12. dx 3 x5  6 x  8 x2 0 0 0  1 1 x4  3x  1 ex sin x   x dx  13. 14. 15. dx dx x5  2 x 2  3 x 0 0 0  1 1 x2  4x  4 dx  16.  3 17.  (1  x) 2/3 dx 18. dx   3 0x  x x 1 . x 1 3 2 0    ex 1 2 sin x  x  tan xdx dx 19. 20. 21. dx 1 e2 x  1 2 2 0 0   2 dx dx 22.   xe 3 x 23. 24. dx | x  1| x  x 2/3 4 0 0 0    2 ln x dx dx 25.    dx 26. 27. 1  x2 2 x ln x sin x 1 1 0    1  cos x 2 ln x.cos x  e 1  e  dx  x dx  2 x x dx 28. 29. 30. x2  1 1 0 0 GV bộ môn: Nguyễn Vũ Thụ Nhân – Tổ bộ môn Toán – lý – Khoa Vật lý – ĐH Sư phạm TpHCM
Đồng bộ tài khoản