Bài tập tiếp tuyến của hàm số

Chia sẻ: nguyenmanhbg

Tài liệu tham khảo dành cho giáo viên, sinh viên đang ôn thi đại học, cao đẳng chuyên môn toán học - Bài tập tiếp tuyến của hàm số

Nội dung Text: Bài tập tiếp tuyến của hàm số

Nguyễn Phú Khánh – Đà Lạt
Từ điểm M tr ên đường thẳng kẻ được bao nhi êu tiếp tuyến đến đồ thị ?

; đường thẳng (d) qua M v à có hệ số góc k có ph ương trình : .

(d) tiếp xúc v ới ( C ) khi hệ có nghi ệm

Từ ( 1 ) và ( 2 ) suy ra


tăng trên R ; do đó phương tr ình có đúng
1 nghiệm , do đó h ệ có 1 nghi ệm .
Vậy từ M kẻ đúng 1 tiếp tuyến đến ( C ) .

Cho hàm s ố có đồ thị là
1. Từ điểm M tr ên đường thẳng mà từ đó kẻ đú ng 2 tiếp tuyến đến đồ thị
Định m để cắt tại 3 điểm phân biệt .


1. Giả sử . Đường thẳng qua có hệ số góc có phương tr ình .

tiếp xúc khi hệ có nghi ệm.

Thay từ vào , ta đượcTừ kẻ đúng 2 tiếp tuyến đến khi hệ có đúng 2 nghi ệm ; khi đó ph ương trình có
nghiệm kép khác hoặc có 2 nghiệm phân biệt m à trong đó có 1 nghi ệm bằng .
2. Phương tr ình hoành độ giao điểm và :

Đặt

cắt tại 3 điểm phân biệt khi ph ương trình có 3 nghi ệm
Nguyễn Phú Khánh – Đà Lạt
Bài tập :
1. Cho hàm s ố có đồ thị là ( C )
a. Tìm những điểm tr ên đư ờng thẳng kẻ được bao nhi êu tiếp tuyến đến ( C ) ?.
b. Tìm những điểm trên đư ờng thẳng mà từ đó kẻ đúng 1 tiếp tuyến đến ( C ) ?.
c. Tìm những điểm tr ên đư ờng thẳng mà từ đó kẻ đúng 2 tiếp tuyến đến ( C ) ?.

2. Cho hàm s ố có đồ thị là ( C )
a. Tìm trên đường thẳng những điểm m à từ đó kẻ đúng 1 tiếp tuyến đến ( C ) ?.
b. Tìm trên đường thẳng những điểm m à từ đó kẻ đúng 2 tiếp tuyến đến ( C ) ?.
c. Tìm trên đường thẳng những điểm mà từ đó kẻ đúng 3 tiếp tuyến đến ( C ) ?.
d. Tìm trên đường thẳng những điểm m à từ đó kẻ đúng 2 tiếp tuyến đến ( C ) m à trong đó có
2 tiếp tuyến vuông góc nhau ?.
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản