Bài tập tính góc nhập xạ môn Địa lý

Chia sẻ: thiensubinhminh123

Tài liệu tham khảo Bài tập tin học môn Địa lý về tính góc nhập xạ.

Nội dung Text: Bài tập tính góc nhập xạ môn Địa lý

Hãy tính góc chiếu sáng (góc nhập xạ) của tia sáng Mặt Trời lúc 12 giờ trưa tại: Xích đạo, các chí tuyến và
các vòng cực trong các ngày 21-3, 22-6, 23-9, 22-12 rồi điền vào bảng theo mẫu dưới:
Góc chiếu sáng lúc 12 giờ trưa
V ĩ tuyến
21-3 22-6 23-9 22-12
66 33’B (vòng cực Bắc)
0

23027’B (chí tuyến Bắc)
00 (Xích đạo)
23027’N (chí tuyến Nam)
66033’N (vòng cực Nam)

Với bài tập này, giáo viên thường hướng dẫn học sinh tính toán theo phương pháp hình học (xem SGV
Địa lý lớp 10 nâng cao- trang 26, 27). Sử dụng phương pháp hình học sẽ gặp không ít những khó khăn vì đa
số học sinh theo ban nâng cao thường yếu về kiến thức hình học, trong khi bài tập lại đòi hỏi các em phải
biết vận dụng một số kiến thức có liên quan như góc đồng vị, hai góc có cạnh tương ứng song song, tính
chất của tiếp tuyến…để tính toán nên hoạt động của giáo viên và học sinh ở trên lớp mất nhiều thời gian
mà hiệu quả lại không cao. Để khắc phục những khó khăn trên, theo tôi nên hướng dẩn học sinh tính góc
nhập xạ của tia sáng Mặt Trời lúc 12 giờ trưa vào các ngày 21-3, 22-6, 23-9, 22-12 bằng phương pháp đại
số đơn giản và học sinh dể vận dụng.
* Cụ thể: Nếu gọi h là góc nhập xạ của tia sáng Mặt Trời lúc 12 giờ trưa, φ là vĩ độ địa lý tại địa điểm
cần tính, chúng ta sẽ có các công thức tính vào các ngày nói trên, cụ thể là:
- Vào ngày 21-3 và 23-9: Tất cả các địa điểm trên Trái Đất đều có góc nhập xạ được tính bằng
công thức:
h= 900- φ
- Vào ngày 22-6:
+ Bắc bán cầu (BBC):
h= 900- φ+ 23027’
+ Nam bán cầu (NBC):
h= 900- φ- 23027’
- Vào ngày 22-12:
+ BBC:
h= 900- φ- 23027’
+ NBC:
h= 900- φ+ 23027’
Áp dụng các công thức vào bài tập trên ta có:
- Vào ngày 21-3 và 23-9:
+ Tại vòng cực Bắc:
h= 900- 66033’
= 23027’
+ Tại chí tuyến Bắc:
h= 900- 23027’
= 66033’
+ Tại xích đạo:
h= 900- 00
= 900
+ Tại chí tuyến Nam:
h= 900- 23027’
= 66033’
+ Tại vòng cực Nam:
h= 900- 66033’
= 23027’
- Vào ngày 22-6:
+ Tại vòng cực Bắc:
h= 900- 66033’+ 23027’
= 46054’
+ Tại chí tuyến Bắc:
h= 900- 23027’+ 23027’
= 900
+ Tại xích đạo:
h= 900- 00+ 23027’
= 66033’
+ Tại chí tuyến Nam:
h= 900- 23027’- 23027’
= 43006’
+ Tại vòng cực Nam:
h= 900- 66033’- 23027’
= 00
- Vào ngày 22-12:
+ Tại vòng cực Bắc:
h= 900- 66033’- 23027’
= 00
+ Tại chí tuyến Bắc:
h= 900- 23027’- 23027’
= 43006’
+ Tại xích đạo:
h= 900- 00- 23027’
= 66033’
+ Tại chí tuyến Nam:
h= 900- 23027’+ 23027’
= 900
+ Tại vòng cực Nam:
h= 900- 66033’+ 23027’
= 46054’.
Cả hai phương pháp đều cho kết quả tính như sau:


Góc chiếu sáng lúc 12 giờ trưa
V ĩ tuyến
21-3 22-6 23-9 22-12
660 33’B (vòng cực Bắc) 23027’ 46054’ 23027’ 00
23027’B (chí tuyến Bắc) 66033’ 900 66033’ 43006’
00 (Xích đạo) 900 66033’ 900 66033’
23027’N (chí tuyến Nam) 660333’ 43006’ 660333’ 900
66033’N (vòng cực Nam) 23027’ 00 23027’ 46054’

Theo cách trình bày trên, chúng ta thấy, sử dụng phương pháp đại số sẽ không mất thời gian vẽ hình,
cách tính đơn giản và hiệu quả cao hơn. Giáo viên có thể yêu cầu học sinh về nhà vận dụng các công thức
để tính góc nhập xạ ở các vĩ độ khác, từ đó học sinh sẽ tự rèn luyện và thành thạo kỹ năng tính góc nhập
xạ của tia sáng Mặt Trời lúc 12 giờ trưa vào các ngày 21-3, 22-6, 23-9 và 22-12 tại bất kỳ một địa điểm nào
trên bề mặt Trái đất.
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản