Bài tập tình huống luật doanh nghiệp các loại hình doanh nghiệp

Chia sẻ: demnammopho123

Công ty Cổ phần Đại La là một doanh nghiệp nhà nước cổ phần hóa, kinh doanh trong lĩnh vực dịch vụ du lịch, thương mại và khách sạn. Ngày 01 – 09 – 2009, Ủy ban nhân dân thành phố Việt Trì có quyết định cho phép chuyển doanh nghiệp nhà nước Đại La thành Công ty Cổ phần Đại La

Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản