BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM LÝ THUYẾT TIN HỌC CHỨNG CHỈ BẰNG B_2

Chia sẻ: meoconhungdu10

22. Câu hỏi: FTP là giao thức truyền và nhận: a. b. c. các file d. e. Chỉ các thông tin dưới dạng Text

Bạn đang xem 7 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM LÝ THUYẾT TIN HỌC CHỨNG CHỈ BẰNG B_2

BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM LÝ THUYẾT TIN HỌC
CHỨNG CHỈ BẰNG B
22. Câu hỏi: FTP là giao thức truyền và nhận:

a. Chỉ các phần mềm

b. Chỉ các thông tin hình ảnh

c. Bất cứ thông tin gì lưu trữ trong
các file

d. Chỉ các thông tin dưới dạng Text

e. Câu hỏi này chưa được trả lời

23. Câu hỏi: Điều nào sau đây là lợi thế của thư điện tử so
với thư tín gửi qua đường bưu điệna. Tốc độ chuyển thư nhanh

b. Thư điện tử luôn luôn được phân phát

c. Thư điện tử luôn có độ an ninh cao
hơn

d. Có thể chuyển được lượng văn bản lớn
hơn nhờ chức năng gắn kèm

e. Câu hỏi này chưa được trả lời

24. Câu hỏi: Một mạng máy tính:
a. Là một máy tính kết nối với một máy
in.

b. Được xây dựng khi ta muốn kết nối
với những người dùng ở xa.

c. Phải có từ 2 máy tính trở lên kết
nối với nhau để cùng thực hiện một công
việc.

d. Phải có từ 2 máy tính trở lên kết
nối với nhau để có thể truy cập được vào
mạng Internet.

e. Câu hỏi này chưa được trả lời

25. Câu hỏi: Mạng cục bộ - LAN (Local Area Network) là
mạng:a. Được đặt trong phạm vi tương đối nhỏ
(trong một toà nhà, trong một trường học
...).

b. Được cài đặt trong phạm vi có bán
kính khoảng 500km.
c. Chỉ áp dụng cho phạm vi các phòng
học máy tính.

d. Được cài đặt trong phạm vi một đô
thị hoặc trong một trung tâm kinh tế - xã
hội có bán kính khoảng 100km.

e. Câu hỏi này chưa được trả lời

26. Câu hỏi: Để truy cập vào máy tính có tên may4 trong
mạng, sau khi vào Start / Run, ta nhập cú pháp nào sau đây:a. //may4

b. may4\\

c. \may4

d. \\may4

e. Câu hỏi này chưa được trả lời

27. Câu hỏi: Repeater hoạt động ở lớp nào của mô hình
OSI:a. Lớp liên kết dữ liệu (the data link
layer).

b. Lớp vật lý (the physical layer).
c. Lớp mạng (the network layer).

d. Lớp ứng dụng (the application
layer).

e. Câu hỏi này chưa được trả lời

28. Câu hỏi: Để tạo một hộp thư mới trên yahoo, bạn sử
dụng địa chỉ:a. http://mailyahoos.com

b. http://mailyahoo.com

c. http://mail.yahoo.com

d. http://mails.yahoo.com

e. Câu hỏi này chưa được trả lời

29. Câu hỏi: Mail server là:a. Phần mềm cho phép người dùng cuối
(end - user) thực hiện các chức năng gửi,
nhận, chuyển và quản lý thư điện tử trên máy
tính của họ.

b. Một chương trình máy tính để tạo ra
thư điện tử.
c. Một máy tính được sử dụng để lưu trữ
thư điện tử.

d. Một chương trình có thể lưu trữ,
phát tín hiệu báo có thư cho những người
dùng đang làm việc trên mạng.

e. Câu hỏi này chưa được trả lời

ĐÁP ÁN C

30. Câu hỏi: Muốn hiển thị thông tin của một siêu liên kết ở
một cửa sổ trình duyệt mới ta thực hiện:a. Nhấn chuột phải tại siêu liên kết và
chọn mục Open in New window

b. Bôi đen siêu liên kết, sau đó chọn
thực đơn View/Open in new Window

c. Bôi đen siêu liên kết, sau đó chọn
thực đơn Edit/Open in new Window

d. Bôi đen siêu liên kết, sau đó nhấn
tổ hợp phím Alt + N

e. Câu hỏi này chưa được trả lời

31. Câu hỏi: Để xem lại địa chỉ các trang web đã duyệt trong
thời gian gần đây cần sử dụng chức năng nào của trình duyệt
a. History

b. Links

c. Media

d. Favorites

e. Câu hỏi này chưa được trả lời

32. Câu hỏi: Chuẩn tiếng Việt được sử dụng phổ biến trên
Internet làa. TCVN3

b. VNI

c. VIQR

d. Unicode

e. Câu hỏi này chưa được trả lời

33. Câu hỏi: Hai người đã tạo được tài khoản thư miễn phí
tại địa chỉ MAIL.YAHOO.COM. Phát biểu nào dưới đây là sai:a. Người này có thể mở được hộp thư của
người kia và ngược lại nếu như 2 người biết
tên đăng nhập và mật khẩu của nhau
b. hộp thư của cả hai đều nằm trên máy
Mail Server của công ty Yahoo

c. mật khẩu mở hộp thư của hai người
này phải khác nhau.

d. Hai người này buộc phải lựa chọn hai
tên đăng nhập khác nhau

e. Câu hỏi này chưa được trả lời

34. Câu hỏi: Địa chỉ nào không phải là địa chỉ trang web?a. ninhbinh@yahoo.com

b. www.laodong.com.vn

c. mail.yahoo.com

d. ngoisao.net/News/Home/

35. Câu hỏi: Để đặt chế độ mặc định cho một trang Web
(mỗi khi mở cửa sổ Internet Explorer thì nội dung trang Web đó
luôn xuất hiện đầu tiên), bạn phải vào đâu để thực hiện:a. Tools/ Internet Options ...

b. Tools/ Mail and New.

c. Tools/ Windows Messenger.
d. Tools/ Manage Add-ons ...

e. Câu hỏi này chưa được trả lời

Câu hỏi: Trong mô hình OSI 7 tầng, tầng nào có chức năng
chọn đường và chuyển tiếp:a. Tầng Mạng

b. Tầng Liên kết dữ liệu

c. Tầng vật lý

d. Tầng Phiên

e. Câu hỏi này chưa được trả lời

Câu hỏi: Một mạng LAN hoạt động theo các giao thức của
Internet được gọi là:a. mạng Intranet

b. mạng Extranet

c. mạng Internet

d. mạng WAN

e. Câu hỏi này chưa được trả lời

Câu hỏi: Mạng cục bộ - LAN (Local Area Network) là mạng:
a. Được cài đặt trong phạm vi một đô
thị hoặc trong một trung tâm kinh tế - xã
hội có bán kính khoảng 100km.

b. Chỉ áp dụng cho phạm vi các phòng
học máy tính.

c. Được cài đặt trong phạm vi có bán
kính khoảng 500km.

d. Được đặt trong phạm vi tương đối nhỏ
(trong một toà nhà, trong một trường học
...).

e. Câu hỏi này chưa được trả lời

Câu hỏi: Cấu trúc mạng bus (mạng có kết nối thẳng) thích
hợp cho:a. Các phòng học hay phòng làm việc có
số lượng máy nhỏ hơn 20 chiếc.

b. Các mạng có số lượng máy tính lớn.

c. Các mạng nhỏ, đơn giản.

d. Các mạng lớn, phức tạp.

e. Câu hỏi này chưa được trả lời

Câu hỏi: Repeater hoạt động ở lớp nào của mô hình OSI:
a. Lớp vật lý (the physical layer).

b. Lớp mạng (the network layer).

c. Lớp ứng dụng (the application
layer).

d. Lớp liên kết dữ liệu (the data link
layer).

e. Câu hỏi này chưa được trả lời

Câu hỏi: Giả sử bạn đã lập được hộp thư có tên
thnnsgdnb@yahoo.com. Để vào (đăng nhập) được thùng thư của
mình:a. Trong cửa sổ đăng nhập, tại mục
Yahoo! ID bạn chỉ cần nhập thnnsgdnb, tại
mục Password bạn nhập mật khẩu và nhấn Sign
Up.

b. Trong cửa sổ đăng nhập, tại mục
Yahoo! ID bạn phải nhập thnnsgdnb@yahoo.com,
tại mục Password bạn nhập mật khẩu và nhấn
Sign Up.
c. Trong cửa sổ đăng nhập, tại mục
Yahoo! ID bạn phải nhập thnnsgdnb@yahoo.com,
tại mục Password bạn nhập mật khẩu và nhấn
Sign In.

d. Trong cửa sổ đăng nhập, tại mục
Yahoo! ID bạn chỉ cần nhập thnnsgdnb, tại
mục Password bạn nhập mật khẩu và nhấn Sign
In.

e. Câu hỏi này chưa được trả lời

Câu hỏi: Để kết nối đường truyền Internet tốc độ cao
(ADSL):a. Bạn cần tối thiểu 01 máy vi tính, 01
modem bất kỳ, 01 đường dây điện thoại đã
đăng ký dịch vụ.

b. Bạn cần tối thiểu 01 máy vi tính, 01
modem bất kỳ.

c. Bạn cần tối thiểu 01 máy vi tính, 01
modem ADSL.

d. Bạn cần tối thiểu 01 máy vi tính, 01
modem ADSL, 01 đường dây điện thoại đã đăng
ký dịch vụ.
e. Câu hỏi này chưa được trả lời

21. Câu hỏi: Giả sử bạn có 2 máy tính A và B kết nối mạng
LAN và sử dụng hệ điều hành MS Windows XP. Trên máy A bạn
có thư mục GAĐT. Từ máy B để có thể sao chép (copy) thư mục
GAĐT trên máy A về bạn thực hiện:a. Nhấn chuột phải vào thư mục GAĐT trên
máy A, chọn Sharing and Security … , rồi
tích vào mục chia sẻ. Sau đó sao chép.

b. Nhấn chuột phải vào thư mục hoặc ổ
đĩa chứa thư mục GAĐT trên máy B, chọn
Sharing and Security … , rồi tích vào mục
chia sẻ. Sau đó sao chép.

c. Nhấn chuột phải vào thư mục hoặc ổ
đĩa chứa thư mục GAĐT trên máy A, chọn
Sharing and Security … , rồi tích vào mục
chia sẻ. Sau đó sao chép.

d. Nhấn chuột phải vào ổ đĩa D:\ trên
máy A, chọn Sharing and Security … , rồi
tích vào mục chia sẻ. Sau đó sao chép.

Câu hỏi này chưa được trả lời
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản