Khóa học Đổi mới toàn diện Bản thân cùng Tư duy ĐỘT PHÁ 2016 - Ts. Lê Thẩm Dương. nhận ngay Coupon Giảm 50%

Bài tập trắc nghiệm Tiếng anh - 3

Chia sẻ: Nguyễn Trọng Việt | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
129
lượt xem
7
download

Bài tập trắc nghiệm Tiếng anh - 3

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Imperative Complete the following sentences with the imperative form of the verb in brackets: 0. Leon, water the flowers in the evening! 1. Sam, __________________ (not to call) me before 8 o’clock! 2. Please __________________ (to feed) the dog twice a day! 3. __________________ (not to touch) the hot electric iron! 4. Hold on __________________ (to hold on) for a minute! 5. Please __________________ (to be) nice to your little sister! Complete the following sentences with the imperative form of the verb in brackets: 0. Let’s play our favourite games! 1. __________________ (to stop) making such a terrible noise! 2. Please...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài tập trắc nghiệm Tiếng anh - 3

Đồng bộ tài khoản