Khóa học Đổi mới toàn diện Bản thân cùng Tư duy ĐỘT PHÁ 2016 - Ts. Lê Thẩm Dương. nhận ngay Coupon Giảm 50%

Bài tập trắc nghiệm Tiếng anh - 4

Chia sẻ: Nguyễn Trọng Việt | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
200
lượt xem
20
download

Bài tập trắc nghiệm Tiếng anh - 4

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Complete the following sentences with the past simple of the verb in brackets: 0. Al painted the ceiling three weeks ago. 1. Maria and Lucy __________________ (to visit) the party last night. 2. They __________________ (to take) the boat to the island on Friday. 3. Will __________________ (to make) us laugh yesterday. 4. The train __________________ (to leave) the station in the morning 5. I __________________ (to try) to fix it long ago. Negate the following sentences: 0. He played soccer with the kids. He did not play soccer with the kids. 1. They married four days ago. 2. Paul and Carla met...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài tập trắc nghiệm Tiếng anh - 4

Đồng bộ tài khoản