Bài tập Trái phiếu

Chia sẻ: Nhiếp Phong Bộ Kinh Vân | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
1.232
lượt xem
207
download

Bài tập Trái phiếu

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài tập Trái phiếu sẽ giúp bạn ôn tập 1 số kiến thức về giá trái phiếu, trái phiếu chiết khấu, lãi suất trái phiếu,... Hy vọng tài liệu này sẽ giúp các bạn ôn tập tốt.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài tập Trái phiếu

  1. BÀI TẬP TRÁI PHIẾU 1. Công ty cổ phần CN phát hành trái phiếu vào đầu tháng 1/1995, trái phiếu có mệnh giá 1.000.000 đồng, kỳ hạn 10 năm, lãi suất trả cho người mua 8%/năm, định kỳ trả 6 tháng/lần. a. Vào đầu tháng 7/2000, lãi suất thị trường là 7,8%/năm. Tính hiện giá trái phiếu. Nếu lúc này trái phiếu vẫn được bán trên thị trường với giá bằng mệnh giá thì nhà đầu tư có nên mua trái phiếu? b. Đầu tháng 7/2001, nếu giá trái phiếu là 920.000 đ, tính lợi suất danh nghĩa, lợi suất đáo hạn của trái phiếu? Nếu nhà đầu tư kì vọng mức lãi suất trên trái phiếu là 10% thì có nên mua trái phiếu lúc này không? 2. Một trái phiếu chiết khấu có mệnh giá 1.000 USD. Lãi suất đáo hạn là 16%, thời gian còn lại cho đến khi đáo hạn là 10 năm. Biết trái phiếu đã lưu hành trên thị trường được 5 năm. Hiện nay giá trái phiếu là bao nhiêu? Nếu giá của nó là 2.000 USD thì lãi suất đáo hạn là bao nhiêu? 3. Công ty Daso bán trái phiếu kỳ hạn 20 năm, lãi suất 12%/năm, mệnh giá 1.000USD. Loại trái phiếu này đã được phát hành cách đây 10 năm, hiện nay với kỳ đáo hạn còn lại là 10 năm, trái phiếu này được bán với giá 849,46 USD. a. Tính tỷ lệ sinh lợi tức thời? b. Tính tỷ lệ sinh lợi cho đến khi mãn hạn/ 4. Tập đoàn NA phát hành trái phiếu có thể chuộc lại (Callable Bond). Trái phiếu này có mệnh giá 1.000USD, kỳ đáo hạn 10 năm, lãi suất 10%/năm. Trái phiếu có điều kiện chuộc lại sau 5 năm với giá chuộc lại tăng 10% so với mệnh giá. Hiện nay sau 3 năm lưu hành trên thị trường, trái phiếu có giá là 1.050USD. Tính tỷ lệ sinh lợi tức thời, tỷ lệ sinh lợi đáo hạn, tỷ lệ sinh lợi chuộc lại? 5. Trái phiếu có mệnh giá 1.000.000 đồng, lãi coupon 10%, phương thức trả lãi 6 tháng/lần, kỳ đáo hạn 10 năm, lãi suất đáo hạn 12%. Hỏi giá trái phiếu hiện nay là bao nhiêu? Giá hai năm sau của trái phiếu là bao nhiêu? 6. Trái phiếu mệnh giá 1.000 USD, lãi coupon 15%, kỳ hạn 10 năm, phương thức trả lãi 6 tháng/lần, có điều khoản chuộc lại sau 7 năm với giá chuộc cao hơn mệnh giá 10%. Sau 3 năm kể từ ngày phát hành, giá trái phiếu là 950USD, hỏi lợi suất chuộc lại là bao nhiêu? 7. Một công ty phát hành trái phiếu có mệnh giá 10.000.000 đồng, thời gian đáo hạn 10 năm, lãi suất trả cho người mua 10%/năm, mỗi năm trả 2 lần. Nếu tỷ lệ lãi yêu cầu lần lượt là 12% và 14% thì giá bán hợp lý của nó là bao nhiêu? Trong trường hợp trái phiếu đã lưu hành 5 năm và lãi suất chiết khấu vẫn là 12% thì giá trị của trái phiếu là bao nhiêu?
  2. 8. Công ty thực phẩm N phát hành trái phiếu lãi suất 15%/năm, mệnh giá 1.000.000 đồng, 15 năm đáo hạn. Lãi suất đang lưu hành 10%/năm. Hãy tính hiện giá của trái phiếu với 2 phương thức trả lãi: định kỳ nửa năm 1 lần và định kỳ 6 tháng 1 lần. 9. Cho trái phiếu ABC có lãi suất danh nghĩa là 17,75%, một năm trả lãi 2 lần, kỳ hạn 5 năm, mệnh giá 100.000 đồng và có giá thị trường là 123.000 đồng. Xem xét lợi suất hiện hành, lợi suất đáo hạn của trái phiếu là bao nhiêu? Giả sử đã nhận được khoản lãi của nửa năm đầu tiên vào 31/05/2000 và đầu tư vào CD’s 1/6/2000 với lãi 9,2%/năm, mỗi năm trả 2 lần. Tính tổng lợi tức tiềm năng, tính lãi trên lãi? 10. Công ty ABC phát hành trái phiếu kỳ hạn 5 năm. Lãi trái phiếu trả 9%/năm, mệnh giá trái phiếu 1 triệu đồng. a. Hãy tính tỷ lệ sinh lợi cho đến khi mãn hạn nếu hiện giá trái phiếu là 892.000 đồng và 1.126.000 đồng. b. Nếu lãi suất mong đợi cho đến khi đáo hạn là 10%/năm thì nhà đầu tư có bỏ ra 892.000 đồng để mua trái phiếu trên hay không? Vì sao?
Đồng bộ tài khoản