BÀI TẬP TỰ LUẬN CHƯƠNG NITƠ–PHOTPHO

Chia sẻ: hung018996

Lập các phương trình hóa học và cho biết As, Bi và Sb2O3 thể hiện tính chất gì? a)As+HNO3 H3AsO4+NO2+H2O b)Bi+HNO3 Bi(NO3)3+NO+H2O c)Sb2O3+HCl SbCl3+H2O d)Sb2O3+NaOH NaSbO2+H2O

Bạn đang xem 7 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản