Bài tập ứng dụng SPSS: Bài tập ôn thống kê mô tả - Nguyễn Duy Tâm

Chia sẻ: tom0505

Lập bảng thống kê chéo cho những trường hợp sau: Giới tính và trình độ học vấn của chủ hộ. (Biểu thị tần số, tần suất theo giới tính, tần suất theo trình độ học vấn – mỗi chỉ tiêu 1 bảng tính). Hộ khẩu của chủ hộ và dân tộc (tần số, tần suất theo hộ khẩu và tần suất theo dân tộc – mỗi chỉ tiêu 1 bảng tính) Lập bảng thống kê đa biến cho 3 biến: dân tộc, hộ khẩu chủ hộ và giới tính (3 biến). Sau đó, rút gọn bảng chỉ thể hiện cho nam giới...

Bạn đang xem 7 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: Bài tập ứng dụng SPSS: Bài tập ôn thống kê mô tả - Nguyễn Duy Tâm

17-Aug-10
Nguyễn Duy Tâm - http://sites.google.com/site/tam0505/
1
Nguyen Duy Tam - http://sites.google.com/site/tam0505/
TẠO BiẾN SAU


 Trong nhaõn hieäu nöôùc ngoït coù gaz sau ñaây baïn söû duïng
thöôøng xuyeân nhaát nhaõn hieäu naøo?
Coca-Cola 1
Pepsi-Cola 2
Sprite 3
7-Up 4
Fanta 5
Nguyen Duy Tam - http://sites.google.com/site/tam0505/ 2
1
17-Aug-10
TẠO BiẾN SAU


 Baïn ñaõ töøng uoáng qua caùc nhaõn hieäu nöôùc ngoït coù gaz naøo
trong caùc nhaõnhieäu sau ñaây?
Coca-Cola 1
Pepsi-Cola 2
Sprite 3
7-Up 4
Fanta 5
Nguyen Duy Tam - http://sites.google.com/site/tam0505/ 3
TẠO FILE SPSS TỪ FILE EXCEL


 TỪ FILE Du lieu nhan vien.xls HÃY TẠO MỘT FILE SPSS
 …………………………………………………………………
…………………………………………………………………
 …………………………………………………………………
 …………………………………………………………………
 …………………………………………………………………
 …………………………………………………………………
 …………………………………………………………………
 Từ file vừa tạo trên, hãy tiến hành lọc lại dữ liệu
 …………………………………………………………………
 …………………………………………………………………

Nguyen Duy Tam - http://sites.google.com/site/tam0505/ 4
2
17-Aug-10
 Dùng dữ liệu của bài tập:
 DATA PHI CHINH THUC 2007
 Lập bảng thống kê đơn biến cho những biến sau:

1. Giới tính người được khảo sat
2. Hộ khẩu chủ hộ
3. Số thành viên trong hộ
4. Dân tộc của chủ hộ
5. Hình thức kinh doanh
6. Địa điểm hoạt động
Nguyen Duy Tam - http://sites.google.com/site/tam0505/ 5
DATA PHI CHINH THUC 2007


1. Lập bảng thống kê chéo cho những trường hợp sau
2. Giới tính và trình độ học vấn của chủ hộ. (Biểu thị
tần số, tần suất theo giới tính, tần suất theo trình độ
học vấn – mỗi chỉ tiêu 1 bảng tính).
3. Hộ khẩu của chủ hộ và dân tộc (tần số, tần suất theo
hộ khẩu và tần suất theo dân tộc – mỗi chỉ tiêu 1
bảng tính)
4. Lập bảng thống kê đa biến cho 3 biến: dân tộc, hộ
khẩu chủ hộ và giới tính (3 biến). Sau đó, rút gọn
bảng chỉ thể hiện cho nam giới hoặc nữ giới).
Nguyen Duy Tam - http://sites.google.com/site/tam0505/ 6
3
17-Aug-10
Thực hành vẽ biểu đồ


 Vẽ biểu đồ hình bánh (pie), hình thanh (bar) và pareto cho các
trường hợp sau:
1. Giới tính người được khảo sát
2. Hộ khẩu chủ hộ
3. Số thành viên trong hộ
4. Dân tộc của chủ hộ
5. Hình thức kinh doanh
6. Địa điểm hoạt độngNguyen Duy Tam - http://sites.google.com/site/tam0505/ 7
Bài tập tự chọn biến


 Anh chị dùng bài tập Khach hang di dong.sav , Hãy chọn
một số biến định tính, biến phân loại để lập ra các bảng thống
kê đơn biến và đa biến.

 Mục đích: Xác định biến định tính và biến định lượng
Nguyen Duy Tam - http://sites.google.com/site/tam0505/ 8
4
17-Aug-10
DATA PHI CHINH THUC 2007


 TÍNH CÁC CHỈ TIÊU THỐNG KÊ MÔ TẢ CHO
BA BiẾN tuổi chủ hộ, doanh thu hoạt động
(q12.DTHD1).
1. Tính số trung bình, trung vị, mode
2. Tính khoảng biến thiên, phương sai, độ lệch chuẩn,
sai số chuẩn.
3. Tìm tứ phân vị, và phân vị thứ 95%
Nguyen Duy Tam - http://sites.google.com/site/tam0505/ 9
DATA PHI CHINH THUC 2007


1. Dựa vào nhóm câu 16.NN1  16.Nnkhac. Hãy cho
biết nguyên nhân chính chuyển sang lĩnh vực kinh tế
phi chính thức của người lao động.
2. Dựa vào nhóm câu 18.NV1  18.Nvkhac, hãy cho
biết nguồn vốn chính trong việc huy động của người
lao động trong khu vực kinh tế phi chính thức.
Nguyen Duy Tam - http://sites.google.com/site/tam0505/ 10
5
17-Aug-10
Databaitap5 – statistics.sav


1. Tính mức độ yêu thích âm nhạc bình quân của cộng
đồng cho từng loại âm nhạc được khảo sát (
bigband  hvymetal).
2. Hãy cho biết mức độ yêu thích âm nhạc bình quân
chung của cộng đồng được khảo sát (Từ biến
Bigband  Hvymetal) và cho biết mức độ yêu
thích bình quân về âm nhạc theo giới tính (sex) và
tình trạng hôn nhân (marital).
3. Kiểm định sự khác biệt về mức độ yêu thích âm
nhạc (chung) theo sex và marital
Nguyen Duy Tam - http://sites.google.com/site/tam0505/ 11
Bài tập tự chọn biến


 Anh chị dùng bài tập Khach hang di dong.sav , Hãy
chọn một số biến định lượng để tính các chỉ tiêu
thống kê mô tả nhằm mô tả khuynh hướng tập trung
và phân tán của dữ liệu. Tìm giá trị phân vị có giá trị
85%.
Nguyen Duy Tam - http://sites.google.com/site/tam0505/ 12
6
17-Aug-10
Khach hang di dong.sav


 Dùng công cụ Descriptive để tính chỉ tiêu giá trị
trung bình có các biến về mức độ hài lòng đối với
từng dịch vụ trên điện thoại di động (Clthoai,
Clvoice,…,Clpayment).
 Vẽ biểu đồ thanh ngang cho các giá trị trung bình
trên và cho biết khách hàng hài lòng nhất ở dịch vụ
nào?
 Tính mức độ hài lòng chung cho các dịch vụ di động.
Và kiểm định sự khác biệt về mức độ hài lòng đối
với các mạng di động khác nhau
Nguyen Duy Tam - http://sites.google.com/site/tam0505/ 13
 Thực hiện lại các bài tập trong file data phi chinh
thuc 2007 và để tính các chỉ tiêu thống kê mô tả cho
biến doanh thu hoạt động có sự phân nhóm theo
giới tính và loại hình hoạt động và loại hình hoạt
động (loaihinh)
 Khach hang di dong.sav để tính các chỉ tiêu thống
kê mô tả có sự phân nhóm theo giới tính, và số tiền
chi cho điện thoại mỗi thángNguyen Duy Tam - http://sites.google.com/site/tam0505/ 14
7
17-Aug-10
Dùng bài tập: Thu nhập khả d ụng và Doanh số bán
lẻ.Sav


 Một cửa hàng muốn nghiên cứu doanh số bán lẻ phụ thuộc
vào thu nhập khả dụng của người dân và một số yếu tố khác
như: thời gian,…
 Sử dụng mô hình hồi quy: anh/chị hãy chọn mô hình tốt nhất
nhằm dự báo doanh số cho năm 2010 và 2011.
Nguyen Duy Tam - http://sites.google.com/site/tam0505/ 15
Danh gia du an PSM.sav


Nhằm đánh giá khả năng cải thiện về thu nhập của người dân
tham gia dự án. 300 hộ dân gồm hai đối tượng được tham gia dự
án và không tham gia khảo sát.
 So sánh khả năng cải thiện thu nhập của hai đối tượng này
bằng phương pháp t_test.
 Nhằm xác định và dự báo những đối tượng có khả năng cải
thiện đời sống trong những hộ tham gia dự án. Anh/chị hãy
dùng mô hình logit để xác định mức độ phù hợp của mô hình
trên.
Nguyen Duy Tam - http://sites.google.com/site/tam0505/ 16
8
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản