Bài tập và bài giải môn học nguyên lý kế tóan

Chia sẻ: hoangthitham

Tài liệu tham khảo bài tập thực hành nguyên lý kế tóan dành cho các bạn sinh viên đang theo học ngành kế tóan, kinh tế, ngoại thương, giúp các bạn nắm được kiến thức và ôn tập về kế toán. Mời các bạn tham khảo

Nội dung Text: Bài tập và bài giải môn học nguyên lý kế tóan

Bài tập 1
Một Doanh nghiệp X trong kì có các tài liệu sau:
1. Doanh nghiệp tiến hành thu mua vật liệu M:
- Số tiền phải trả ghi trên hoá đơn của người bán: tổng giá thanh toán
110.000.000đ, trong đó giá mua chưa thuế là 100.000.000đ, thuế GTGT
10.000.000đ.
- Chi phí vận chuyển, bốc dở: hoá đơn của đơn vị vận chuyển tổng giá
thanh toán 4.400.000đ, trong đó giá mua chưa thuế là 4.000.000, thuế GTGT
400.000đ.
- Chi phí của bộ phận thu mua: 600.000đ
- Khối lượng vật liệu thu mua: 1.000 kg.
- Định mức hao hụt tự nhiên: 0,6%.
- Khối lượng vật liệu thực tế nhập kho: 964 kg
2. Mua một ô tô vận tải F, giá mua chưa có thuế 260.000.000đ, thuế GTGT
10%. Lệ phí trước bạ 2% tính trên giá thanh toán. Chi phí lắp đặt bốc xếp và
chạy thử 12.000.000đ.
Yêu cầu:
Tính giá thực tế của vật liệu M và ô tô F theo tài liệu trên theo 2 phương
pháp tính thuế GTGT:
a/ Theo phương pháp khấu trừ.
a/ Theo phương pháp trực tiếp.
Bài giải
I.Định khoản các nghiệp vụ kinh tế phát sinh trong kỳ
Theo PP khấu trừ thuế
1.Nợ TK 152 (VLM): 100.000.000
Nợ TK 1331 : 10.000.000
Có TK 331 :110.000.000
2.Nợ TK 152 (VLM) : 4.000.000
Nợ TK 1331 : 400.000
Có TK 331 ; 4.400.000
3.Nợ TK 152 (VLM) :600.000
Có TK 331 :600.000
Định mức NVL tiêu hao theo định mức cho phép = 1.000 kg*0.6% = 6 kg
NVL hao hụt thực tế = 1.000 – 964 = 36 kg
NVL hao hụt vượt mức = 36 – 6 = 30 Kg
Nợ TK 138(1381) :30 kg
Có TK 152 : 30 kg
Giá thực tế của VL M nhập kho = (100.000.000+4.000.000+600.000)/994 =
105.231,40đ/kg
4a.Nợ TK 211 : 260.000.000
Nợ TK 1331 : 26.000.000
Có TK 331 : 286.000.000
b.Nợ TK 211 : 286.000.000*2% = 5.720.000
Có TK 3338 : 5.720.000
c.Nợ TK 211 : 12.000.000
Có TK331 : 12.000.000
Giá thực tế của ô tô F : 260.000.000+5.720.000+12.000.000 = 277.720.000đ
II . Theo PP trực tiếp
1.Nợ TK 152(VLM) : 110.000.000
Có TK 331 : 110.000.000
2.Nợ TK 152(VLM) : 4.400.000
Có TK 331 : 4.400.000
3.Nợ TK 152 : 600.000
Có TK 331 : 600.000
Giá thực tế VL M nhập kho = (110.000.000+4.400.000+600.000)/994 =
115.694,16đ
4a.Nợ TK 211 : 286.000.000
Có TK 331 : 286.000.000
b. Nợ TK 211 : 5.720.000
Có TK 3338 : 5.720.000
c.Nợ TK 211 : 12.000.000
Có TK 331 : 12.000.000
Giá thực tế nhập kho của ô tô F = 286.000.000+5.720.000+12.000.000 =
303.720.000đ
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản