Bài tập và bài giải môn vi xử lý chương 1

Chia sẻ: ngovanquang

BÀI 1 cho một loai ICnhớ loại UV_EPROMcó dung lượng bộ nhớ là 4KB hỏi: +mã số của ICnày +nếu IC này được dùng làm bộ nhớ của một hệ thống vi điều khiển có địa chỉ bắt đầu là 000hex thì địa chỉ kết thúc của bộ nhớ đó là bao nhiêu ? +nếu IC này được dùng làm bộ nhớ của một hệ thống vi diều khiển có địa chỉ kết thúc là 7FFFhex thì địa chỉ bắt đầu là bao nhiêu?

Bạn đang xem 20 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản