Bài tập và bài giải môn vi xử lý chương 1

Chia sẻ: Ngo Van Quang | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:60

0
985
lượt xem
314
download

Bài tập và bài giải môn vi xử lý chương 1

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

BÀI 1 cho một loai ICnhớ loại UV_EPROMcó dung lượng bộ nhớ là 4KB hỏi: +mã số của ICnày +nếu IC này được dùng làm bộ nhớ của một hệ thống vi điều khiển có địa chỉ bắt đầu là 000hex thì địa chỉ kết thúc của bộ nhớ đó là bao nhiêu ? +nếu IC này được dùng làm bộ nhớ của một hệ thống vi diều khiển có địa chỉ kết thúc là 7FFFhex thì địa chỉ bắt đầu là bao nhiêu?

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài tập và bài giải môn vi xử lý chương 1

 1. viết gửi lúc 10:50 ngày 26 March 2008 bài tập chương 1lớp NTDT35A Họ tên : BÙI THỊ YẾN LỚP NTDT35A MSSV:0731681 BÀI 1 cho một loai ICnhớ loại UV_EPROMcó dung lượng bộ nhớ là 4KB hỏi: +mã số của ICnày +nếu IC này được dùng làm bộ nhớ của một hệ thống vi điều khiển có địa chỉ bắt đầu là 000hex thì địa chỉ kết thúc của bộ nhớ đó là bao nhiêu ? +nếu IC này được dùng làm bộ nhớ của một hệ thống vi diều khiển có địa chỉ kết thúc là 7FFFhex thì địa chỉ bắt đầu là bao nhiêu? GIẢI IC nhớ loại UV_EPROM co dung lượng bộ nhớ là 4kB có: + ta có dung lượng bộ nhớ là 4kB =32kbit . đây là IC nhớ loại UV_EPROM nên có mã số là :2732 +nếu ICnhớ này có địa chỉ ban đầu là 000hex thì địa chỉ kết thúc của IC là : 4kB =2^2 *2^10 = 2^12 vậy ta có N=12 vậy địa chỉ kết thúc là :FFFhex +nếu IC có địa chỉ kết thúc là 7FFF thì có địa chỉ bắt đầu là :FFF BÀI 2 cho IC có mã số là 28512 cho biết loại IC nhớ .nếu biết địa chỉ bắt đầu của vùng nhớ sủ dụng IC nay là 000hex thì địa chỉ kết thúc là bao nhiêu GIẢI +IC nhớ có mã 28512 là loai IC nhớ E EPROM,có dung lượng 512kbit +IC nhớ có địa chỉ bắt đầu là 000hex thì có địa chỉ kết thúc là 7FFF BÀI 3
 2. cần thiết kế một vùng nhớ có dung lượng là 32kB sử dụng bộ nhớ DRAM hỏi phải sử dụng bao nhiêu IC 4164 GIẢI để có một vùng nhớ có dung lượng 32kB sủ dụng bộ nhớ DRAM thì phải sử dụng 4 IC nhớ loại 4164 BÀI 4 cho hai IC nhớ 2832 ,2IC nhớ 2764 1ICnhớ 28128 hỏi có thể thiết kế được bộ nhớ có tầm địa chỉ bắt đầu từ 000hex đến địa chỉ bao nhiêu . GIẢI +IC 2832 có dung lượng 32kbit thuộc loạiEEPROM +IC 2764 có dung lượng 64kbit thuộc loai UV_EPROM +IC28128 có dung lượng 128kbit thuộc loai EEPROM nếu địa chỉ bắt đầu là 000hex thi ta co địa chỉ kết thúc là : 2*32+2*64+128=40kB. suy ra địa chỉ kết thúc là 4FFF BÀI 5 cho các IC có mã số như sau :1IC 2732,2IC 2716, 2IC 2764 ,1IC 27128 hỏi để thiết đuwowcj một vùng nhớ có dung lượng 32kB ta cần sử dụng các IC nào ? GIẢI để thiết kế một vùng nhớ có dung lượng 32kB thì ta cần sử dụng các IC sau : +2IC2764.1 IC 27128 +hoặc :1IC 27128,1IC 2732 ,2 IC 2716, 1IC 2764 BÀI6 nếu muốn thiết kế 1 bộ nhớ có tầm địa chỉ từ 2FFF hex sủ dụng bộ nhớ SRAM cần sử dụng IC có mã số bao nhiêu GIẢI Để có bộ nhớ có tầm địa chỉ tư 2000hex đến 2FFF hẽ sử dụng bộ nhớ SRAM thì ta cần IC có mã số 6164
 3. buithiyen Hiện đã có 6 ý kiến thảo luận về bài viết này. Mời bạn cùng trao đổi! Về đầu trang In bài viết Thảo luận về bài viết Gửi qua email choo soong goong Họ Tên: Nguyễn Trung Kiên Lớp: NTDT35 A2 MSSV:0733805 Bài 1:Cho một loai IC nhớ loại UV_EPROM có dung lượng bộ nhớ là 4KB hỏi: a) Mã số của IC này? b) Nếu IC này được dùng làm bộ nhớ của một hệ thống vi điều khiển có địa chỉ bắt đầu là 000 H thì địa chỉ kết thúc của bộ nhớ đó là bao nhiêu? c) Nếu IC này được dùng làm bộ nhớ của một hệ thống vi diều khiển có địa chỉ kết thúc là 7FFF H thì địa chỉ bắt đầu là bao nhiêu? Giải: a) Loại UV_EPROM => mã số là :27 4KB = 4 x 8 = 32 Kbit &n bsp; &n bsp; &n bsp; => Mã số IC này là : 2732 b) Ta có 4KB = 2^2 x 2^10 = 2^12 => N =12 ;IC này có 12 đường địa chỉ: Nếu IC có địa chỉ bắt đầu là 000 H tức là: 0000 0000 0000 Thì địa chỉ kết thúc sẽ là : 1111 1111 1111 = FFF H c) Nếu IC có địa chỉ kết thúc là: 7FFF H thì địa chỉ bắt đầu của vùng nhớ đó là : 7FFF H - FFF H = 7000 H BÀI 2: Cho IC có mã số là 28512 cho biết loại IC nhớ? Nếu biết địa chỉ bắt đầu của vùng nhớ sủ dụng IC nay là 000 H thì địa chỉ kết thúc là bao nhiêu?
 4. Giải: + 28512 => là loại IC EEPROM + dung lượng là 512 (kbit) = 64 KB = 2^6 x 2^10 = 2^16 byte => N =16 => IC này có 16 đường địa chỉ bộ nhớ Nếu địa chỉ bắt đầu là 0000 H tức là : 0000 0000 0000 0000 Thì địa chỉ kết thúc sẽ là: 1111 1111 1111 1111 = FFFF H BÀI 3: Cần thiết kế một vùng nhớ có dung lượng là 32 KB sử dụng bộ nhớ DRAM hỏi phải sử dụng bao nhiêu IC 4164 Giải: Ta có IC 4164 có dung lượng bộ nhớ là 64 (Kbit) = 8 KB Ta cần vùng nhớ có dung lượng là 32 KB => 32 / 8 = 4 Vậy ta cần 4 IC 4164 để thiết kế vùng nhớ có dung lượng là 32 KB BÀI 4: Cho 2 IC nhớ 2832 , 2 IC nhớ 2764 , 1 IC nhớ 28128 hỏi có thể thiết kế được bộ nhớ có tầm địa chỉ bắt đầu từ 0000 H đến địa chỉ bao nhiêu? Giải: Ta có 2 IC 2832 => thuộc loại EEPROM có dung lượng là 2 x 32 = 64(kbit) = 8 KB 2 IC 2764 => thuộc loại UV-EPROM có dung lượng là 2 x 64 = 128 (kbit) = 16 KB 1 IC 28128 => thuộc loại EEPROM có dung lượng là 128 (kbit) = 16 KB => ta có tổng dung lượng bộ nhớ là 8 + 16 + 16 = 40 KB = 40 x 2^10 = 5/4 x 2^5 x 2^10 = 5/4 x 2^15 byte => N = 15 ,ta có thể thiết kế được bộ nhớ có 15 đường địa chỉ Bắt đầu từ 0000 H đến 111 1111 1111 1111 = 7FFF H BÀI 5:Cho các IC có mã số như sau :1 IC 2732, 2 IC 2716, 2 IC 2764 ,1 IC 27128 hỏi để thiết được một vùng nhớ có dung lượng 32 KB ta
 5. cần sử dụng các IC nào ? Giải: Ta có IC 2732 => Dung lượng bộ nhớ là: 32(kbit) = 4 KB IC 2716 => Dung lượng bộ nhớ là: 16(kbit) = 2 KB (có 2 con) IC 2764 => Dung lượng bộ nhớ là: 64(kbit) = 8 KB (có 2 con) IC 27128 => Dung lượng bộ nhớ là: 128(kbit) = 16 KB =>để có dung lượng bộ nhớ là 32 KB ta cần kết hợp hoặc: + 3 con IC là :1 IC 27128 và 2 IC 2764 + 5 con IC là: 1 IC 2732 ; 2 IC 2716 ; 1 IC 2764 ; 1 IC 27128 Bài 6: Nếu muốn thiết kế 1 bộ nhớ có tầm địa chỉ từ 2000 H đến 2FFF H sủ dụng bộ nhớ SRAM cần sử dụng IC có mã số bao nhiêu? Giải: SRAM có mã là 61 Ta có tầm địa chỉ từ 2000 H -> 2FFF H => 2FFF H - 2000 H = FFF H mà FFF H = 1111 1111 1111 => có 12 đường địa chỉ của bộ nhớ (N=12) => Dung lượng của bộ nhớ là 2^12 = 2^2 x 2^10 = 4 KB = 4 x 8 = 32(kbit) Ta có IC cần sử dụng là IC có mã số 6132 Hết anhchangtotbung8x Bài tập chương I Nguyễn Duy Phương MSSV: 0733969 Lớp NTDT35A Bài 1 Cho một loại IC nhớ UV EPROM có dung lượng 4kb
 6. a) Mã số của IC là: b) Nếu IC được dùng làm bộ nhớ của hệ thống vi điều khiển có địa chỉ bắt đầu là 000H thì địa chỉ kết thúc là bao nhiêu c) Nếu IC dùng làm bộ nhớ của hệ thống vi điều khiển có địa chỉ kết thúc là 7FFFH thì có địa chỉ bắt đầu là bao nhiêu Bài giải a) Loại UV EPROM là loại có mã số là 27 4kb = 4 x 8 = 32kbit nên ta có mã số của IC này là 2732 b) Ta có 47kb = 22 x 210 = 212 Nên N = 12 => IC này có 12 đường địa chỉ , nếu IC có 12 đường địa chỉ thì điểm bắt đầu của nó sẽ là 0000 0000 0000 và địa chỉ kết thúc của nó sẽ là 1111 1111 1111 = FFFH c) Nếu IC có địa chỉ kết thúc là 7FFFH thì địa chỉ bắt đầu của vùng nhớ sẽ là 7FFFH – FFFH = 7000H Bài 2: Cho IC có mã số là 28512, cho biết loại IC nhớ, nếu biết địa chỉ bắt đầu của vùng nhớ sử dụng IC này là 000H thì địa chỉ kết thúc là bao nhiêu Bài giải: IC có mã 28512 => là loại IC EEPROM Dung lượng sẽ là 512(kbit) = 64kb = 26 x 210 = 216 byte nên N sẽ bằng 16 Tương đương 16 đường địa chỉ bộ nhớ và nếu địa chỉ bắt đầu là 0000 0000 0000 0000H thì điạ chỉ kết thúc sẽ là 1111 1111 1111 1111H = FFFFH Bài 3: Cần thiết kế một bộ nhớ có dung lượng bộ nhớ là 32kb, sử dụng bộ nhớ Ram, hỏi phải sử dụng bao nhiêu IC 4164 Giải: Ta có 1 IC 4164 sẽ có dung lượng là 64kbyt và bằng 8kb. để thiết kế vùng nhớ có dung lượng 32kb cần phải có 32/8 = 4, vậy ta cần phải có 4 IC 4164 để thiết kế mạch trên Bài 4: Cho 2 IC nhớ 2832, 2 IC nhớ 2764, 1 IC nhớ 28128, hỏi có
 7. thể thiết kế được bộ nhớ có tầm địa chỉ bắt đầu từ 0000H đến địa chỉ bao nhiêu Giải: Ta có 1 IC 2832 thuộc loại EEPROM có dung lượng là 32kbyt => 2 IC 2832 = 32 x 2 = 64kbyt = 8kb IC 28128 thuộc loại EEPROM có dung lượng là 128kbyt = 16kb IC 2764 thuộc loại UV EPROM có dung lượng là 64byt , 2 IC sẽ là 2 x 64 = 128kbyt = 16kb từ đó ta có: tổng dung lượng bộ nhớ là: 8 + 16 + 16 = 40kb = 40 x 210 = 5 : 4 x 25 x 210 = 5 : 4 x 215 byt vậy N = 15, ta có thể thiết kế được bộ nhớ có 15 đường địa chỉ bắt đầu từ 0000H đến 111 1111 1111 1111 = 7FFFH Bài 5: Chi các IC có mã số như sau: 1 IC 2732, 2 IC 2716, 2 IC 2764, 1 IC 27182, hỏi để thiết kế một vùng nhớ có dung lượng 32kb ta cần những IC nào? Ta có lần lượt các IC là IC 2732 có dung lượng bộ nhớ là 32kbyt = 4kb IC 2716 có dung lượng bộ nhớ là 16kbyt = 2kb IC 2764 có dung lượng bộ nhớ là 64kbyt = 8kb IC 27128 có dung lượng bộ nhớ là 128kbyt = 16kb để có dung lượng bộ nhớ là 32kb ta cần có các loại IC sau 1 IC 27128 + 2 IC 2764 Bài 6: Nếu muốn thiết kế một bộ nhớ có tầm địa chỉ từ 2000H đến 2FFFH sử dụng bộ nhớ SRAM cần sử dụng IC có mã bao nhiêu Ta biết SRAM có mã là 61, ta có tầm địa chỉ 2000H đến 2FFFH => 2FFFH – 2000F = FFFH mà FFFH = 1111 1111 1111 nên có 12 đường địa chỉ bộ nhớ N = 12 => dung lượng của bộ nhớ là 22 x 210 = 4kb = 4 x 8kbyt vậy ta cần có IC có mã là 6132
 8. muaxuannamdinh Bài Tập Chương 1 Họ và Tên: Nguyễn Văn Học Lớp : NTDT35A1 MSSV : 0731682 Bài 1 Cho một loại IC nhớ UV EPROM có dung lượng 4kb a) Mã số của IC là: b) Nếu IC được dùng làm bộ nhớ của hệ thống vi điều khiển có địa chỉ bắt đầu là 000H thì địa chỉ kết thúc là bao nhiêu c) Nếu IC dùng làm bộ nhớ của hệ thống vi điều khiển có địa chỉ kết thúc là 7FFFH thì có địa chỉ bắt đầu là bao nhiêu Bài Giải: a) Loại UV EPROM là loại có mã số là 27 4kb = 4 x 8 = 32kbit nên ta có mã số của IC này là 2732 b) Ta có 47kb = 22 x 210 = 212 Nên N = 12 => IC này có 12 đường địa chỉ , nếu IC có 12 đường địa chỉ thì điểm bắt đầu của nó sẽ là 0000 0000 0000 và địa chỉ kết thúc của nó sẽ là 1111 1111 1111 = FFFH c) Nếu IC có địa chỉ kết thúc là 7FFFH thì địa chỉ bắt đầu của vùng nhớ sẽ là 7FFFH – FFFH = 7000H Bài 2 Cho IC có mã số là 28512, cho biết loại IC nhớ, nếu biết địa chỉ bắt đầu của vùng nhớ sử dụng IC này là 000H thì địa chỉ kết thúc là bao nhiêu Bài Giải: - IC có mã 28512 => là loại IC EEPROM -Dung lượng sẽ là 512(kbit) = 64kb = 26 x 210 = 216 byte nên N sẽ bằng 16 -Tương đương 16 đường địa chỉ bộ nhớ và nếu địa chỉ bắt đầu là 0000 0000 0000 0000H thì điạ chỉ kết thúc sẽ là 1111 1111 1111 1111H = FFFFH Bài 3 Cần thiết kế một bộ nhớ có dung lượng bộ nhớ là 32kb, sử dụng bộ nhớ Ram, hỏi phải sử dụng bao nhiêu IC 4164 Bài Giải: Ta có 1 IC 4164 sẽ có dung lượng là 64kbyt và bằng 8kb.
 9. để thiết kế vùng nhớ có dung lượng 32kb cần phải có 32/8 = 4, vậy ta cần phải có 4 IC 4164 để thiết kế mạch trên Bài 4 Cho 2 IC nhớ 2832, 2 IC nhớ 2764, 1 IC nhớ 28128, hỏi có thể thiết kế được bộ nhớ có tầm địa chỉ bắt đầu từ 0000H đến địa chỉ bao nhiêu Bài Giải: Ta có 1 IC 2832 thuộc loại EEPROM có dung lượng là 32kbyt => 2 IC 2832 = 32 x 2 = 64kbyt = 8kb IC 28128 thuộc loại EEPROM có dung lượng là 128kbyt = 16kb IC 2764 thuộc loại UV EPROM có dung lượng là 64byt , 2 IC sẽ là 2 x 64 = 128kbyt = 16kb từ đó ta có: tổng dung lượng bộ nhớ là: 8 + 16 + 16 = 40kb = 40 x 210 = 5 : 4 x 25 x 210 = 5 : 4 x 215 byt Vậy N = 15, ta có thể thiết kế được bộ nhớ có 15 đường địa chỉ bắt đầu từ 0000H đến 111 1111 1111 1111 = 7FFFH Bài 5 Chi các IC có mã số như sau: 1 IC 2732, 2 IC 2716, 2 IC 2764, 1 IC 27182, hỏi để thiết kế một vùng nhớ có dung lượng 32kb ta cần những IC nào? Bài Giải: Ta có lần lượt các IC là IC 2732 có dung lượng bộ nhớ là 32kbyt = 4kb IC 2716 có dung lượng bộ nhớ là 16kbyt = 2kb IC 2764 có dung lượng bộ nhớ là 64kbyt = 8kb 0IC 27128 có dung lượng bộ nhớ là 128kbyt = 16kb để có dung lượng bộ nhớ là 32kb ta cần có các loại IC sau 1 IC 27128 + 2 IC 2764 Bài 6 Nếu muốn thiết kế một bộ nhớ có tầm địa chỉ từ 2000H đến 2FFFH sử dụng bộ nhớ SRAM cần sử dụng IC có mã bao nhiêu Bài Giải: Ta biết SRAM có mã là 61, ta có tầm địa chỉ 2000H đến 2FFFH => 2FFFH – 2000F = FFFH mà FFFH = 1111 1111 1111 nên có 12 đường địa chỉ bộ nhớ N = 12 => dung lượng của bộ nhớ là 22 x 210 = 4kb = 4 x 8kbyt
 10. vậy ta cần có IC có mã là 6132 The And nhatdong_86 HỌ TÊN: NGUYỄN ĐÌNH ĐÔNG MSSV:0731660 BÀI TẬP CHƯƠNG 1 LỚP: NTDT35A1 BÀI 1: cho một mạch IC nhớ loại UV_EPROM có dung lượng bộ nhớ là 4kb a) mã số IC này b) nếu IC này được dùng làm bộ nhớ của một hệ thống vi điều khiển có địa chỉ bắt đầu là 0000H thì địa chỉ kết thúc của bộ nhớ đó lá bao nhiêu? c) nếu IC này được dùng làm bộ nhớ của một hệ thống vi điều khiển, có địa chỉ kết thúc là 7FFFH thì địa chỉ bắt đầu của bộ nhớ đó là bao nhiêu? TRẢ LỜI: a) loại UV_EPROM có mã số là 27 4kB= 4 X 8=32Kbit=> nên ta có mã số của IC này là 2732 b) ta có: 47kB =2^2 X 2^10 = 2^12 => N= 12.IC này có 12 đường địa chỉ. nếu IC có địa chỉ bắt đầu là 000 000 000 thì địa chỉ kết thúc sẽ là 1111 1111 1111 = FFFH C) nếu IC có địa chỉ kết thúc là 7FFFH thì địa chỉ bắt đầu của vùng nhớ là 7FFFH - FFFH = 7000H BÀI 2: cho IC có mã số là 28512 cho biết IC nhớ. nếu biết địa chỉ bắt đầu của vùng nhớ sử dụng IC này là 000H thì địa chỉ kết thúc là bao nhiêu? TRẢ LỜI: 28512 là loại IC EPROM.dung lượng 512 kbit = 64KB= 2^6 X 2^10= 2^16 Kbye => N=16. IC này có 16 đường địa chỉ của bộ nhớ. nếu địa chỉ bắt đầu là 0000 0000 0000 0000 thì địa chỉ kết thúc là 1111 1111 1111 1111 = FFFFH BÀI 3: cần thiết kế một vùng nhớ có dung lượng 32KB sử dụng bộ nhớ DRAM . hỏi phải sử dụng bao nhiêu IC 4164
 11. TRẢ LỜI: ta có IC 4164 có dung lượng bộ nhớ là 64kbit = 8 kB. ta cần vùng nhớ có dung lượng 32kB => 32/8 = 4. vậy ta cần có 4 IC 4161 để thiết kế vùng nhớ trên BÀI 4: cho 2 IC nhớ 2832, 2 IC nhớ 2764, 1 IC 28128. hỏi có thể thiết kế được bộ nhớ có tầm địa chỉ bắt đầu từ 0000H đến địa chỉ bao nhiêu? TRẢ LỜI: ta có: IC 3832 thuộc loại EPROM có dung lượng 32kbit=> 2 IC 2832 = 32 x 2 =64 kbit và = 8 KB IC 2764 thuộc loại UV_EPROM có dung lượng là 64kbit=> 2 IC 2764 = 2 x 64 = 128kbit và = 16 KB => ta có tổng dung lượng bộ nhớ là 8 + 16+ 16 = 40KB = 40 x 2^10 = 514 x2^5 x 2^10 = 514 x 2^15 kb => N=15 ta có thể thiết kế được bộ nhớ có 15 đường địa chỉ bắt đầu từ 0000H đến 1111 1111 1111 1111 = 7FFFH BÀI 5: cho cac IC có mã số như sau: 1IC 2732 , 2IC 2716 , 2IC 2764 , 1IC 27128. hỏi để thiết kế được 1 vùng nhớ có dung lượng 32KB ta cần sử dụng các IC nào? TRẢ LỜI: ta có IC 2732 có dung lượng bộ nhớ là 32 kbit = 4kB ta có: IC 2716 có dung lượng bộ nhớ là 16kbit = 2kB IC 2764 có dung lượng bộ nhớ là 64kbit = 8kB IC 27128 có dung lương bộ nhớ lả 128kbit = 16KB để có dung lượng bộ nhớ là 32kB ta cần có IC : 1 IC 27128+ 2 IC 2764 BÀI 6: nếu muốn thiết kế một bộ nhớ có tầm địa chỉ từ 2000H => 2FFFH. sử dụng bộ nhớ SRAM. cần sử dụng IC có mã số là bao nhiêu? TRẢ LỜI
 12. ta có tầm địa chi 2000H => 2FFFH => 2FFFH - 2000H = FFFH mà FFFH = 1111 1111 1111 có 12 đường địa chỉ của bộ nhớ là N= 12 dung lượng của bộ nhớ là: 2^2 x 2^10 = 4KB = 4 x 8kbit vậy ta cần có IC có mã số là 6132. vanduong HỌ TÊN: PHẠM VĂN DƯƠNG MSSV: 0737749 LỚP: NTDT35A1 BÀI 1: cho một IC nhớ loại UV EPROM có dung lượng bộ nhớ là 4kB a) mã số IC này b) nếu IC này được dùng làm bộ nhớ của một hệ thống vi điều khiển có địa chỉ bắt đầu là 0000H thì địa chỉ kết thú của bộ nhớ đó sẽ là bao nhiêu? TRẢ LỜI: a) loai UV EPROM có mã số là 27 4KB = 4 x 8 = 32Kbit. nên ta có mã số của IC này là 2732 b) ta có 47KB = 2^2 x 2^10 = 2^12 => N = 12. IC này có 12 đường địa chỉ, nếu IC địa chỉ bắt đầu là 000 000 000 thì địa chỉ kết thúc sẽ là 111 111 111 = FFFH BÀI 2: cho IC có mã số 28512 cho biết loại IC nhớ. nếu địa chỉ vùng nhớ sử dụng IC này là 0000H thì địa chỉ kết thúc là bao nhiêu? TRẢ LỜI 28512 là loại IC EP ROM. dung lượng 512kbit = 64KB = 2^6 x 2^10 = 2^16byte => N =16 IC này có 16 đường địa chỉ nếu địa chỉ bắt đầu là 0000 0000 0000 000 thì địa chỉ kết thúc la1111 1111 1111 1111 = FFFFH BÀI 3: cần thiết kế 1 vùng nhớ có dung lượng 32KB sử dụng bộ nhớ RAM. hỏi phải sử dụng bao nhiêu IC4164? TRẢ LỜI ta có IC 4164 có dung lượng bộ nhớ là 64KBit = 8KB. ta cần sử dụng vùng nhó
 13. có dung lượng 32KB =>32/8 = 4. vậy ta cần sử dụng 4 IC 4164 để thiết kế vùng nhớ trên BÀI 4: cho 2 IC nhớ 2832, 2 IC 2764, 1 IC nhớ 28128. hỏi có thể thiết kế được bộ nhớ tầm địa chỉ bắt đầu từ 0000H đến địa chỉ bao nhiêu? TRẢ LỜI ta có IC 2832 thuộc loại EPROM có dung lượng là 32Kbit => 2 IC2832= 32 x 2 = 64Kbit =8KB ta có IC 2764 thuộc loại UV EPROM có dung lượng là 64Kbit=> 2 IC 2764 = 2 x 64 = 128Kbit = 16KB. ta có tổng dung lượng bộ nhớ là: 8+16+16 = 40KB = 40 x 2^10 = 514 x 2^5 x 2^10 =514 x 2^15byte =>N=15 ta có thể tiết kế được bộ nhớ có 15 ddu7o7ng2 địa chỉ bắt đầu từ 0000H => 1111 1111 1111 1111 = 7FFFH BÀI 5: cho các IC có mã số như sau: 1 IC 2732, 2 IC2716, 2 IC 2764, 1 IC27128. hỏi để thiết kế được 1 vùng nhớ có dung lương là 32 KB ta cần sừ dụng các IC nào? TRẢ LỜI ta có IC 2732 có dung lượng bộ nhớ là 32kbit = 4kB IC 2716 có dung lượng bộ nhớ là 16kbit = 12KB IC 2764 có dung lượng bộ nhớ là 64kbit = 8kB IC 27128 có dung lượng bộ nhớ là 128kbit = 16kB để có dung lượng bộ nhớ là 32kB ta cần có các IC là 1 IC 27128, 2 IC 2764 BÀI 6: nếu muốn thiết kế 1 bộ nhớ có tầm địa chỉ từ 2000H => 2FFFH sử dụng bộ nhớ RAM cần sử dụng IC có mã số là bao nhiêu? TRẢ LỜI ta có tầm địa chỉ 2000H => 2FFFH =>2FFFH - 2000H = FFFH mà FFFH = 1111 1111 1111 có 12 đường địa chỉ => N= 12. dung lượng bộ nhớ là 2^2 x 2^10 = 4KB = 4 x 8Kbit.
 14. nhatdong_86 BÀI TẬP CHƯƠNG 3 HỌ TÊN: NGUYỄN ĐÌNH ĐÔNG LỚP:NTDT 35A1 MSSV: 0731660 TẬP LỆNH CỦA 8051 Tập Lệnh 8051 Gồm: _ 139 lệnh 1 byte _ 92 lệnh 2 byte _ 24 lệnh 3 byte + 139 LỆNH 1BYTE ADD A, R5 ADD A, @RO JMP@A+DPTR ADD A, Rn ADDA,@ RI ADDC A,@RI SUBB,@ RI SUBB A,#data INC A INC Rn INC@ RI DEC A DEC Rn DEC@ RI ANL A, Rn
 15. ANL A,@RI ORL A,@ RI XRL A, Rn XRL A,@ RI CLR A CPL A RL A RLC A RR A RRC A SWAP A MOV A, Rn MOV A,@ RI MOV Rn, A MOV@ RI, A MOV C A,@ A+DPTR MOV C A,@ A+PC MOV X A,@ RI MOV X A,@ DPTR MOV X@ RI, A MOV X@DPTR, A XCH A, Rn XCH A,@ RI CXHD A,@ RI
 16. CLR C CPL C SETB C RET C RETI + 92 LỆNH 2BYTE ADD A, P1 ADD A, 90H ADD A, #9AH SJMP AAA ADD A, direct ADD A, #data ADDC A, direct ADDC A, #data SUBB A, direct INC direct DEC direct ANL A, direct ANL A, #data ANL direct, A ORL A, direct ORL A, #data ORL direct, A XRL A, direct XRL A, #data
 17. XRL direct, A MOV A, direct MOV A, #data MOV Rn, direct MOV Rn, #data MOV direct, A MOV direct, Rn MOV direct,@ RI MOV @ RI, direct MOV @ RI, #data PUSH direct POP direct XCH A, direct CLR bit CPL bit SETB bit ANL C, bit ANL C, /bit ORL C, bit ORL C,/bit MOV C, bit MOV bit, C JC rel JNC rel
 18. ACALL addr 11 AJMP addr 11 SJMP rel JZ rel JNZ rel DJNZ Rn, rel + 24 LỆNH 3 BYTE LJMP AAA ANL direct, #data ORL direct, #data XRL direct, #data MOV direct, direct MOV direct, #data MOV DPTR, #data16 JB bit, rel JBC bit, rel JNB bit, rel LCALL addr16 LJMP addr16 CJNE A, direct, rel CJNE A, #data, rel CJNE Rn, #data, rel CJNE @ RI, #data, rel DJNZ direct, rel
 19. Read more: http://www.ant7.com/forum/forum_post.asp? TID=2187&PN=1#ixzz0pcsRS6bF Bài tập số 1 Họ và tên: Lê Minh Thiện lớp: TCNDT35B MSSV:0731834 Câu hỏi 1: cho IC nhớ loại EEPROM có 11 đường địa chỉ. Hãy tính dung lượng của bộ nhớ này. IC này có mã số là bao nhiêu nếu địa chỉ bắt đầu của vùng nhớ lả 0000 thỉ vủng kết thúc của là bao nhiêu khi sử dụng vùng con IC trên. Giải: Dung lượng bộ nhớ là 2^11=2^1.2^10=2KB 2KB=16Kbit Mã số IC là:2816 nếu địa chỉ bắt đầu 000 Hex thì vùng kết thúc của bộ nhớ la 7FF Hex Câu hỏi 2: cho IC nhớ có mã số 4132. có địa chỉ bắt đấu là của vùng nhớ la 1000 hex. hỏi loại bộ nhớ của IC, hỏi dung lượng bộ nhớ, hỏi địa chỉ kết thúc bộ nhớ của IC nhớ trên. Giải: IC nhó có mã số 4132 => loại bộ nhớ của IC là DRAM. dung lượng bộ nhớ là 32Kbit địa chỉ bắt đầu của bộ nhớ là 1000 Hex thì địa chỉ kết thúc của vùng nhớ là EFFF Hex
 20. Câu hỏi 3: cho 1 ICV nhớ loại UV_EPROM có các đường địa chỉ được đánh kí hiệu từ A0...A15 hỏi dung lương bộ nhớ, hỏi mã số IC nếu địa chỉ kết thúc vùng nhớ là FFFF Hex thì địa chỉ bắt đàu của vung nhớ là bao nhiêu. Giải: dung lương bộ nhớ là 2^16=2^6.2^10=64 KB=512Kbit Mã số IC là 27512 nếu địa chỉ kết thúc của vùng nhớ là FFFF Hex thì địa chỉ bắt đàu của vùng nhớ là 0000Hex. câu hỏi 4: cho 2IC 2732, 1 IC 2764, 1IC 6164. hỏi dung lương và loại các IC trên. nếu địa chỉ bắt đầu của vung nhớ là 000... thì địa chỉ két thúc của vùng nhớ là bao nhieu. nếu sủ dụng tất cả các IC nhớ trên để tạo thành vùng nhớ. Giải: IC 2732 có dung lượng 32Kbit thuộc loại UV_EPROM Nếu địa chỉ bắt đầu là 000Hex thì địa chỉ kết thúc là FFF Hex IC 2764 có dung lượng 64Kbit thuộc loại UV_EPROM Nếu địa chỉ bắt đau là 0000 Hex thì địa chỉ kết thúc là 1FFF Hex IC loại 6164 có dung lương 64Kbit thuộc loại SRAM Nếu địa chỉ bắt đầu là 0000 Hex thì địa chỉ kết thúc là 1FF Hex Nếu sử dung hết các IC nhớ trên để tạo thành vùng nhớ thì ta sẻ có được vùng nhớ là 32.2+64+64=192Kbit câu hỏi 5: có 3 IC nhớ loại EEPROM mổi IC nhớ có 11 đường đường địa chỉ. có 2 IC nhớ loại UV_EPROM có mã số 2732 có 1IC nhớ loại UV_EPROM có dung lượng 4 KB.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản