Bài tập và hướng dẫn giải bài tập lập trình PLC S7-300

Chia sẻ: trinhxuanhoai

Hầu hết các hãng chế tạo PLC đều có 3 ngôn ngữ lập trình được coi là tương đương nhau đó là LAD, FBD và STL. Ngoài ra, một số hãng còn có các ngôn ngữ lập trình khác như hãng Siemens (đã được giới thiệu trong tài liệu phần lý thuyết). Tuy nhiên, hầu hết các sinh viên và cán bộ kỹ thuật đều đã được nghiên cứu và học môn học kỹ thuật số.

Bạn đang xem 20 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: Bài tập và hướng dẫn giải bài tập lập trình PLC S7-300

Bài tập và hướng dẫn
giải bài tập lập trình
PLC S7-300
Bài tập và hướng dẫn giải bài tập lập trình PLC S7-300

LỜI NÓI ĐẦU
Hầu hết các hãng chế tạo PLC đều có 3 ngôn ngữ lập trình được coi là
tương đương nhau đó là LAD, FBD và STL. Ngoài ra, một số hãng còn có các
ngôn ngữ lập trình khác như hãng Siemens (đã được giới thiệu trong tài liệu
phần lý thuyết). Tuy nhiên, hầu hết các sinh viên và cán bộ kỹ thuật đều đã được
nghiên cứu và học môn học kỹ thuật số. Vì vậy, cuốn tài liệu này tập trung vào
hướng dẫn giải bài tập bằn ngôn ngữ FBD. Đây là một ngôn ngữ rất dễ tiếp cận
và dễ sử dụng cũng như rất phù hợp với tư duy logic của con người.
PLC có hai phương pháp lập trình chính đó là lập trình tuyến tính và lập
trình có cấu trúc. Trong thực tế để giải quyết các bài toán đơn giản người ta
thường dùng phương pháp lập trình tuyến tính, còn các bài toán phức tạp thì
thường dùng phương pháp lập trình có cấu trúc.
Để thuận tiện cho việc lập trình cũng như việc kiểm tra kết quả và giải
quyết các rắc rối khi lập trình, PLC chia ra thành các Network. Chúng ta có thể
phân chia mỗi phần công việc nhỏ thành một Network. Khi hệ thống PLC làm
việc nó sẽ tự động liên kết các Network này lại với nhau. Mặt khác khi làm việc
PLC sẽ thực hiện tuần tự các Network từ Network đầu tiên đến Network cuối
cùng.
PLC là thiết bị logic khả trình nên có rất nhiều phương án lập trình, trong
cuốn tài liệu này đưa ra một phương án giải quyết yêu cầu bài toán giúp các bạn
mới học lập trình PLC dễ tiếp cận với thiết bị. Trong cuốn tài liệu khác của cùng
tác giả sẽ trình bày cách giải quyết bài toán theo phương án khác. Ngoài ra, một
số bài toán trong tài liệu có sử dụng một số phần mềm mô phỏng như SPS-VISU
hoặc Lockout. Các bạn đọc có thể cài đặt phần mềm đó và tiến hành mô phỏng
hệ thống.
Tài liệu chia làm hai phần:


1
Giảng viên: Nguyễn Xuân Công – ĐHSP KT Hưng Yên
Bài tập và hướng dẫn giải bài tập lập trình PLC S7-300

Phần I: giải quyết các bài toán đơn giản bằng phương pháp lập trình tuyến
tính
Phần II: Các bài toán có yêu cầu phức tạp và được giải quyết bằng phương
pháp lập trình có cấu trúc
Tài liệu biên soạn cho các bạn sinh viên, các bạn có nhu cầu tìm hiểu về
kỹ thuật lập trình PLC và phương án thiết kế hệ thống dùng bộ logic khả trình
này chắc chắn không tránh khỏi thiếu sót. Rất mong quý bạn đọc đóng góp ý
kiến. Mọi ý kiến đóng góp xin gửi về địa chỉ Email: nxcongutehy@yahoo.com.
2
Giảng viên: Nguyễn Xuân Công – ĐHSP KT Hưng Yên
Bài tập và hướng dẫn giải bài tập lập trình PLC S7-300

Phần I
Các bài tập đơn giản và thực hiện theo phương pháp lập trình tuyến tính
Bài 1: Điều khiển mở máy động cơ không đồng bộ 3 pha roto lồng sóc.
1. Sơ đồ động lực:
2. Thiết bị sử dụng trong mạch điều khiển gồm có
- 1 Áptomát
- 1 Nút mở máy
- 1 nút dừng
- 1 rơle nhiệt
3
Giảng viên: Nguyễn Xuân Công – ĐHSP KT Hưng Yên
Bài tập và hướng dẫn giải bài tập lập trình PLC S7-300

3. Bảng quy định các địa chỉ:
4. Sơ đồ kết nối PLC:
4
Giảng viên: Nguyễn Xuân Công – ĐHSP KT Hưng Yên
Bài tập và hướng dẫn giải bài tập lập trình PLC S7-3005. Chương trình điều khiển:
5
Giảng viên: Nguyễn Xuân Công – ĐHSP KT Hưng Yên
Bài tập và hướng dẫn giải bài tập lập trình PLC S7-300

Bài 2: Đảo chiều trực tiếp động cơ 3 pha roto roto lồng sóc
1. Sơ đồ động lực


L1
L2
L3
N

Q1
K1 K2
F2
M2. Thiết bị sử dụng
 1 Áptomát
 1 Nút mở máy chiều thuận
 1 Nút mở máy chiều ngược
 1 nút dừng
 1 rơle nhiệt
6
Giảng viên: Nguyễn Xuân Công – ĐHSP KT Hưng Yên
Bài tập và hướng dẫn giải bài tập lập trình PLC S7-300

3. Bảng quy định các địa chỉ Vào/Ra
4. Sơ đồ kết nối PLC:

N1 N2 N3

F224V I0.0 I0.1 I0.2 I0.3PLC

0V Q0.0 Q0.1 Q0.2 Q0.3 Q4.0


K2 K1
§1 §2 §3

K1 K2
7
Giảng viên: Nguyễn Xuân Công – ĐHSP KT Hưng Yên
Bài tập và hướng dẫn giải bài tập lập trình PLC S7-300

5. Chương trình điều khiển
8
Giảng viên: Nguyễn Xuân Công – ĐHSP KT Hưng Yên
Bài tập và hướng dẫn giải bài tập lập trình PLC S7-300
9
Giảng viên: Nguyễn Xuân Công – ĐHSP KT Hưng Yên
Bài tập và hướng dẫn giải bài tập lập trình PLC S7-300

Bài 3: Đảo chiều gián tiếp động cơ 3 pha roto roto lồng sóc
Bài này hoàn toàn giống bài 2 chỉ khác việc đảo chiều được thực hiện qua nút ấn
dừng. Vì vậy, các mục từ 1 đến 4 là giống nhau và chỉ khác mục 5 chương trình
điều khiển:
Chương trình điều khiển:
10
Giảng viên: Nguyễn Xuân Công – ĐHSP KT Hưng Yên
Bài tập và hướng dẫn giải bài tập lập trình PLC S7-300
11
Giảng viên: Nguyễn Xuân Công – ĐHSP KT Hưng Yên
Bài tập và hướng dẫn giải bài tập lập trình PLC S7-300

Bài 4: Mở máy Sao/ Tam giác động cơ không đồng bộ 3 pha
1. Sơ đồ động lực:


L1
L2
L3
N

Q1
K1F2
K3
K2
2. Bảng quy định các dịa chỉ Vào/Ra
12
Giảng viên: Nguyễn Xuân Công – ĐHSP KT Hưng Yên
Bài tập và hướng dẫn giải bài tập lập trình PLC S7-300

3. Sơ đồ kết nối PLC


N1 N2

F224V I0.0 I0.1 I0.2PLC

0V Q0.0 Q0.1 Q0.2 Q0.3 Q0.4 Q0.5


K3 K2
§1 §2 §3
K1 K2 K3
4. chương trình điều khiển
13
Giảng viên: Nguyễn Xuân Công – ĐHSP KT Hưng Yên
Bài tập và hướng dẫn giải bài tập lập trình PLC S7-300
14
Giảng viên: Nguyễn Xuân Công – ĐHSP KT Hưng Yên
Bài tập và hướng dẫn giải bài tập lập trình PLC S7-300

Bài 5: Mở máy qua 3 cấp điện trở phụ
1. Sơ đồ động lực:


L1
L2
L3
N

Q1
K1
F1
M
K5
X1 K4


F3X2
K3


F2X3
K2
X4
15
Giảng viên: Nguyễn Xuân Công – ĐHSP KT Hưng Yên
Bài tập và hướng dẫn giải bài tập lập trình PLC S7-300

2. bảng quy định các địa chỉ vào/ra
3. Sơ đồ kết nối PLC:
16
Giảng viên: Nguyễn Xuân Công – ĐHSP KT Hưng Yên
Bài tập và hướng dẫn giải bài tập lập trình PLC S7-300

4. Chương trình điều khiển
17
Giảng viên: Nguyễn Xuân Công – ĐHSP KT Hưng Yên
Bài tập và hướng dẫn giải bài tập lập trình PLC S7-300
18
Giảng viên: Nguyễn Xuân Công – ĐHSP KT Hưng Yên
Bài tập và hướng dẫn giải bài tập lập trình PLC S7-300
19
Giảng viên: Nguyễn Xuân Công – ĐHSP KT Hưng Yên
Bài tập và hướng dẫn giải bài tập lập trình PLC S7-300

Bài 6: Đổi nối Sao/Tam giác động cơ không đồng bộ 3 pha đảo chiều trực
tiếp
1. Sơ đồ động lực:
20
Giảng viên: Nguyễn Xuân Công – ĐHSP KT Hưng Yên
Bài tập và hướng dẫn giải bài tập lập trình PLC S7-300

2. Bảng quy định các địa chỉ Vào/Ra
3. Ghép nối PLC:
21
Giảng viên: Nguyễn Xuân Công – ĐHSP KT Hưng Yên
Bài tập và hướng dẫn giải bài tập lập trình PLC S7-300

4. Chương trình điều khiển
22
Giảng viên: Nguyễn Xuân Công – ĐHSP KT Hưng Yên
Bài tập và hướng dẫn giải bài tập lập trình PLC S7-300
23
Giảng viên: Nguyễn Xuân Công – ĐHSP KT Hưng Yên
Bài tập và hướng dẫn giải bài tập lập trình PLC S7-300
24
Giảng viên: Nguyễn Xuân Công – ĐHSP KT Hưng Yên
Bài tập và hướng dẫn giải bài tập lập trình PLC S7-300

Bài 7: Đổi nối Sao/Tam giác đông cơ không đồng bộ 3 pha đảo chiều gián
tiếp.
Các mục từ 1 đến 3 như bài trên
Chương trình điều khiển
25
Giảng viên: Nguyễn Xuân Công – ĐHSP KT Hưng Yên
Bài tập và hướng dẫn giải bài tập lập trình PLC S7-300
26
Giảng viên: Nguyễn Xuân Công – ĐHSP KT Hưng Yên
Bài tập và hướng dẫn giải bài tập lập trình PLC S7-300
27
Giảng viên: Nguyễn Xuân Công – ĐHSP KT Hưng Yên
Bài tập và hướng dẫn giải bài tập lập trình PLC S7-300

Bài 8: Điều khiển 3 băng tải
Hệ thống ba băng tải hoạt động theo trình tự sau:
- Khi nhấn nút S1 băng tải M1 hoạt động, băng tải M2 và M3 lần lượt hoạt động
sau 5s.
- Khi nhấn nút S2 băng tải M3 dừng, băng tai M2, M1 lần lượt dừng lại sau 5s.
Quá trình điều khiển hệ thống được mô tả theo giản đồ thời gian sau:
28
Giảng viên: Nguyễn Xuân Công – ĐHSP KT Hưng Yên
Bài tập và hướng dẫn giải bài tập lập trình PLC S7-300

1. Sơ đồ động lực
L1
L2
L3
N


Q1
K1 K2 K3
F1 F2 F3
M M M
29
Giảng viên: Nguyễn Xuân Công – ĐHSP KT Hưng Yên
Bài tập và hướng dẫn giải bài tập lập trình PLC S7-300

2. Bảng quy định các địa chỉ Vào/Ra
3. Sơ đồ kết nối PLC
30
Giảng viên: Nguyễn Xuân Công – ĐHSP KT Hưng Yên
Bài tập và hướng dẫn giải bài tập lập trình PLC S7-300

4. Chương trình điều khiển
31
Giảng viên: Nguyễn Xuân Công – ĐHSP KT Hưng Yên
Bài tập và hướng dẫn giải bài tập lập trình PLC S7-300

Bài 9: Điều khiển xy lanh đẩy sản phẩm 1
Sö dông mét xy lanh khÝ nÐn ®Ó ®Èy ph«i ra khái èng chøa ph«i, Ên nót S1, xy lanh ®i
ra ®Ó ®Èy ph«i ra, sau ®ã tù ®éng ®i vÒ. (xy lanh t¸c ®éng kÐp vµ van 5/2 hai cuén d©y,
c¶m biÕn ph¸t hiÖn xy lanh ë cuèi hµnh tr×nh B2 lµ c¶m biÕn tõ tiÖm cËn).


1. Sơ đồ bố trí thiết bị:

out B2

S1
2. Bảng quy định các địa chỉ Vào/Ra
3. Sơ đồ kết nối PLC
B2
S1
Fe
24V I0.0 I0.1PLC

0V Q0.0 Q0.1
K1 K2
32
Giảng viên: Nguyễn Xuân Công – ĐHSP KT Hưng Yên
Bài tập và hướng dẫn giải bài tập lập trình PLC S7-300

4. Chương trình điều khiển
33
Giảng viên: Nguyễn Xuân Công – ĐHSP KT Hưng Yên
Bài tập và hướng dẫn giải bài tập lập trình PLC S7-300

Bài 10: Điều khiển xy lanh đẩy sản phẩm 2
Sö dông mét xy lanh khÝ nÐn ®Ó ®Èy ph«i ra khái èng chøa ph«i, Ên nót S1, xy lanh ®i
ra ®Ó ®Èy ph«i ra, Ên nót S2, xy lanh ®i vÒ. (sö dông S7-300 Siemens, xy lanh t¸c ®éng
kÐp vµ van 5/2 mét cuén d©y).1. Sơ đồ bố trí thiết bị


out in

S1 S2
2. Bảng quy định các địa chỉ Vào/Ra:
3. Sơ đồ kết nối PLC

S1 S2
24V I0.0 I0.1PLC

0V Q0.0
K1
34
Giảng viên: Nguyễn Xuân Công – ĐHSP KT Hưng Yên
Bài tập và hướng dẫn giải bài tập lập trình PLC S7-3004. Chương trình điều khiển
35
Giảng viên: Nguyễn Xuân Công – ĐHSP KT Hưng Yên
Bài tập và hướng dẫn giải bài tập lập trình PLC S7-300

Bài 11: Điều khiển dãy đèn hoạt động tuần tự
Một dãy gồm 5 đèn hoạt động theo nguyên tắc sau: Bật hệ thống bằng nút S1, tắt
bằng nút S2, chuyển chế độ tự động/bằng tay (A/M) bằng công tắc S3
- Chế độ tự động: Khi ấn nút “lên” các đèn sáng lần lượt từ đèn số 1 đến
đèn số 5 và dừng lại. Khi ấn nút “xuống” các đèn tắt dần từ đèn số 5 đến
đèn số 1. Thời gian cách nhau giữa các đèn là 1s
- Chế độ bằng tay: Mỗi lần ấn nút “lên” sẽ có thêm một đèn sáng. Mỗi lần
ấn nút “xuống” sẽ có một đèn tắt.
1. Sơ đồ bố trí dãy đèn:
2. Bảng quy định các địa chỉ Vào/Ra
36
Giảng viên: Nguyễn Xuân Công – ĐHSP KT Hưng Yên
Bài tập và hướng dẫn giải bài tập lập trình PLC S7-300

3. Sơ đồ kết nối PLC

A/M Bật Tắt Lên Xuống
24V I0.0 I0.1 I0.2 I0.3 I0.4PLC

0V Q0.0 Q0.1 Q0.2 Q0.3 Q0.4
D1 D2 D3 D4 D5
4. Chương trình điều khiển
37
Giảng viên: Nguyễn Xuân Công – ĐHSP KT Hưng Yên
Bài tập và hướng dẫn giải bài tập lập trình PLC S7-300
38
Giảng viên: Nguyễn Xuân Công – ĐHSP KT Hưng Yên
Bài tập và hướng dẫn giải bài tập lập trình PLC S7-300
39
Giảng viên: Nguyễn Xuân Công – ĐHSP KT Hưng Yên
Bài tập và hướng dẫn giải bài tập lập trình PLC S7-300

Bài 12: Điều khiển nhiệt độ của lò
LËp tr×nh cho PLC S7-300 ®iÒu khiÓn hiÓn thÞ nhiÖt ®é lß theo yªu cÇu sau:
- BËt lß b»ng nót Ên ON, t¾t lß b»ng nót Ên OFF
- Thay ®æi nhiÖt ®é lß b»ng nót Ên UP hoÆc DOWN, nhiÖt ®é lß chØ thay ®æi trong
ph¹m vi 20OC-26OC.
- Khi bËt lß nhiÖt ®é lu«n lµ 21OC.
1. Sơ đồ bố trí thiết bị
26OC


25OC


24OC UP
ON
DOWN
OFF
23OC


22OC


21OC


20OC
40
Giảng viên: Nguyễn Xuân Công – ĐHSP KT Hưng Yên
Bài tập và hướng dẫn giải bài tập lập trình PLC S7-300

2. Bảng quy định các địa chỉ Vào/Ra:
3. Sơ đồ ghép nối PLC

ON OFF UP DOWN
24V I0.0 I0.1 I0.2 I0.3PLC

0V Q0.0 Q0.1 Q0.2 Q0.3 Q0.4 Q0.5 Q0.6
D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7
41
Giảng viên: Nguyễn Xuân Công – ĐHSP KT Hưng Yên
Bài tập và hướng dẫn giải bài tập lập trình PLC S7-300

4. Chương trình điều khiển
42
Giảng viên: Nguyễn Xuân Công – ĐHSP KT Hưng Yên
Bài tập và hướng dẫn giải bài tập lập trình PLC S7-300
43
Giảng viên: Nguyễn Xuân Công – ĐHSP KT Hưng Yên
Bài tập và hướng dẫn giải bài tập lập trình PLC S7-300
44
Giảng viên: Nguyễn Xuân Công – ĐHSP KT Hưng Yên
Bài tập và hướng dẫn giải bài tập lập trình PLC S7-300

Bài 13: Điều khiển tay gắp sản phẩm
Một tay gắp sản phẩm hoạt động như sau:
Hệ thống hoạt động khi nhấn nút “Mo may” và dừng khi nhấn nút “Tat may”,
khi có sự cố dừng khẩn cấp nhấn nút “Dung khan cap”.
Trạng thái ban đầu tay gắp nằm ở vị trí trên cùng (được xác định bằng cảm biến
vị trí Ta) và bên trái (được xác định bằng cảm biến vị trí Tc). Khi mở máy, nếu
tại vị trí PDA không có sản phẩm băng tải hoạt động, nếu có sản phẩm băng tải
dừng để đưa sản phẩm tới vị trí được xác định bằng cảm biến vị trí “PDA”. Nếu
tại PDA có sản phẩm thì tay gắp sẽ đi xuống và thực hiện gắp sản phẩm trong
thời gian 1s. Hết thời gian tay gắp đi lên vị trí trên cùng và di chuyển sang phải
tới vị trí được xác định bằng cảm biến vị trí Td, tay gắp đi xuống dưới cùng và
nhả sản phẩm trong thời gian 1s, tay gắp tự động đi về vị trí ban đầu. Nếu tại
PDA có sản phẩm, tay gắp thực hiện tiếp chu trình như đã mô tả.
Trong quá trình đang thực hiện việc gắp sản phẩm, nếu nhấn nút tắt máy, hệ
thống vẫn hoạt động cho tới hết chu trình dở rồi mới dùng lại ở vị trí ban đầu.
Nếu gặp sự cố, nhấn nút dùng khẩn cấp, hệ thống sẽ dừng tức thời tại vị trí đó.
(Bài tập này có mô phỏng hoạt động bằng phần mềm SPS-VISU nên trong
chương trình điều khiển có thêm một số Network dùng để hiển thị kết quả và
điều khiển mô hình)
45
Giảng viên: Nguyễn Xuân Công – ĐHSP KT Hưng Yên
Bài tập và hướng dẫn giải bài tập lập trình PLC S7-300

1. Mô hình thiết bị
2. Bảng quy định các địa chỉ Vào/Ra
46
Giảng viên: Nguyễn Xuân Công – ĐHSP KT Hưng Yên
Bài tập và hướng dẫn giải bài tập lập trình PLC S7-300

3. Sơ đồ kết nối PLC
4. Chương trình điều khiển
47
Giảng viên: Nguyễn Xuân Công – ĐHSP KT Hưng Yên
Bài tập và hướng dẫn giải bài tập lập trình PLC S7-300
48
Giảng viên: Nguyễn Xuân Công – ĐHSP KT Hưng Yên
Bài tập và hướng dẫn giải bài tập lập trình PLC S7-300
49
Giảng viên: Nguyễn Xuân Công – ĐHSP KT Hưng Yên
Bài tập và hướng dẫn giải bài tập lập trình PLC S7-300
50
Giảng viên: Nguyễn Xuân Công – ĐHSP KT Hưng Yên
Bài tập và hướng dẫn giải bài tập lập trình PLC S7-300
51
Giảng viên: Nguyễn Xuân Công – ĐHSP KT Hưng Yên
Bài tập và hướng dẫn giải bài tập lập trình PLC S7-300
52
Giảng viên: Nguyễn Xuân Công – ĐHSP KT Hưng Yên
Bài tập và hướng dẫn giải bài tập lập trình PLC S7-300
53
Giảng viên: Nguyễn Xuân Công – ĐHSP KT Hưng Yên
Bài tập và hướng dẫn giải bài tập lập trình PLC S7-300
54
Giảng viên: Nguyễn Xuân Công – ĐHSP KT Hưng Yên
Bài tập và hướng dẫn giải bài tập lập trình PLC S7-300

Bài 14: Điều khiển dây chuyền đóng gói sản phẩm
Một dây chuyền đóng gói 10 sản phẩm cho một thùng hàng gồm một băng tải
M1 và một cảm biến S4 để đếm sản phẩm hoạt động theo nguyên tắc sau:
- Nhấn nút S1 băng tải hoạt động vận chuyển sản phẩm vào thùng chứa, khi
đủ 10 sản phẩm băng tải dừng và tự khởi động lại sau 5s.
- Khi nhấn nút S2 băng tải dừng lại sau khi đã thực hiện xong thùng hàng.
- Khi có sự cố nhấn nút S3 hệ thống dừng tức thời và chỉ hoạt động trở lại
khi nhấn nút S1
1. Sơ đồ mô phỏng
2. Bảng quy định các địa chỉ Vào/Ra
55
Giảng viên: Nguyễn Xuân Công – ĐHSP KT Hưng Yên
Bài tập và hướng dẫn giải bài tập lập trình PLC S7-300

3. Sơ đồ kết nối PLC

S1 S2 S3 S4
24V I0.0 I0.1 I0.2 I0.3PLC

0V
Q0.0 Q0.1
K1 D1
4. Chương trình điều khiển
56
Giảng viên: Nguyễn Xuân Công – ĐHSP KT Hưng Yên
Bài tập và hướng dẫn giải bài tập lập trình PLC S7-300
57
Giảng viên: Nguyễn Xuân Công – ĐHSP KT Hưng Yên
Bài tập và hướng dẫn giải bài tập lập trình PLC S7-300

Bài 15: Điều khiển dây chuyền vận chuyển, rót nguyên liệu và đóng gói sản
phẩm
Hệ thống được mô tả như hình vẽ sau:
Hệ thống làm việc ở hai chế độ:
- Chế độ tự động: Bật công tắc A/M về vị trí A, hệ thống nâng/hạ chuyển
động xuống vị trí dưới cùng, chai được đưa từ kho hàng qua băng tải 1.
Khi chai đã chắc chắn trong hệ thống nâng/hạ sẽ được đưa lên vị trí trên
cùng. Tại đây co một xylanh đẩy ra. Băng tải 2,3,4 có nhiệm vụ đưa chai
vào vị trí rót nguyên liệu và cất vào kho hàng.
- Chế độ bằng tay: Bật công tắc A/M về vị trí M. Trên bảng điều khiển có
các nút dùng để điều khiển hệ thống theo ý muốn.58
Giảng viên: Nguyễn Xuân Công – ĐHSP KT Hưng Yên
Bài tập và hướng dẫn giải bài tập lập trình PLC S7-300

1. Bảng quy định các địa chỉ Vào/Ra:
2. Sơ đồ kết nối PLC:
59
Giảng viên: Nguyễn Xuân Công – ĐHSP KT Hưng Yên
Bài tập và hướng dẫn giải bài tập lập trình PLC S7-300

3. Chương trình điều khiển
60
Giảng viên: Nguyễn Xuân Công – ĐHSP KT Hưng Yên
Bài tập và hướng dẫn giải bài tập lập trình PLC S7-300
61
Giảng viên: Nguyễn Xuân Công – ĐHSP KT Hưng Yên
Bài tập và hướng dẫn giải bài tập lập trình PLC S7-300
62
Giảng viên: Nguyễn Xuân Công – ĐHSP KT Hưng Yên
Bài tập và hướng dẫn giải bài tập lập trình PLC S7-300
63
Giảng viên: Nguyễn Xuân Công – ĐHSP KT Hưng Yên
Bài tập và hướng dẫn giải bài tập lập trình PLC S7-300
64
Giảng viên: Nguyễn Xuân Công – ĐHSP KT Hưng Yên
Bài tập và hướng dẫn giải bài tập lập trình PLC S7-300
65
Giảng viên: Nguyễn Xuân Công – ĐHSP KT Hưng Yên
Bài tập và hướng dẫn giải bài tập lập trình PLC S7-300

Bài 16: Điều khiển thang máy vận chuyển hàng 4 tầng
1. Sơ đồ hệ thống
2. Bảng quy định các địa chỉ Vào/Ra:
66
Giảng viên: Nguyễn Xuân Công – ĐHSP KT Hưng Yên
Bài tập và hướng dẫn giải bài tập lập trình PLC S7-300

3. Sơ đồ kết nối PLC
4. Chương trình điều khiển:
67
Giảng viên: Nguyễn Xuân Công – ĐHSP KT Hưng Yên
Bài tập và hướng dẫn giải bài tập lập trình PLC S7-300
68
Giảng viên: Nguyễn Xuân Công – ĐHSP KT Hưng Yên
Bài tập và hướng dẫn giải bài tập lập trình PLC S7-300
69
Giảng viên: Nguyễn Xuân Công – ĐHSP KT Hưng Yên
Bài tập và hướng dẫn giải bài tập lập trình PLC S7-300
70
Giảng viên: Nguyễn Xuân Công – ĐHSP KT Hưng Yên
Bài tập và hướng dẫn giải bài tập lập trình PLC S7-300
71
Giảng viên: Nguyễn Xuân Công – ĐHSP KT Hưng Yên
Bài tập và hướng dẫn giải bài tập lập trình PLC S7-300

Bài 17: Điều khiển đèn giao thông tại nút có người đi bộ qua đường
Ở trạng thái ban đầu đèn xanh Ôtô và đèn đỏ cho người đi bộ luôn sáng. Khi
người đi bộ ấn nút xin đường (nằm trên cột đèn) đèn xanh ôtô tiếp tục sáng thêm
15s, sau đó chuyển đèn vàng 3s và chuyển sang đèn đỏ 14s. Đèn xanh cho người
đi bộ sáng trong thời gian 10s sau khi ấn nút xin đường 20s. Quá trình được mô
tả theo giản đồ thời gian như sau:
72
Giảng viên: Nguyễn Xuân Công – ĐHSP KT Hưng Yên
Bài tập và hướng dẫn giải bài tập lập trình PLC S7-300

1. Sơ đồ mô phỏng
2. Bảng quy định địa chỉ Vào/Ra
73
Giảng viên: Nguyễn Xuân Công – ĐHSP KT Hưng Yên
Bài tập và hướng dẫn giải bài tập lập trình PLC S7-300

3. Sơ đồ kết nối PLC
Xin
đường
24V I0.0PLC

0V Q0.0 Q0.1 Q0.2 Q0.3 Q0.4
D1 D2 D3 D4 D5
4. Chương trình điều khiển
74
Giảng viên: Nguyễn Xuân Công – ĐHSP KT Hưng Yên
Bài tập và hướng dẫn giải bài tập lập trình PLC S7-300
75
Giảng viên: Nguyễn Xuân Công – ĐHSP KT Hưng Yên
Bài tập và hướng dẫn giải bài tập lập trình PLC S7-300
76
Giảng viên: Nguyễn Xuân Công – ĐHSP KT Hưng Yên
Bài tập và hướng dẫn giải bài tập lập trình PLC S7-300

Bài 18: Điều khiển đèn giao thông tại ngã tư.
Hệ thống đèn giao thông tại một ngã tư hoạt động theo nguyên tắc sau:
- Ấn nút S1 hệ thống hoạt động, ấn nút S2 hệ thống dừng.
- Các đèn báo được mô tả theo giản đồ thời gian như hình vẽ.
Xanh 1 24s

10s
t

Vàng 1

2s t

Đỏ 1

12s
t

Xanh đi
bé 1
8s


Đỏ ®i
bé 1
14s
Xanh 2

10s
t

Vàng 2
2s
t

Đỏ 2

12s
t

Xanh ®i
bé 2
8s
t
Đỏ ®i
bé 2 2s
t
77
Giảng viên: Nguyễn Xuân Công – ĐHSP KT Hưng Yên
Bài tập và hướng dẫn giải bài tập lập trình PLC S7-300

1. Sơ đồ mô phỏng
2. Bảng quy định địa chỉ Vào/Ra
78
Giảng viên: Nguyễn Xuân Công – ĐHSP KT Hưng Yên
Bài tập và hướng dẫn giải bài tập lập trình PLC S7-300

3. Sơ đồ kết nối PLC
4. Chương trình điều khiển
79
Giảng viên: Nguyễn Xuân Công – ĐHSP KT Hưng Yên
Bài tập và hướng dẫn giải bài tập lập trình PLC S7-300
80
Giảng viên: Nguyễn Xuân Công – ĐHSP KT Hưng Yên
Bài tập và hướng dẫn giải bài tập lập trình PLC S7-300
81
Giảng viên: Nguyễn Xuân Công – ĐHSP KT Hưng Yên
Bài tập và hướng dẫn giải bài tập lập trình PLC S7-300
82
Giảng viên: Nguyễn Xuân Công – ĐHSP KT Hưng Yên
Bài tập và hướng dẫn giải bài tập lập trình PLC S7-300

Bài 19: Điểu khiển bình trộn hóa chất


Động cơ trộn
M
S3 S4
Bơm A Bơm B
Van A Van B


S5
Start S1


Stop S2

S6
S7


Van xảHệ thống trộn hóa chất được thực hiện theo nguyên tắc sau:
- Khởi động hệ thống bằng nút Start S1, dừng hệ thống bằng nút Stop S2
- Hai chất lỏng cùng được bơm vào bình trộn nhờ hai bơm A và B. Máy
bơm chỉ hoạt động sau khi đã mở van được 2s.
- Hai cảm biến S3 và S4 dùng để báo trạng thái chất lỏng chảy vào bình.
Nếu sau khi khởi động 5s mà một trong hai cảm biến này không phát hiện
có chất lỏng chảy vào bình thì lập tức dừng chương trình và báo đèn sự cố
máy bơm ra bên ngoài.


83
Giảng viên: Nguyễn Xuân Công – ĐHSP KT Hưng Yên
Bài tập và hướng dẫn giải bài tập lập trình PLC S7-300

- Một cảm biến S5 báo bình chứa đã đầy và dừng cả hai may bơm, sau khi
máy bơm dừng 2s thì khóa van bơm.
- Một cảm biến S6 báo đủ chất lỏng trong bình trộn bắt đầu cho phép động
cơ trộn hoạt động và dừng trộn sau 10s khi chất lỏng trong bình đã đầy.
- Sau khi chất lỏng trong bình trộn đã đều (động cơ trộn ngừng hoạt động).
Chất lỏng trong bình được xả ra ngoài nhờ van xả. Khi chất lỏng đã xả hết
cảm biến S7 tác động và khóa van xả lại.
- Quá trình tự động lặp lại theo chu trình đã mô tả ở trên. Nếu chu trình
đang thực hiện mà nhấn nút dừng thì hệ thống sẽ thực hiện hết chu trình
mới dừng lại.
84
Giảng viên: Nguyễn Xuân Công – ĐHSP KT Hưng Yên
Bài tập và hướng dẫn giải bài tập lập trình PLC S7-300
Quá trình hoạt động có thể được mô tả theo giản đồ thời gian sau:

S1
I0.0
t
Hệ thống
hoạt động


t

Mở van bơm
Q0.0; Q0.1
t

Động cơ
bơm
Q0.2; Q0.3 2s 2s
t

Báo có
chất lỏng
I0.2; I0.3 5s
t

Mức dưới
I0.4
t

Mức trên
I0.5
t

Động cơ 10s
trộn
Q0.4
t

Bình rỗng
I0.6
t

Van xả
Q0.5
t

Dừng
I0.1
t
Một chu trình hoạt động
85
Giảng viên: Nguyễn Xuân Công – ĐHSP KT Hưng Yên
Bài tập và hướng dẫn giải bài tập lập trình PLC S7-300

1. Bảng quy định địa chỉ Vào/Ra
2. Sơ đồ kết nối PLC

S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7
24V I0.0 I0.1 I0.2 I0.3 I0.5 I0.6 I0.7PLC

0V
Q0.0 Q0.1 Q0.2 Q0.3 Q0.4 Q0.5 Q0.6
K1 K2 K3 K4 K5 K6 D1
86
Giảng viên: Nguyễn Xuân Công – ĐHSP KT Hưng Yên
Bài tập và hướng dẫn giải bài tập lập trình PLC S7-300

3. Chương trình điều khiển:
87
Giảng viên: Nguyễn Xuân Công – ĐHSP KT Hưng Yên
Bài tập và hướng dẫn giải bài tập lập trình PLC S7-300
88
Giảng viên: Nguyễn Xuân Công – ĐHSP KT Hưng Yên
Bài tập và hướng dẫn giải bài tập lập trình PLC S7-300
Các bạn tìm đọc phần II nhé!
89
Giảng viên: Nguyễn Xuân Công – ĐHSP KT Hưng Yên
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản