Bài tập và thực hành 7: Mẫu hỏi trên nhiều bảng

Chia sẻ: paradise4

Tạo mẫu hỏi kết xuất thông tin từ nhiều bảng + Củng cố và rèn luyện kĩ năng tạo mẫu hỏi 2.Về tư tưởng tình cảm: + Giúp học sinh thành thạo khả năng tạo mẫu câu hỏi và hứng thú B.Phương pháp,phương tiện: 1.Phương pháp: + Kết hợp các phưong pháp giảng dạy: trình chiếu, thuyết trình, vấn đáp…

Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản