Bài tập và thực hành 7: Mẫu hỏi trên nhiều bảng

Chia sẻ: paradise4

Tạo mẫu hỏi kết xuất thông tin từ nhiều bảng + Củng cố và rèn luyện kĩ năng tạo mẫu hỏi 2.Về tư tưởng tình cảm: + Giúp học sinh thành thạo khả năng tạo mẫu câu hỏi và hứng thú B.Phương pháp,phương tiện: 1.Phương pháp: + Kết hợp các phưong pháp giảng dạy: trình chiếu, thuyết trình, vấn đáp…

Nội dung Text: Bài tập và thực hành 7: Mẫu hỏi trên nhiều bảng

Bài tập và thực hành 7: Mẫu hỏi trên nhiều bảng

A. Mục đích yêu cầu:
1.Về kiến thức:
+Tạo mẫu hỏi kết xuất thông tin từ nhiều bảng
+ Củng cố và rèn luyện kĩ năng tạo mẫu hỏi
2.Về tư tưởng tình cảm:
+ Giúp học sinh thành thạo khả năng tạo mẫu câu hỏi và
hứng thú
B.Phương pháp,phương tiện:
1.Phương pháp:
+ Kết hợp các phưong pháp giảng dạy: trình chiếu, thuyết trình,
vấn đáp…
2.Phương tiện .
_Sách giáo khoa lớp 12.
_Sách giáo viên lớp 12.
_Sách tham khảo nếu có
_Vở ghi,
_Phòng máy.
C.Tiến trình lên lớp và nội dung bài giảng.
I.ổn định lớp:(1’)
Yêu cầu lớp trưởng ổn định lớp và báo cáo sĩ số.

II.Kiểm tra bài cũ và gợi động cơ(5’):
a.Kiểm tra bài cũ:
b. Gợi động cơ:
III.Nội dung của bài học:
STT Nội dung Hoạt động của thầy trò Thoi
gian
Câu 1 Sử dụng bảng Áp dụng những kiến thức đã học để giải quyết bài này 15’
HÓA_ĐƠN và dựa vào CSDL_KINH_DOANH ở các bài thực hành
MẶT_HÀNG ,dùng trước ta làm như sau
hàm Cout lập mẫu hỏi B1:ta mở một bảng thiết kế query mới để truy vấn ta
liệt kê các loại mặt có 2 cách để mở:
hàng (theo tên mặt C1:trong cửa sổ database ta kích vào QU ERY
hàng) /NEW/DESIGN VIEW.
C2:kích QUERY /CREATE QUERY IN DESIGN
VIEW
Nó sẽ hiện ra cửa sổ :
-Ta l àm việc tr ên 2 bảng HÀNG _HÓA, và bảng
MẶT_HÀNG nên ta sẽ kích vào 2 bảng đó rồi kích
chuột vào ADD .Khi đó cửa sổ hiện ra như sau:
-Ta muốn trường nào hiển thị thì kích đúp chuột vào
trường đấy hoặc ta có thể kích vào mũi tên xổ xu ống ở
trường field đ ể chọn
_Sau đó kích chuột phải ở trường sort chọn TOTALS
nó sẽ hiện lên Group By :
Ta kích vào mũi tên xổ xuống ở đây để chọn các hàm
cần dùng.
_Dùng hàm Cout để liệt kê các loại mặt hàng
-Để chạy chương trình ta kích vào biểu tượng chấm
than ở trên thanh công cụ.chương trình sau khi chạy
cho kết quả :
.

-Kết quả màn hình hiện thị số lượng các mặt hàng theo
tên
Câu 2 Sử dụng hai bảng A,Dùng hàm Avg 20’
HÓA_ĐƠN và MẶT _Các thao tác cũng giống câu 1 nhưng khi chọn hàm ở
trường Totals ta chọn hàm Avg
_HÀNG ,dùng hàm
Avg,Max,Min để
thống kê số lượng
trung bình ,cao nhất
,thấp nhất trong các
đơn đặt hàng theo tên
mặt hàng.
-Kết quả khi chạy sẽ được hiển thị như bảng sau:
B,Dùng hàm Max:
-Các thao tác cũng tương tự như câu1 nhưng ta sử
dụng hàm Max như sau:
Kết quả cho ta số lượng cao nhất trong cá đơn đặt hàng
o
C.Dùng hàm Min:
Các thao tac cũng giống như câu 1 nhưng ta sử dụng
hàm Min như sau:
Khi cho chương trình chạy cho kết quả hiện lên màn
hình :
IV.Củng cố kiến thức: (2’)
Hôm nay chúng ta thực hành kĩ năng tạo mẫu hỏi :
_Nắm vững kiến thức tạob mẫu câu hỏi kết xuất thông tin từ nhiều bảng
_Sử dụng thành thạo các hàm như: Cout,Avg,Max,Min…..
V.Bài tập về nhà :(1’)
_Sử dụng CSDL_HỌC_SINH ở các bài thực hành trước,dùng hàm Cout lập
mẫu hỏi liệt kê những học sinh nữ theo tên,sử dụng hàm Avg,Max,Min để
thống kê điểm trung bình của lớp,cao nhất, thấp nhất theo tên học sinh.
VI.Nhận xét bài giảng và rút ra kinh nghiệm

………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
……………………………………………………………………...
………………………………………………………
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản