BÀI TẬP VÀ THỰC HÀNH SỐ 1 (2 TIẾT) TÌM HIỂU HỆ CƠ SỞ DỮ LIỆU

Chia sẻ: Vu~ Duc Thao Thao | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:3

0
662
lượt xem
54
download

BÀI TẬP VÀ THỰC HÀNH SỐ 1 (2 TIẾT) TÌM HIỂU HỆ CƠ SỞ DỮ LIỆU

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

I. Mục đích, yêu cầu: Học sinh nắm các khái niệm đã học: - Biết xác định những việc cần làm trong hoạt động quản lí một công việc đơn giản. - Biết một số công việc cơ bản khi xây dựng một CSDL đơn giản.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: BÀI TẬP VÀ THỰC HÀNH SỐ 1 (2 TIẾT) TÌM HIỂU HỆ CƠ SỞ DỮ LIỆU

  1. Giáo án tin 12 Trường THPT Tây Giang Ngày soạn giáo án: 18/08/2008 BÀI TẬP VÀ THỰC HÀNH SỐ 1 (2 TIẾT) TÌM HIỂU HỆ CƠ SỞ DỮ LIỆU I. Mục đích, yêu cầu: Học sinh nắm các khái niệm đã học: - Biết xác định những việc cần làm trong hoạt động quản lí một công việc đơn giản. - Biết một số công việc cơ bản khi xây dựng một CSDL đơn giản. II Chuẩn bị : 1. Giáo viên: Sách GK tin 12, Sách GV tin 12, đĩa chứa các chương trình minh họa (quản lý học sinh:gv biên soạn), máy chiếu. 2. Học sinh: Tự tìm hiểu về nội quy thư viện một số thẻ/phiếu, sổ sách theo dõi quá trình quản lý sách và mượn/ trả sách của thư viện của trường mình. III. Phương pháp giảng dạy: Thuyết trình, hỏi đáp, đặt vấn đề, so sánh IV.Các bước lên lớp 1.Ổn định tổ chức: 2.Kiểm tra bài cũ: 3. Tiến trình giảng dạy: Hoạt động của GV Hoạt động của HS Ghi bảng Hoạt động 1: Tìm hiểu nội qui Bài: thư viện, thẻ thư viện, phiếu TÌM HIỂU HỆ CƠ SỞ DỮ mượn-trả sách, sổ quản lý LIỆU sách…của thư viện trường THPT Bài1: Tìm hiểu nội qui thư -Hướng dẫn HS tìm hiểu các viện, thẻ thư viện, phiếu ràng trong CSDL sẽ xây dựng: mượn-trả sách, sổ quản lý +Thời hạn mượn sách sách…của thư viện trường +Số lượng sách được mượn THPT mỗi lần +Qui ước một số sự cố khi qui phạm nội qui…và một số loại phiếu hay sổ sách tối thiểu như thẻ mượn đọc, thẻ mượn về - Từng nhóm thảo luận nhà, sổ theo dõi sách trong kho, nội dung đã được GV phân sổ theo dõi tình hình sách cho công. mượn (tình hình đọc sách của độc giả)… -Chia HS theo nhóm để tìm hiểu các nội dung đã nêu ra -Từng nhóm trình bày nội dung -Từng nhóm cử đại diện đã thảo luận. trình bày các nội dung đã thảo luận. -Gọi các nhóm khác cho ý kiến đóng góp Phạm Phú Hải
  2. Giáo án tin 12 Trường THPT Tây Giang -Từng nhóm góp ý kiến -Đưa ra kết luận. cho các nhóm khác. -Quan sát và ghi chép. Hoạt động 2: Kể tên các hoạt động chính của thư viện Bài 2: Kể tên các hoạt động -Hướng dẫn các nhóm chủ yếu - Từng nhóm thảo luận chính của thư viện tập trung vào 2 công việc chính: nội dung đã được GV phân - Các họat động chính của thư quản lí sách và mượn-trả sách công. viện gồm: của thư viện. -Từng nhóm cử đại diện + Quản lí sách: gồm các hoạt -Từng nhóm trình bày nội dung trình bày các nội dung chi động: đã thảo luận. tiết về hoạt động mượn/ • Nhập/xuất sách vào/ra trả sách. • Thanh lí sách -Gọi các nhóm khác cho ý kiến • Đền bù sách hoặc tiền đóng góp + Mượn/trả sách: gồm các hoạt -Các nhóm trao đổi bổ động: -Đưa ra kết luận. sung lẫn nhau. +Quản lý sách gồm các hoạt • Cho mượn động như nhập/xuất sách, vào/ • Nhận trả sách ra kho(theo hóa đơn, biên lai), • Tổ chức thông tin về sách thanh lý sách(do sách lạc hậu và tác giả nội dung hoặc theo biên lai giải quyết sự cố mất sách), đền bù sách hoặc tiền(do mất sách), … +Mượn/ trả sách -Cho mượn: -Quan sát và ghi chép. -Nhận trả sách -Tổ chức thông tin về sách và tác giả (GV nêu cụ thể từng công việc của các hoạt động mượn/ trả sách). GV nêu thêm về cách giải quyết sự cố vi phạm nội qui… Hoạt động 3: Liệt kê các đối tượng cần quản lý khi xây dựng CSDL THUVIEN. -GV hướng dẫn học sinh tìm -Các nhóm tìm các đối Bài 3: Liệt kê các đối tượng cần hiểu các đối tượng. tượng đã tham gia vào quá quản lý khi xây dựng CSDL trình quản lý sách và THUVIEN. mượn/ trả sách. -Từng nhóm nêu các đối GV kết luận về các đối tượng tượng đã tìm ra cần quản lý về quá trình quản -Các nhóm thảo luận và Phạm Phú Hải
  3. Giáo án tin 12 Trường THPT Tây Giang lý sách và mượn/ trả sách thống nhất các thông tin như:thông tin về người đọc, chi tiết, cần thiết của đối theo tin về sách tượng. -Chia từng đối tượng cho các nhóm tìm hiểu các thuộc tính của đối tượng -Từng nhóm trình bày nội dung đã thảo luận. -Từng nhóm cử đại diện trình bày các nội dung đã -Gọi các nhóm khác cho ý kiến thảo luận. đóng góp -Đưa ra kết luận.(chiếu các -Từng nhóm góp ý kiến bảng thông tin về đối tượng: cho các nhóm khác. người mượn, sách, tác giả ). -Quan sát và ghi chép Hoạt động 4: Hướng dẫn HS đưa ra các bảng cần có đối với-Các nhóm tiếp tục phát CSDL THUVIEN. Các cột của triển công việc: từ việc các bảng. kiệt kê các thông tin về Bài 4: Theo em, CSDL THU -Chia từng đối tượng cho các một đối tượng đến VIEN của thư viện trường em nhóm tìm hiểu các thuộc tính chuyeenrt thành thiết kế cần những bản nào? Mỗi bảng của đối tượng một bảng dữ liệu về đối cần những cột nào? -Từng nhóm trình bày nội dung tượng này. đã thảo luận. -Các nhóm trình bày bảng của mình. Sau đó thống -Gọi các nhóm khác cho ý kiến nhất hơn về các thuộc tính đóng góp. trong mỗi bảng. -Đưa ra kết luận:(chiếu các - Ghi chép nội dung các bảng đã chuẩn bị lên máy bảng được chiếu trên chiếu). bảng. Phạm Phú Hải
Đồng bộ tài khoản