Ebook Bài tập vật liệu xây dựng - NXB Giáo dục

Chia sẻ: ktcn_1

Ebook Bài tập vật liệu xây dựng - NXB Giáo dục kết cấu gồm ba phần: Phần tóm tắt lý thuyết chung có liên quan đến việc giải các bài tập, phần đầu bài và phần lời giải. Những bài tập trong sách đều là bài tập tiêu biểu. Mời các bạn tham khảo để nắm bắt nội dung chi tiết.

Bạn đang xem 20 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: Ebook Bài tập vật liệu xây dựng - NXB Giáo dục

 

    Theo dõi chúng tôi
    Đồng bộ tài khoản