Bài tập vật lý chuyển động thẳng đều biến đổi

Chia sẻ: Phan Thi Ngoc Giau | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

1
779
lượt xem
64
download

Bài tập vật lý chuyển động thẳng đều biến đổi

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

BÀI TẬP VẬT LÝ CHUYỂN ĐỘNG THẲNG BIẾN ĐỔI ĐỀU Năm học 2010 - 2011  Dạng 1: Tính vận tốc, gia tốc, quãng đường và thời gian Bài 1: Tính gia tốc của chuyển động trong mỗi trường hợp sau: a) Xe rời bến chuyển động thẳng nhanh dần đều. Sau 1 phút vận tốc đạt 54 km/h. b) Đoàn xe lửa đang chạy thẳng đều với vận tốc 36km/h thì hãm phanh và dừng lại sau 10 phút. c) Xe chuyển động thẳng nhanh dần đều sau 1 phút vận tốc tăng từ 18 km/h lên 72 km/h. ...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài tập vật lý chuyển động thẳng đều biến đổi

  1. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. LÊ HỒNG SƠN BÀI TẬP VẬT LÝ CHUYỂN ĐỘNG THẲNG BIẾN ĐỔI ĐỀU Năm học 2010 - 2011  Dạng 1: Tính vận tốc, gia tốc, quãng đường và thời gian Bài 1: Tính gia tốc của chuyển động trong mỗi trường hợp sau: a) Xe rời bến chuyển động thẳng nhanh dần đều. Sau 1 phút vận tốc đạt 54 km/h. b) Đoàn xe lửa đang chạy thẳng đều với vận tốc 36km/h thì hãm phanh và dừng lại sau 10 phút. c) Xe chuyển động thẳng nhanh dần đều sau 1 phút vận tốc tăng từ 18 km/h lên 72 km/h. Bài 2: Một bi lăn trên một mặt phẳng nghiêng với gia tốc 0, 2m / s 2 . Sau bao lâu kể từ lúc thả, viên bi đạt vận tốc 1m/s. Bài 3: Khi ôtô đang chạy với vận tốc 12m/s trên một đoạn đường thẳng thì người lái xe tăng tốc cho xe chạy nhanh dần đều. Sau 15s, ôtô đạt vận tốc 15m/s. a) Tính gia tốc của ôtô. b) Tính vận tốc của ôtô và quãng đường đi được sau 30s kể từ lúc tăng ga. Bài 4: Khi đang chạy với vận tốc 36km/h thì ôtô chạy xuống dốc. Nhưng do bị mất phanh nên ôtô chuyển động thẳng nhanh dần đều với gia tốc 0, 2m / s 2 xuống hết đoạn dốc có độ dài 960m. a) Tính khoảng thời gian ôtô chạy hết đoạn dốc. b) Vận tốc ôtô ở cuối đoạn dốc là bao nhiêu? Bài 5: Một người đi xe đạp lên dốc dài 50m chậm dần đều. Vận tốc lúc bắt đầu lên dốc là 18km/h và vận tốc cuối là 3m/s. Tính gia tốc và thời gian lên dốc. Bài 6: Tính gia tốc của chuyển động sau: a) Tàu hỏa xuất phát sau 1 phút đạt vận tốc 36km/h. b) Tàu hỏa đang chuyển động thẳng đều với vận tốc 54km/h thì hãm phanh và dừng lại sau 10s. c) Ôtô đang chạy đều với vận tốc 30km/h thì tăng tốc đều lên 60km/h sau 10s. Bài 7: Một viên bi thả lăn trên mặt phẳng nghiêng không vận tốc đầu, với gia tốc là 0,1m / s 2 .Hỏi sau bao lâu viên bi có vận tốc 2m/s. Bài 8: Một đoàn tàu bắt đầu rời ga và chuyển động thẳng nhanh dần đều. Sau khi chạy được 1km thì đoàn tàu đạt vận tốc 36km/h. Tính vận tốc của đoàn tàu sau khi chạy được 3km kể từ khi đoàn tàu bắt đầu rời ga. Bài 9: Một đoàn tàu bắt đầu rời ga, chuyển động thẳng nhanh dần đều với gia tốc 0,1m / s 2 . Cần bao nhiêu thời gian để đoàn tàu đạt vận tốc 36km/h và trong thời gian đó tàu đi được quãng đường bao nhiêu? Bài 10: Một ôtô chuyển động thẳng nhanh dần đều, sau 10s vận tốc tăng từ 4m/s đến 6m/s. Trong thời gian ấy, xe đi được một đoạn đường là bao nhiêu? Bài 11: Một đoàn tàu đang chuyển động thẳng đều với vận tốc 36km/h thì hãm phanh.Tàu chạy chậm dần đều và dừng lại sau khi chạy thêm 100m. Hỏi sau khi hãm phanh 10s, tàu ở vị trí nào và có vận tốc là bao nhiêu? Bài 12: Một xe chuyển động thẳng nhanh dần đều với vận tốc đầu là v 0  18km / h . Trong giây thứ 4 kể từ lúc bắt đầu chuyển động,xe đi được 12m. Hãy tính: a) Gia tốc của vật. b) Quãng đường vật đi được sau 10s. 1
  2. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. LÊ HỒNG SƠN Bài 13: Sau 10s đoàn tàu giảm vận tốc từ 54km/h xuống 18km/h.Nó chuyển động đều trong 30s tiếp theo. Sau cùng nó chuyển động chậm dần đều và đi thêm 10s thì ngừng hẳn.Tính gia tốc trong mỗi giai đoạn. Bài 14: Một viên bi chuyển động thẳng nhanh dần đều với gia tốc 0, 2m / s 2 và vận tốc ban đầu bằng không. Tính quãng đường đi được của viên bi trong thời gian 3 giây và trong giây thứ 3? Bài 15: Một vật chuyển động thẳng nhanh dần đều có vận tốc đầu là 18km/h. Trong giây thứ 5, vật đi được quãng đường là 5,9m. a) Tính gia tốc của vật. b) Tính quãng đường vật đi được 10s kể từ khi vật bắt đầu chuyển động. Bài 16: Thang máy bắt đầu đi lên theo 3 giai đoạn: Nhanh dần đều không vận tốc đầu với gia tốc 2m / s 2 trong 1s. Chuyển động thẳng đều trong 5s tiếp theo. Chuyển động thẳng chậm dần đều cho đến khi dừng lại hết 2s. Tìm: a) Vận tốc trong giai đoạn chuyển động thẳng đều. b) Quãng đường tổng cộng mà thang máy đi được. Bài 17: Một ôtô bắt đầu chuyển động thẳng nhanh dần đều, sau 4s ôtô đạt vận tốc 4m/s. a) Tính gia tốc của ôtô. b) Sau 20s ôtô đi được quãng đường bao nhiêu? c) Sau khi đi được quãng đường 288m thì ôtô có vận tốc bao nhiêu? d) Vẽ đồ thị vận tốc – thời gian của ôtô trong 20s đầu tiên. Bài 18 : Một người đứng ở sân ga nhìn đoàn tầu chuyển bánh nhanh dần đều. Toa 1 đi qua trước mặt người ấy trong t giây. Hỏi toa thứ n đi qua trước mặt người ấy trong bao lâu? Áp dụng: t = 6s, n= 7. Bài 19 : Một vật chuyển động thẳng biến đổi đều với gia tốc a và vận tốc đầu v0. Hãy tính quảng đường vật đi đuqược trong n giây và trong giây thứ n (n< thời gian chuyển động nếu chậm dần đều). Bài 20: Một tên lữa có hai động cơ có thể truyền các gia tốc không đổi a1. a2 ( a1>a2). Động cơ 1 có thể hoạt động trong khoảng thời gian t1 . Động cơ 2 có thể hoạt động trong khoảng thời gian t2 ( t2 > t1). Xét 3 phương án sau: - Động cơ 1 hoạt động trước, động cơ 2 tiếp theo. - Động cơ 2 hoạt động trước, động cơ 1 tiếp theo. - Hai động cơ hoạt động cùng một lúc. Phương án nào đẩy tên lữa đi xa hơn. Bài 21: Một viên bi được thả lăn không ma sát trên mặt phẳng nghiêng với vận tốc đầu =0. Thời gian lăn trên đoạn đường s đầu tiên t1 = 2 s. Hỏi thời gian viên bi lăn trên đoạn đường cũng bằng s kế tiếp. Bài 22: Một chất điểm chuyển động nhanh dần đều đi được những đoạn đường s1 = 24 m và s2 = 60 m trong hai khoảng thời gian liên tiếp bằng nhau là 4 s . Xác định vận tốc ban đầu và gia tốc của vật . Bài 23 : Một xe chuyển động nhanh dần đều đi trên hai đoạn đường liên tiếp bằng nhau 100m , lần lượt trong 5s và 3,5s . Tính gia tốc của vật . Bài 24: Một người đứng ở sân ga quan sát một đoàn tàu chạy chậm dần đều vào sân ga , toa thứ nhất của đoàn tàu qua trước mặt người đó trong 5 s và thấy toa thứ hai qua trước mặt trong 45 s , Khi đoàn tàu dừng lại , đầu toa thứ nhất cách người ây 75 m . Hãy tính gia tốc đoàn tàu ? 2
  3. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. LÊ HỒNG SƠN  Dạng 2: Từ phương trình chuyển động tính các đại lượng Bài 1: Phương trình chuyển động của một vật chuyển động thẳng biến đổi đều là: x  80t 2  50t  10 (cm,s) a) Tính gia tốc của chuyển động. b) Tính vận tốc lúc t =1 (s) c) Định vị trí của vật khi vật có vận tốc là 130cm/s Bài 2: Một vật chuyển động thẳng biến đổi đều theo phương trình: x  4t 2  20t (cm,s) a) Tính quãng đường vật đi được từ thời điểm t1  2(s) đến t 2  5(s) . Suy ra vận tốc trung bình trong khoảng thời gian này. b) Tính vận tốc lúc t = 3(s). Bài 3: Mét chÊt ®iÓm chuyÓn ®éng th¼ng theo mét chiÒu x¸c ®Þnh vµ cã ph­¬ng tr×nh chuyÓn ®éng lµ x=5+10t – 8t2 (x ®o b»ng m, t ®o b»ng gi©y). a) X¸c ®Þnh lo¹i chuyÓn ®éng cña chÊt ®iÓm. b) X¸c ®Þnh vËn tèc cña vËt t¹i thêi ®iÓm t=0,25s. c) X¸c ®Þnh qu·ng ®­êng vËt ®i ®­îc sau khi chuyÓn ®éng ®­îc 0,25s kÓ tõ thêi ®iÓm ban ®Çu. d) X¸c ®Þnh kho¶ng thêi gian kÓ tõ khi vËt b¾t ®Çu chuyÓn ®éng ®Õn khi nã dõng l¹i. Bài 4: Mét vËt chuyÓn ®éng th¼ng theo mét chiÒu x¸c ®Þnh vµ cã ph­¬ng tr×nh vËn tèc lµ v=5+2t (v ®o b»ng m/s, t ®o b»ng gi©y). a) X¸c ®Þnh lo¹i chuyÓn ®éng cña chÊt ®iÓm. b) X¸c ®Þnh vËn tèc cña vËt t¹i thêi ®iÓm t=0,5s. c) X¸c ®Þnh qu·ng ®­êng vËt ®i ®­îc sau khi chuyÓn ®éng ®­îc 0,75s kÓ tõ thêi ®iÓm ban ®Çu. Bµi 5:Mét vËt chuyÓn ®éng th¼ng theo mét chiÒu x¸c ®Þnh vµ cã ph­¬ng tr×nh chuyÓn ®éng lµ x=5t + 4t2 (x ®o b»ng m, t ®o b»ng gi©y). a) X¸c ®Þnh lo¹i chuyÓn ®éng cña chÊt ®iÓm. b) X¸c ®Þnh vËn tèc cña vËt t¹i thêi ®iÓm t=0,5s. c) X¸c ®Þnh qu·ng ®­êng vËt ®i ®­îc sau khi chuyÓn ®éng ®­îc 0,5s kÓ tõ thêi ®iÓm ban ®Çu. 3
  4. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. LÊ HỒNG SƠN  Dạ ng 3: Viết phương tr×nh chuyển động . X¸c định thời điểm, vị trÝ 2 xe gặ p nhau A. Phương pháp giải cơ bản. 1. Chọn : *Trục toạ độ: + Phương + Chiều dương + Gốc toạ độ Chú ý: Khi chọn trục toạ độ nên chọn một cách đơn giản nhất để bài toán đở phức tạp. *Gốc thời gian là lúc hiện tượng bắt đầu xảy ra. 2. Dựa vào các dữ kiện đã cho viết phương trình chuyển động của từng vật. Khi viết phương trình phải dựa vào phương trình tổng quát để xác định các đại lượng liên quan (Phải chú ý về dấu của các đại lượng như; Gia tốc, vận tốc). 3. Hai vật gặp nhau khi chúng có toạ độ bằng nhaun (x1 = x2). 4. Từ đó tìm các đại lượng mà bài toán yêu cầu. B. Một số bài toán áp dụng. Bµi 1:Cïng mét lóc mét «t« tõ Hµ Néi ®i vÒ H¶i Phßng víi vËn tèc kh«ng ®æi v1=90 km/h vµ mét xe m¸y ®i tõ H¶i Phßng lªn Hµ Néi víi vËn tèc kh«ng ®æi v2=60 km/h. Coi ®­êng tõ Hµ Néi ®i H¶i Phßng lµ th¼ng vµ Hµ Néi c¸ch H¶i Phßng 120 km. a) ViÕt ph­¬ng tr×nh chuyÓn ®éng cña hai xe. b) X¸c ®Þnh thêi ®iÓm, vÞ trÝ hai xe gÆp nhau. c) MÊt bao nhiªu thêi gian ®Ó «t« ®Õn H¶i Phßng vµ xe m¸y ®Õn Hµ Néi. d) X¸c ®Þnh kho¶ng c¸ch gi÷a hai xe sau khi hai xe xuÊt ph¸t ®­îc 30 phót. e) X¸c ®Þnh c¸c thêi ®iÓm mµ kho¶ng c¸ch gi÷a hai xe lµ 60km. Bµi 2:Lóc 7 giê mét «t« chuyÓn ®éng víi vËn tèc kh«ng ®æi v1=90 km/h ®uæi theo mét xe m¸y chuyÓn ®éng víi vËn tèc kh«ng ®æi v2=60 km/h, hai xe xuÊt ph¸t cïng mét lóc vµ ban ®Çu c¸ch nhau 120 km. a) ViÕt ph­¬ng tr×nh chuyÓn ®éng cña hai xe. b) ¤t« ®uæi kÞp xe m¸y lóc mÊy giê, ë ®©u? c) TÝnh kho¶ng c¸ch gi÷a hai xe sau khi «t« xuÊt ph¸t 1 giê. d) X¸c ®Þnh nh÷ng thêi ®iÓm hai xe c¸ch nhau 30km. e) NÕu xe m¸y ch¹y víi vËn tèc kh«ng ®æi 60km/h th× «t« ph¶i ch¹y víi vËn tèc tèi thiÓu lµ bao nhiªu ®Ó ®uæi kÞp xe m¸y trong vßng 2 giê. Bµi 3:Mét «t« tõ Hµ Néi ®i H¶i Phßng víi vËn tèc kh«ng ®æi v1=90 km/h, 30 phót sau mét xe m¸y tõ H¶i Phßng vÒ Hµ Néi víi vËn tèc kh«ng ®æi v2=60 km/h. Hµ Néi c¸ch H¶i Phßng 120 km. a. ViÕt ph­¬ng tr×nh chuyÓn ®éng cña hai xe. b. X¸c ®Þnh thêi ®iÓm vµ vÞ trÝ hai xe gÆp nhau. c. X¸c ®Þnh kho¶ng c¸ch gi÷a hai xe sau khi xe m¸y ®i ®­îc 15 phót. Bµi 4:Cïng mét lóc mét «t« chuyÓn ®éng nhanh dÇn ®Òu qua ®iÓm A vÒ phÝa ®iÓm C víi vËn tèc 10m/s, gia tèc 1m/s2 vµ mét xe m¸y chuyÓn ®éng th¼ng ®Òu qua ®iÓm B vÒ phÝa C víi vËn tèc 5m/s. Cho AB=100m. a) ViÕt ph­¬ng tr×nh chuyÓn ®éng cña hai xe. b) X¸c ®Þnh vÞ trÝ vµ thêi ®iÓm hai xe gÆp nhau. Bài 5: Cïng mét lóc mét «t« chuyÓn ®éng chËm dÇn ®Òu qua ®iÓm A vÒ phÝa ®iÓm C víi vËn tèc 25m/s, gia tèc 0,5m/s2 vµ mét xe m¸y b¾t ®Çu chuyÓn ®éng nhanh dÇn ®Òu tõ ®iÓm B vÒ phÝa C víi gia tèc 1,5m/s2. Cho AB=100m. a) ViÕt ph­¬ng tr×nh chuyÓn ®éng cña hai xe. b) X¸c ®Þnh vÞ trÝ vµ thêi ®iÓm hai xe gÆp nhau. c) X¸c ®Þnh vËn tèc cña hai xe lóc gÆp nhau. d) X¸c ®Þnh kho¶ng c¸ch gi÷a hai xe sau khi kh¶o s¸t 10s. 4
  5. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. LÊ HỒNG SƠN Bài 6: Một xe đạp đang đi với vận tốc 7,2km/h th× xuống dố c và chuyển động thẳng nhanh dần đều với gia tố c 0, 2m / s 2 . Cïng lóc đó, một «t« lªn dố c với vận tố c ban đ ầu 72km/h và chuy ển động thẳng chậm dần đ ều với gia tố c 0, 4m / s 2 . Chiều dài dố c là 570m. X¸c định qu·ng đường hai xe đ i được cho tới khi gặp nhau. Bài 7: Lóc 8h, một «t« đi qua điểm A trªn một đường th ẳng với vận tốc 10m/s, chuyển động th ẳng ch ậm dần đều với gia tốc 0, 2m / s 2 . Cïng lóc đó, tại đ iểm B c¸ch A 560m, mộ t xe thứ 2 b ắt đ ầu khởi hành đ i ngược chiều với xe th ứ nhất, chuyển động thẳng nhanh d ần đ ều với gia tố c 0, 4m / s 2 . X¸c đ ịnh: a) Thời gian hai xe đi được để g ặp nhau. b) Thời đ iểm hai xe gặp nhau. c) Vị trÝ hai xe gặp nhau. Bài 8: Cùng một lúc , xe thứ nhất lên dốc chậm dần đều với vận tốc ban đầu là 54km/h và gia tốc 0,4 m/s2 ; xe thứ hai xuống dốc nhanh dần đều với vận tốc ban đầu 5m/s và gia tốc 0,4 m/s2. Dốc có độ dài 360m . Chọn trục tọa độ Ox có gốc tọa độ ở chân dốc chiều dương hướng lên , chọn mốc thời gian vào lúc xe thứ nhất lên dốc . 1/ Hãy viết biểu thức vận tốc tức thời của mỗi xe . 2/ Viết phương trình chuyển động của mỗi xe . 3/ Sau bao lâu hai xe sẽ gặp nhau và đến khi gặp nhau mỗi xe đã đi được quảng đường dài bao nhiêu ? BÀI TẬP BỔ SUNG: Bài 9: Một người thấy chiếc xe buýt ở bến đỗ sắp khởi hành nên vội chạy tới để lên xe. Nhưng khi người đó cón cách chiếc xe 60m thì chiếc xe bắt đầu chuyển bánh với gia tốc 0,18 m/s2. a. Nếu người đó chỉ có thể chạy đều với vận tốc tối đa là 6m/s thì sau bao lâu người đó đuổi kịp xe buýt và đã phải chạy quảng đường bao nhiêu? b. Lúc người đó đuổi kịp xe buýt thì xe có vận tốc bao nhiêu? c. Phương trình mà bạn đã sử dụng giải bài toán cho hai đáp số. Bạn hãy lý giải ý nghĩa của hai đáp số đó. d. Nếu người đó chỉ chạy với vận tốc không đổi 4m/s thì có thể đuổi kịp xe buýt không? Bài 10: Một ôtô bắt đầu chuyển động với gia tốc 0,5m/s2 đúng vào lúc một tầu điện vượt qua nó với vận tốc 18km/h. Hỏi vận tốc của ôtô khi nó đuổi kịp tàu điện là bao nhiêu? Biết gia tốc của tầu điện là 0,3m/s2. Bài 11: Hai chất điểm M1,M2 chuyển động biến đổi đều trên trục x’Ox. M1 b ắt đầu chuyển động từ gốc O với vận tốc ban đầu v0 = 6m/s theo chiều dương của trục và vào lúc t = 6s nó có toạ độ xA = 90m. Hai giây sau khi M1 d ời O thì M2 đ i qua O với vận tốc v = 36m/s cũng theo chiều dương của trục toạ độ và 3s sau đó nó có toạ độ cực đại. a. Tìm phương trình chuyển động của mổi chất điểm . b. Tìm những thời điểm chúng gặp nhau, toạ độ và vận tốc của chúng tại những thời điểm đó. c. Với giá trị nào của v0 thì hai chất điểm không thể gặp nhau được. Bài 12: Hai xe cùng chuyển động thẳng ngược chiều nhau từ A và B. Xe từ A lên dốc chậm dần đều với vận tốc đầu v1 và gia tốc a. Xe từ B xuống dốc nhanh dần đều với vận tốc đầu v2 và gia tốc bằng xe kia về độ lớn. Cho AB = s. Sau bao lâu hai xe gặp nhau? 5
  6. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. LÊ HỒNG SƠN  Dạ ng 4: Vẽ đồ thị gia tốc, vậ n tốc, ®å thÞ to¹ ®é – thêi gian. 1. §å thÞ gia tèc – thêi gian: Trong chuyÓn ®éng th¼ng biÕn ®æi ®Òu gia tèc lµ mét ®¹i l­îng kh«ng ®æi do ®ã ®å thÞ cña nã cã d¹ng lµ ®­êng th¼ng song song víi trôc thêi gian. 2. §å thÞ vËn tèc – thêi gian: lµ ®­êng th¼ng cã hÖ sè gãc lµ gia tèc a. C¸ch vÎ gièng nh­ vÎ ®å thÞ hµm sè bËc nhÊt. Chó ý: Dùa vµo ®å thÞ vËn tèc thêi gian ta cã thÓ biÕt ®­îc mét sè ®Æc ®iÓm vÌ chuyÓn ®éng cña vËt. + §å thÞ h­íng lªn a > 0, h­íng xuèng a < 0, song song víi Ot a = 0 + §å thÞ c¾t Ot th× v = 0. + Hai ®å thÞ c¾t nhau: Hai vËt cã cïng vËn tèc t¹i vÞ trÝ c¾t nhau cña hai ®å thÞ vµ t¹i ®iÓm c¸t nhau cho ta x¸c ®Þnh ®­îc thêi ®iÓm vµ vÞ trÝ hai vËt gÆp nhau. + Hai ®å thÞ song song: Hai vËt cã cïng gia tèc + Hai ®å thÞ vu«ng gãc víi nhau: Hai vËt cã cïng gia tèc nh­ng tr¸i dÊu. 3. §å thÞ to¹ ®é - thêi gian. Cã d¹ng lµ parabol. -b  C¸ch vÎ: - X¸c ®Þnh ®Ønh cña parabol: cã to¹ ®é + t= 2a  +x=- 4a - Chän mét sè ®iÓm ®Æc biÖt vµ mét sè ®iÓm kh¸c. §å thÞ ®­îc giíi h¹n bëi c¸c ®iÒu kiÖn ban ®Çu. Bài 1:H×nh vÏ sau lµ ®å thÞ vËn tèc – thêi gian v (m/s) cña 1 vËt chuyÓn ®éng. a) M« t¶ chuyÓn ®éng cña vËt. b) X¸c ®Þnh vËn tèc cña vËt trªn tõng ®o¹n. c) ViÕt ph­¬ng tr×nh chuyÓn ®éng cña vËt trªn tõng ®o¹n. 10 Bài 2:Lóc 8 giê 1 ®oµn tµu tõ HN ®i HP víi vËn t (s) tèc 30 km/h. Sau khi ®i ®­îc 40 phót tµu ®ç l¹i ë O 5 10 20 1 ga trong 5’, sau ®ã l¹i tiÕp tôc ®i vÒ ph¸i HP víi h cïng vËn tèc nh­ lóc ®Çu. Lóc 8 45’, 1 «t« khëi hµnh tõ HN ®i HP víi vËn tèc 40 km/h. a) VÏ ®å thÞ chuyÓn ®éng cña «t« trªn cïng 1 hÖ trôc to¹ ®é. b) Tõ ®å thÞ cho biÕt thêi ®iÓm, vµ ®Þa ®iÓm mµ «t« ®uæi kÞp ®oµn tµu. Bài 3:Lóc 7 giê mét «t« tõ HN ®i HP vµ tíi HP lóc 8 giê 30 phót. HN c¸ch HP 120 Km. a) VÏ ®å thÞ to¹ ®é thêi gian cña «t«. b) Tõ ®å thÞ tÝnh vËn tèc cña «t«. c) X¸c ®Þnh vÞ trÝ cña «t« lóc 7h30’ vµ lóc 8h00. Bài 4: Một vật chuyển động có phương trình quãng đường là s  16t  0,5t 2 a) Xác định các đặc tính của chuyển động này: v0 ,a, tính chất chuyển động? 6
  7. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. LÊ HỒNG SƠN b) Viết phương trình vận tốc và vẽ đồ thị vận v (km/h) tốc của vật. Bài 5: Chuyển động của 3 vật có đồ thị vận tốc - thời gian như hình vẽ. Hãy nêu tính chất 80 3 chuyển động của mổi vật, lập các phương 1 trình vận tốc và phương trình đường đi của 40 mỗi vật. 2 Bài 6: Thang máy của một toà nhà cao tầng 20 t (h) chuyển động đi xuống theo ba giai đoạn liên O 1 2 tiếp. Giai đoạn 1 : Chuyển động nhanh dần 3 đều, không có vận tốc đầu và sau 12,5m thì đạt vận tốc 5m/s. Giai đoạn 2: Chuyển động trên đoạn đường 25m liền theo. Giai đoạn 3: Chuyển động chậm dần đều để dừng lại cách nơi khởi hành 50m. a.Lập phương trình chuyển động của mỗi giai đoạn. b. Vẽ đồ thị vận tốc - thời gian và toạ độ - thời gian của mỗi giai đoạn chuyển động. Bài 7: Hãy vẻ trên cùng một hệ trục toạ độ các đồ thị v - t của hai vật chuyển động thẳng biến đổi đều sau: - Vật 1 có gia tốc a1 = 0,5m/s2 và vận tốc đầu 2m/s. - Vật hai có gia tốc a2 = -1,5 m/s2 và vận tốc đầu 6m/s. a) Dùng đồ thị hãy xác định sau bao lâu hai vật có vận tốc bằng nhau. b) Tính đoạn đường mà mỗi vật đi được cho tới lúc đó. Bài 8:Một đoàn xe lữa đi từ ga này đến ga kế trong 20 phút với vận tốc trung bình 72 km/h. Thời gian chạy nhanh dần đều lúc khởi hành và tời gian chạy chậm dần đều lúc vào ga bằng nhau là 2 phút; khoảng thời gian còn lại tàu chuyển động đều. a) Tính các gia tốc. b) Lập phương trình vận tốc của xe. Vẽ đồ thị vận tốc. 7
Đồng bộ tài khoản