BÀI TẬP VỀ CHUYỂN ĐỘNG NÉM NGANG

Chia sẻ: Kata_5 Kata_5 | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
152
lượt xem
17
download

BÀI TẬP VỀ CHUYỂN ĐỘNG NÉM NGANG

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chọn hệ tọa độ: Chọn hệ tọa độ Đề-các có gốc tại O, trục hoành Ox hướng theo v0 , trục tung Oy hướng theo P . 2. Phương trình của các chuyển động thành phần: a/. Theo trục Ox: vật chuyển động thẳng đều với vận tốc

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: BÀI TẬP VỀ CHUYỂN ĐỘNG NÉM NGANG

  1. BÀI TẬP VỀ CHUYỂN ĐỘNG NÉM NGANG I. TÓM TẮT KIẾN THỨC: 1. Chọn hệ tọa độ:  Chọn hệ tọa độ Đề-các có gốc tại O, trục hoành Ox hướng theo v0 ,  trục tung Oy hướng theo P . 2. Phương trình của các chuyển động thành phần: a/. Theo trục Ox: vật chuyển động thẳng đều với vận tốc v0 - Gia tốc: ax=0 - Vận tốc: vx =v0 - Tọa độ: x=v0t b/. Theo trục Ox: Vật chuyển động rơi tự với gia tốc g: - Gia tốc: ay=g - Vận tốc: vy=gt 1 - Tọa độ: y= gt 2 2 3. Xác định chuyển động của vật: g2 a/. Dạng quỹ đạo: là một nửa đường parabol y  x 2 2v0
  2. 2h b/. Thời gian chuyển động: t  g 2h c/. Tầm ném xa: L  xmax  v0t  v0 g d/. Vận tốc tại điểm chạm đất: v  v0  ( gt )2 2 II. BÀI TẬP: NỘI DUNG PHƯƠNG PHÁP Bài 1 (15.4/tr41/SBT). Trong một Thời gian rơi của vật là: môn trượt tuyết, một vận động viên 2h 2.90 sau khi trượt trên đoạn đường dốc t   4, 2( s ) g 9,8 thì trượt ra khỏi dốc theo phương ngang ở độ cao 90m so với mặt đất. Tốc độ của vận động viên: Người đó bay xa được 180m trước khi chạm đất. Hỏi tốc độ của vận Theo công thức tính tầm ném xa ta động viên đó khi rời khỏi dốc là bao có: nhiêu? Lấy g=9,8m/s2. L L  xmax  v0 t  v0   42(m / s ) t Vậy tốc độ của vận động viên đó khi rời khỏi dốc là 42(m/s)
  3. Bài 2 (15.5/tr42/SBT). Một người a/. Thời gian hòn đá chạm vào mặt đứng ở một vách đá nhô ra biển và nước: ném một hòn đá theo phương ngang 2h 2.50 xuống biển với tốc độ 18m/s. Vách t    3, 2( s ) g 9,8 đá cao 50m so với mặt nước biển. Lấy g=9,8m/s2. b/. Tốc độ của hòn đá lúc chạm vào mặt nước: a/. Sau bao lâu thì hòn đá chạm vào mặt nước? v  vx  v y  v0  ( gt )2  36(m / s ) 2 2 2 b/. Tính tốc độ của hòn đá lúc chạm vào mặt nước? Bài 3 (15.6/tr42/SBT). Một máy a/. Thời gian gói hàng sẽ rơi xuống bay đang bay ngang với tốc độ đến đất: 150m/s ở độ cao 490m thì thả một 2h 2.490 gói hàng. Lấy g=9,8m/s2. t   10( s ) g 9,8 a/. Bao lâu sau thì gói hàng sẽ b/. Tầm bay xa (tính theo phương rơi xuống đến đất? ngang) của gói hàng là: b/. Tầm bay xa (tính theo L  xmax  v0t  150.10  1500( m) phương ngang) của gói hàng là bao nhiêu? c/. Gói hàng bay theo quỹ đạo parabol: c/. Gói hàng bay theo quỹ đạo nào?
  4. g2 9,8 2 9,8 2 y x x x 2 2 2v0 2.150 45000 III. RÚT KINH NGHIỆM:

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản