BÀI TẬP VỀ CHUYỂN ĐỘNG NÉM NGANG

Chia sẻ: kata_5

Chọn hệ tọa độ: Chọn hệ tọa độ Đề-các có gốc tại O, trục hoành Ox hướng theo v0 , trục tung Oy hướng theo P . 2. Phương trình của các chuyển động thành phần: a/. Theo trục Ox: vật chuyển động thẳng đều với vận tốc

Nội dung Text: BÀI TẬP VỀ CHUYỂN ĐỘNG NÉM NGANG

BÀI TẬP VỀ CHUYỂN ĐỘNG NÉM NGANG

I. TÓM TẮT KIẾN THỨC:

1. Chọn hệ tọa độ:


Chọn hệ tọa độ Đề-các có gốc tại O, trục hoành Ox hướng theo v0 ,

trục tung Oy hướng theo P .

2. Phương trình của các chuyển động thành phần:

a/. Theo trục Ox: vật chuyển động thẳng đều với vận tốc v0

- Gia tốc: ax=0

- Vận tốc: vx =v0

- Tọa độ: x=v0t

b/. Theo trục Ox: Vật chuyển động rơi tự với gia tốc g:

- Gia tốc: ay=g

- Vận tốc: vy=gt

1
- Tọa độ: y= gt 2
2


3. Xác định chuyển động của vật:

g2
a/. Dạng quỹ đạo: là một nửa đường parabol y  x
2
2v0
2h
b/. Thời gian chuyển động: t 
g


2h
c/. Tầm ném xa: L  xmax  v0t  v0
g


d/. Vận tốc tại điểm chạm đất: v  v0  ( gt )2
2
II. BÀI TẬP:
NỘI DUNG PHƯƠNG PHÁP


Bài 1 (15.4/tr41/SBT). Trong một Thời gian rơi của vật là:
môn trượt tuyết, một vận động viên
2h 2.90
sau khi trượt trên đoạn đường dốc t   4, 2( s )
g 9,8
thì trượt ra khỏi dốc theo phương
ngang ở độ cao 90m so với mặt đất. Tốc độ của vận động viên:
Người đó bay xa được 180m trước
khi chạm đất. Hỏi tốc độ của vận Theo công thức tính tầm ném xa ta
động viên đó khi rời khỏi dốc là bao có:
nhiêu? Lấy g=9,8m/s2.
L
L  xmax  v0 t  v0   42(m / s )
t


Vậy tốc độ của vận động viên đó khi
rời khỏi dốc là 42(m/s)
Bài 2 (15.5/tr42/SBT). Một người a/. Thời gian hòn đá chạm vào mặt
đứng ở một vách đá nhô ra biển và nước:
ném một hòn đá theo phương ngang
2h 2.50
xuống biển với tốc độ 18m/s. Vách t    3, 2( s )
g 9,8
đá cao 50m so với mặt nước biển.
Lấy g=9,8m/s2. b/. Tốc độ của hòn đá lúc chạm vào
mặt nước:
a/. Sau bao lâu thì hòn đá chạm vào
mặt nước? v  vx  v y  v0  ( gt )2  36(m / s )
2 2 2
b/. Tính tốc độ của hòn đá lúc chạm
vào mặt nước?


Bài 3 (15.6/tr42/SBT). Một máy a/. Thời gian gói hàng sẽ rơi xuống
bay đang bay ngang với tốc độ đến đất:
150m/s ở độ cao 490m thì thả một
2h 2.490
gói hàng. Lấy g=9,8m/s2. t   10( s )
g 9,8

a/. Bao lâu sau thì gói hàng sẽ
b/. Tầm bay xa (tính theo phương
rơi xuống đến đất?
ngang) của gói hàng là:
b/. Tầm bay xa (tính theo
L  xmax  v0t  150.10  1500( m)
phương ngang) của gói hàng là bao
nhiêu? c/. Gói hàng bay theo quỹ đạo
parabol:
c/. Gói hàng bay theo quỹ đạo
nào?
g2 9,8 2 9,8 2
y x x x
2 2
2v0 2.150 45000
III. RÚT KINH NGHIỆM:
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản